Renovatie: H. Brinkman Schilderwerken BV

Magazines | Noord-Limburg Business nr 1 2009

Derde generatie neemt de schildersladder over

Ervaring en vernieu wing

gecombineerd

Huub Brinkman sr steekt meteen van wal: “Er zijn heel veel ontwikkelingen in het vak geweest. Vroeger leerde je op de LTS het vak en ging je meteen aan de slag. Van betonrot, het bestaan van verschillende soorten verf en het belang van vochtmetingen had je als ondernemer in de schildersbranche nog nooit gehoord. De scheikundige termen die ik nu soms in e-mails tegenkom, waren toen helemaal niet aan de orde. Tegenwoordig dien je juist heel veel rekening te houden met de vele materialen, toepassingen en voorschriften. De kwaliteit van het werk is flink omhoog

gegaan en daarmee ook de duurzaamheid. Ik vind dat een zeer goede ontwikkeling.” Niet alleen de materialen, maar ook de klanten blijken meer eisen met zich mee te brengen. “Je doet voor de klant meer moeite om aan diens wensen tegemoet te komen. Als een klant op korte termijn een grote klus heeft, zorg je ervoor dat het

geregeld wordt. Vroeger zou je zo’n klus minder snel aannemen. Het is heel belangrijk om met deze ontwikkelingen mee te gaan.”

Jongere generatie

Huub Brinkman jr, die reeds tien jaar meedraait in de zaak, valt zijn vader bij: “Het is nu inderdaad zo, dat als je regelmatig werkt voor bedrijven die een ISO 14001 certificering hebben, je met bepaalde producten moet werken en de capaciteit en flexibiliteit moet hebben om opdrachten met een goed resultaat te kunnen opleveren. Je hoort je te allen tijde aan te passen aan je opdrachtgever en daar horen ook de nodige middelen bij. Het is heel belangrijk om op de hoogte te blijven wat betreft productkennis. Als je als bedrijf niet meegroeit, loop je terug. De werkwijze van een echte ambachtsschilder is in deze tijd niet langer rendabel. Je krijgt als ondernemer eigenlijk meer een managementfunctie waarbij je moet inspringen op de wensen van je klant. Daarbij zijn flexibiliteit en het halen van termijnen onze sterke punten. We hebben ook nog nooit een klus af moeten slaan.” Natuurlijk zijn er ook een aantal dingen hetzelfde gebleven. “We hebben zelf een vast personeelsbestand met gedegen en ervaren werknemers die weten wat ze doen”, vertelt Pim, “maar om grotere opdrachten te kunnen bolwerken maken we graag gebruik van een vaste groep uitzendkrachten waarvan we weten dat ze goed werk leveren. Door steeds met dezelfde mensen te werken, bouw je een band op waardoor je ze laat deelnemen aan bijscholingsprojecten en aan bedrijfsuitstapjes. Mede dankzij hen kunnen wij onze opdrachtgever tevreden stellen hetgeen per slot van rekening onze doelstelling is.

Vlekkeloze overname

Al snel blijkt dat Huub jr en Pim net als Huub sr van jongs af aan in het bedrijf hebben meegelopen. “Ze zaten er helemaal in en de samenwerking verliep heel goed”, aldus Huub sr. “Wanneer zij echter qua mening van mij afweken, liet ik hen wel gewoon hun gang gaan. Het is belangrijk om van eventuele fouten te leren.” De vlotte samenwerking werpt nu bij de overname zijn vruchten af. Huub sr weet dit te beamen: “Ik ben nu vooral achter de schermen bezig met de calculatie en algemene zaken. De verantwoordelijkheden heb ik steeds meer van me afgeschoven. Ik hoef niet langer om zeven uur aanwezig te zijn om alles in gang te zetten. Eigenlijk doe ik nu alleen nog maar de leuke dingen”, knipoogt hij. De dagelijkse bezigheden worden inmiddels waargenomen door Pim, Huub jr. en schoondochter Jacqueline, die op kantoor zit. Beide zonen doen het klantencontact en het regelwerk. “We verdelen de klanten onderling zodat zij slechts één contactpersoon en aanspreekpunt hebben”, vertelt Huub jr. “Dat maakt het voor de klanten een stuk overzichtelijker.” “En als we advies nodig hebben komen we gewoon even vijf minuten bij elkaar of wordt het bij wijze van spreken even aan de keukentafel besproken. De lijnen zijn bij ons erg kort”, knikt Pim.

Lokaal en regionaal actief

Wanneer verder wordt gevraagd naar het bedrijf zelf, blijkt dit altijd in Reuver te hebben gezeten. “Het bedrijf is begonnen in mijn ouderlijk huis aan de Karel Doormanlaan”, vertelt Huub sr, “daarna zijn we in 1985 naar het huidige pand verhuisd waarvan het voorste gedeelte verhuurd werd. Op een gegeven moment waren we zo gegroeid dat we het hele gebouw zelf in gebruik konden nemen en werd er een modern gedeelte voorgezet.”

Daarnaast heeft het bedrijf in zijn inmiddels ruim zeventig actieve jaren wel diens klantenkring zien veranderen. “Vroeger bestond het grootste deel van de economie in deze regio uit fabrieken die onder andere klei verwerkten. De meeste van deze bedrijven zijn nu weg en de dienstverlenende sector heeft die plaats ingenomen.” Deze gevarieerde sector klopt graag aan bij H. Brinkman Schilderwerken. Huub jr haakt in op het onderwerp: “We verrichten veelal werkzaamheden voor woningstichtingen, recreatieparken en aannemersbedrijven. Zowel nieuwbouwprojecten als panden met onderhoudswerkzaamheden worden door ons onder handen genomen. Opdrachtgevers van deze projecten kunnen we een totaalpakket bieden waarbij ook bijvoorbeeld kleinere stucwerkzaamheden, deelvervangingen en -reparaties aan kozijnen worden meegenomen. Wat we zelf niet kunnen verzorgen, wordt door ons uitbesteed aan betrouwbare bedrijven waarmee we veel samenwerken. De klant heeft uiteindelijk alleen met ons te maken, wij regelen onderling de rest.”

Rooskleurige toekomst

Tenslotte wordt aan de heren gevraagd hoe zij de toekomst voor het bedrijf inzien. Huub sr is uiterst positief en heeft er alle vertrouwen in. “Wel vind ik het prettig dat ik nog even mee kan lopen.” Huub jr en Pim sluiten daarbij aan: “We zien heel veel mogelijkheden en uitdagingen in hoe de markt zich gaat ontwikkelen. Maar onderhoud blijft nodig, dus wij zien onze klantenkring groeien. Wel is het fijn om een betrouwbare achterban te hebben.”

Het mag duidelijk zijn dat de combinatie van gedegen kennis en ervaring en innovatie een gouden toekomst belooft voor

H. Brinkman Schilderwerken. �

www.hbrinkmanschilderwerken.nl

vlnr Huub Brinkman jr, Huub Brinkman sr, Pim Brinkman

H. Brinkman Schilderwerken te Reuver is een echt familiebedrijf. In 1934 is het bedrijf door opa en oudoom Brinkman opgericht. Vervolgens nam Huub Brinkman sr het bedrijf in 1972 over. Inmiddels is de tijd rijp voor een tweede generatiewisseling in het bedrijf. Met de raad en ervaring van Huub Brinkman sr als ondersteuning op de achtergrond, zijn zonen Huub jr en Pim helemaal klaar voor de succesvolle voortzetting van het bedrijf.

Huub Brinkman sr steekt meteen van wal: “Er zijn heel veel ontwikkelingen in het vak geweest. Vroeger leerde je op de LTS het vak en ging je meteen aan de slag. Van betonrot, het bestaan van verschillende soorten verf en het belang van vochtmetingen had je als ondernemer in de schildersbranche nog nooit gehoord. De scheikundige termen die ik nu soms in e-mails tegenkom, waren toen helemaal niet aan de orde. Tegenwoordig dien je juist heel veel rekening te houden met de vele materialen, toepassingen en voorschriften. De kwaliteit van het werk is flink omhoog

gegaan en daarmee ook de duurzaamheid. Ik vind dat een zeer goede ontwikkeling.” Niet alleen de materialen, maar ook de klanten blijken meer eisen met zich mee te brengen. “Je doet voor de klant meer moeite om aan diens wensen tegemoet te komen. Als een klant op korte termijn een grote klus heeft, zorg je ervoor dat het

geregeld wordt. Vroeger zou je zo’n klus minder snel aannemen. Het is heel belangrijk om met deze ontwikkelingen mee te gaan.”

Jongere generatie

Huub Brinkman jr, die reeds tien jaar meedraait in de zaak, valt zijn vader bij: “Het is nu inderdaad zo, dat als je regelmatig werkt voor bedrijven die een ISO 14001 certificering hebben, je met bepaalde producten moet werken en de capaciteit en flexibiliteit moet hebben om opdrachten met een goed resultaat te kunnen opleveren. Je hoort je te allen tijde aan te passen aan je opdrachtgever en daar horen ook de nodige middelen bij. Het is heel belangrijk om op de hoogte te blijven wat betreft productkennis. Als je als bedrijf niet meegroeit, loop je terug. De werkwijze van een echte ambachtsschilder is in deze tijd niet langer rendabel. Je krijgt als ondernemer eigenlijk meer een managementfunctie waarbij je moet inspringen op de wensen van je klant. Daarbij zijn flexibiliteit en het halen van termijnen onze sterke punten. We hebben ook nog nooit een klus af moeten slaan.” Natuurlijk zijn er ook een aantal dingen hetzelfde gebleven. “We hebben zelf een vast personeelsbestand met gedegen en ervaren werknemers die weten wat ze doen”, vertelt Pim, “maar om grotere opdrachten te kunnen bolwerken maken we graag gebruik van een vaste groep uitzendkrachten waarvan we weten dat ze goed werk leveren. Door steeds met dezelfde mensen te werken, bouw je een band op waardoor je ze laat deelnemen aan bijscholingsprojecten en aan bedrijfsuitstapjes. Mede dankzij hen kunnen wij onze opdrachtgever tevreden stellen hetgeen per slot van rekening onze doelstelling is.

Vlekkeloze overname

Al snel blijkt dat Huub jr en Pim net als Huub sr van jongs af aan in het bedrijf hebben meegelopen. “Ze zaten er helemaal in en de samenwerking verliep heel goed”, aldus Huub sr. “Wanneer zij echter qua mening van mij afweken, liet ik hen wel gewoon hun gang gaan. Het is belangrijk om van eventuele fouten te leren.” De vlotte samenwerking werpt nu bij de overname zijn vruchten af. Huub sr weet dit te beamen: “Ik ben nu vooral achter de schermen bezig met de calculatie en algemene zaken. De verantwoordelijkheden heb ik steeds meer van me afgeschoven. Ik hoef niet langer om zeven uur aanwezig te zijn om alles in gang te zetten. Eigenlijk doe ik nu alleen nog maar de leuke dingen”, knipoogt hij. De dagelijkse bezigheden worden inmiddels waargenomen door Pim, Huub jr. en schoondochter Jacqueline, die op kantoor zit. Beide zonen doen het klantencontact en het regelwerk. “We verdelen de klanten onderling zodat zij slechts één contactpersoon en aanspreekpunt hebben”, vertelt Huub jr. “Dat maakt het voor de klanten een stuk overzichtelijker.” “En als we advies nodig hebben komen we gewoon even vijf minuten bij elkaar of wordt het bij wijze van spreken even aan de keukentafel besproken. De lijnen zijn bij ons erg kort”, knikt Pim.

Lokaal en regionaal actief

Wanneer verder wordt gevraagd naar het bedrijf zelf, blijkt dit altijd in Reuver te hebben gezeten. “Het bedrijf is begonnen in mijn ouderlijk huis aan de Karel Doormanlaan”, vertelt Huub sr, “daarna zijn we in 1985 naar het huidige pand verhuisd waarvan het voorste gedeelte verhuurd werd. Op een gegeven moment waren we zo gegroeid dat we het hele gebouw zelf in gebruik konden nemen en werd er een modern gedeelte voorgezet.”

Daarnaast heeft het bedrijf in zijn inmiddels ruim zeventig actieve jaren wel diens klantenkring zien veranderen. “Vroeger bestond het grootste deel van de economie in deze regio uit fabrieken die onder andere klei verwerkten. De meeste van deze bedrijven zijn nu weg en de dienstverlenende sector heeft die plaats ingenomen.” Deze gevarieerde sector klopt graag aan bij H. Brinkman Schilderwerken. Huub jr haakt in op het onderwerp: “We verrichten veelal werkzaamheden voor woningstichtingen, recreatieparken en aannemersbedrijven. Zowel nieuwbouwprojecten als panden met onderhoudswerkzaamheden worden door ons onder handen genomen. Opdrachtgevers van deze projecten kunnen we een totaalpakket bieden waarbij ook bijvoorbeeld kleinere stucwerkzaamheden, deelvervangingen en -reparaties aan kozijnen worden meegenomen. Wat we zelf niet kunnen verzorgen, wordt door ons uitbesteed aan betrouwbare bedrijven waarmee we veel samenwerken. De klant heeft uiteindelijk alleen met ons te maken, wij regelen onderling de rest.”

Rooskleurige toekomst

Tenslotte wordt aan de heren gevraagd hoe zij de toekomst voor het bedrijf inzien. Huub sr is uiterst positief en heeft er alle vertrouwen in. “Wel vind ik het prettig dat ik nog even mee kan lopen.” Huub jr en Pim sluiten daarbij aan: “We zien heel veel mogelijkheden en uitdagingen in hoe de markt zich gaat ontwikkelen. Maar onderhoud blijft nodig, dus wij zien onze klantenkring groeien. Wel is het fijn om een betrouwbare achterban te hebben.”

Het mag duidelijk zijn dat de combinatie van gedegen kennis en ervaring en innovatie een gouden toekomst belooft voor

H. Brinkman Schilderwerken. �

www.hbrinkmanschilderwerken.nl

“Je doet voor de

klant meer moeite

om aan diens wensen tegemoet te komen”

Het pand aan de Pastoor Vranckenlaan

delen:
Algemene voorwaarden