Ontwikkeling: De Floriade groeit en bloeit

Magazines | Noord-Limburg Business nr 1 2009

Bloeiende samenwerking tussen Tuinbouwraad en gemeente Venlo

De Floriade

groeit en bloeit

Vele ondernemers zullen al menigmaal over het fenomeen

Floriade 2012 hebben gehoord. Deze tuinbouwtentoonstelling, die sinds december 2008 het predikaat wereldtentoonstelling mag voeren, brengt een belangrijke regionale en economische impuls mee voor de omgeving. Reden te meer om de feiten en nieuwe ontwikkelingen op een rij te zetten.

De Floriade 2012 heeft sinds december 2008 de status van wereldtuinbouwtentoonstelling. Wereldtentoonstellingen zijn grote internationale exposities die sinds 1851 in verschillende landen plaatsvinden. Ze stellen landen in de gelegenheid een beeld te schetsen van hun economische, sociale, culturele en technische ontwikkeling. Hoewel de tentoonstellingen tijdelijk zijn, kunnen er nog verschillende wereldberoemde restanten van eerdere edities worden bezichtigd, zoals de Eiffeltoren in Parijs en het Atomium in Brussel. De Wereld Tuinbouw Tentoonstelling Floriade wordt sinds 1960 in de regel elke tien jaar in Nederland gehouden. De laatste editie vond in 2002 plaats in Haarlemmermeer.

Venlo als geschikte locatie

Elk decennium wordt er voor de Floriade een hele nieuwe organisatie opgericht. Vaste opdrachtgever blijft de Nederlandse Tuinbouwraad. In 2004 diende de Regio Venlo als kandidaat voor de Floriade 2012 een definitief plan in. Dit plan voldeed aan alle criteria en daarmee werd Regio Venlo de tweede opdrachtgever voor de Floriade 2012. De Nederlandse Tuinbouwraad en de Regio Venlo hopen met de Floriade 2012 een eigentijdse en innovatieve wereldtuinbouwtentoonstelling neer te zetten, die met twee miljoen betalende bezoekers zal zorgen voor een economische impuls voor de regio. De Floriade wordt georganiseerd op een terrein tegenover ZON Fresh Park en Flora Holland. Dit terrein zal in de toekomst deel gaan uitmaken van het bedrijvenpark Businesspark Venlo. Hoewel buiten de randstad gelegen, vormt Venlo met haar ligging op de grens tussen Nederland en Duitsland toch een zeer geschikte locatie. Dankzij haar ligging voegt Venlo direct een internationaal karakter aan het event toe.

Greenport Venlo

In de regio zijn belangrijke ontwikkelingen gaande, met name rond Greenport Venlo. De benaming Greenport wordt gebruikt voor economische netwerken van aan de tuinbouwketen gelieerde bedrijven, organisaties en instellingen. Deze kunnen actief zijn in onder andere veredeling, toelevering, primaire productie, afzet, handel, transport, logistiek, verwerking, bewerking, onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Met de primaire sector als essentieel element, moeten de Greenports de motoren vormen voor het gehele Nederlandse (glas)tuinbouwcomplex.

Greenport Venlo is één van de vijf in Nederland erkende Greenports. Greenport Venlo beslaat het tuinbouwcomplex tussen Nijmegen en Sittard, waartoe ook een deel van Oost-Brabant behoort. Het kloppende hart van Greenport Venlo ligt evenwel in het (grens)gebied van Venlo, Horst aan de Maas, Maasbree en Sevenum. Het gebied omvat behalve Businesspark Venlo ook de (toekomstige) glastuinbouw-concentratiegebieden Californië en Siberië, Trade Port Oost, ZON Fresh Park, Flora Holland en het agribusiness-complex van Horst, met belangrijke onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen en op de land- en tuinbouw gerichte toeleverende en dienstverlenende bedrijven. Greenport Venlo is vooral sterk in de voedingstuinbouw. Van de totale opbrengst van de Nederlandse voedingstuinbouw, neemt Greenport Venlo bijna een kwart voor zijn rekening. In de sierteelt (bloemen en planten) is de positie van Greenport Venlo minder sterk. Samen met toelevering, verwerking, handel, transport & logistiek enzovoorts bedraagt de omzet van Greenport Venlo ruim een miljard euro. Een tuinbouwgebied van een dergelijke, groeiende importantie is een zeer geschikt podium voor de Floriade 2012. Omdat de Floriade in het kerngebied van Greenport Venlo georganiseerd gaat worden, is de verwachting dat beide projecten elkaar zullen aanvullen en versterken.

Logistieke spil

Greenport Venlo zal de eerste Nederlandse Greenport worden, die de positie van Nederland als groene logistieke spil zal versterken met een ruimtelijk ontwikkelingstraject van ongeveer 5000 vierkante meter. De Floriade 2012 bevindt zich hiermee in het grootste tuinbouwgebied van Europa. Het agrologistieke gebied van Greenport Venlo en Agrobusiness-Region Niederrhein vormen samen een tuinbouwgebied met ruim 30 miljoen bewoners binnen een afstand van twee uur rijden. De focus ligt op agrologistiek en kennistransfer op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Dat het tuinbouwareaal van Greenport Venlo succesvol is, blijkt uit het feit dat het in de afgelopen tien jaar met ongeveer 1.700 hectare is gegroeid, terwijl elders de tuinbouwarealen stabiel blijven of zelfs teruglopen. Om de verwachte verdere groei tot 2012 op te vangen, wordt inmiddels gezocht naar een geschikt nieuw vestigingsgebied van ongeveer 1.000 hectare.

Venlo Greenpark

De Floriade 2012 fungeert als katalysator van de regionale economie. Ook heeft de wereldtuinbouwtentoonstelling de potentie om de positie van de regio Venlo te versterken. Dit zijn natuurlijk voorwaarden die ook voor alle andere tentoonstellingen hebben gegolden, maar Venlo geeft in 2012 een extra dimensie aan de tentoonstelling. Wat de Floriade 2012 zo bijzonder maakt, is dat het om een duurzaam evenement gaat. De investeringen die worden gedaan, zullen namelijk niet worden afgeschreven. De Floriade laat de regio een duurzame eindbestemming na. Het krijgt de naam Venlo Greenpark: een innovatief en duurzaam ontwikkeld bedrijventerrein voor de agrologistiek. Hier gaan ecologie, economie en kennistransfer hand in hand. Venlo GreenPark komt in het hart van Greenport Venlo als een marktgedreven en kennisintensief

businesspark, omringd door het meest complete netwerk van agri- en foodbusiness in de internationale regio (food, feed, flower & fresh). Het businesspark brengt partijen samen die een duurzame toekomst willen creëren in een groene en inspirerende omgeving. De eeuwenoude,

parkachtig ingerichte omgeving, gelegen op het knooppunt van de A73 en de A67 stimuleert de menselijke innovatieve prestaties en maakt het werken bijzonder aangenaam.

Samenwerking

De keuze om het basispark op het Floriadeterrein de basis te laten vormen van

Venlo GreenPark is bewust geweest. Van tevoren is gekeken naar de eindbestemming van het terrein na 2012. Aan de grondslag van de ontwikkelingen van het basispark ligt het gedachtengoed van de Floriade. De visie van de Floriade is dat de relatie tussen de tuinbouw en de

consument versterkt moet worden. De tuinbouw-sector zal in de toekomst directer met de consument moeten communiceren. Om tuinbouw dichter bij de mens te brengen, is de invloed van de tuinbouw op de kwaliteit van leven vertaald in vijf maatschappelijke thema’s: Environment, The Green Engine, Innovation & Education, Relax & Heal en de World’s Show Stage. Op basis van deze vijf thema’s, die tijdens de Floriade onder de aandacht van de consument worden gebracht, krijgt het businesspark vervolgens zijn ruimtelijke invulling.

Economische voordelen

Uit het rapport ‘Op weg naar de Floriade’, dat door Rabobank Nederland is opgesteld, blijkt dat de omzet die de Floriade 2012 met zich mee zal brengen, wordt geschat op een bedrag tussen de 225 en 280 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit de bestedingen die de bezoekers aan horeca en detailhandel zullen doen, maar ook uit omzet uit investeringen voor de realisatie van het evenement en het terrein. Daarbij komt nog een geschat bedrag van 160 miljoen aan toegevoegde waarde als welvaarteffect voor de regionale economie. De regio Venlo heeft met de organisatie van de Floriade 2012 letterlijk goud in handen!

Opknapbeurt voor de stad

Met een belangrijk evenement in het vooruitschiet wordt ook Venlo zelf op de schop genomen. Om de grote stroom bezoekersaantallen zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft de gemeente een verkeersplan opgesteld. Naast de vlotte afwikkeling van het verkeer zal er ook aandacht worden besteed aan het verfraaien van de entrees van de stad. Daarbij zijn inmiddels de ingrijpende werkzaamheden aan het Koninginneplein begonnen. Ook voor het stadskantoor zijn plannen gemaakt. Venlo is echter niet de enige stad die zich voorbereid op de komst van de Floriade. In samenwerking met de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en Maasbree zal de Greenportlane worden aangelegd, die ten westen van knooppunt Zaarderheiken de A67 en de A73 zal verbinden. Noord Limburg is goed voorbereid op e Floriade, en is druk bezig om het gebied rond het Floriadeterrein van alle gemakken te voorzien.

www.floriade.nl

Feiten en cijfers Floriade 2012

Tentoonstellingsduur:

april 2012 tot oktober 2012

Oppervlakte: 66 hectare

(waarvan 40 hectare

tentoonstellingsterrein)

Inzendingen: 90 binnenlandse

inzendingen en 25 buitenlandse

inzendingen

Bezoekersaantal: minimaal 2 miljoen

Parkeerplaatsen: 4500 en

200 toeringcars

Hoofdthema: ‘Be part of the

theatre in nature; get closer

to the quality of life!’

Thema’s: Relax & Heal,

Green Engine, Education

& Innovation, Environment

en World Show Stage

De Floriade 2012 heeft sinds december 2008 de status van wereldtuinbouwtentoonstelling. Wereldtentoonstellingen zijn grote internationale exposities die sinds 1851 in verschillende landen plaatsvinden. Ze stellen landen in de gelegenheid een beeld te schetsen van hun economische, sociale, culturele en technische ontwikkeling. Hoewel de tentoonstellingen tijdelijk zijn, kunnen er nog verschillende wereldberoemde restanten van eerdere edities worden bezichtigd, zoals de Eiffeltoren in Parijs en het Atomium in Brussel. De Wereld Tuinbouw Tentoonstelling Floriade wordt sinds 1960 in de regel elke tien jaar in Nederland gehouden. De laatste editie vond in 2002 plaats in Haarlemmermeer.

Venlo als geschikte locatie

Elk decennium wordt er voor de Floriade een hele nieuwe organisatie opgericht. Vaste opdrachtgever blijft de Nederlandse Tuinbouwraad. In 2004 diende de Regio Venlo als kandidaat voor de Floriade 2012 een definitief plan in. Dit plan voldeed aan alle criteria en daarmee werd Regio Venlo de tweede opdrachtgever voor de Floriade 2012. De Nederlandse Tuinbouwraad en de Regio Venlo hopen met de Floriade 2012 een eigentijdse en innovatieve wereldtuinbouwtentoonstelling neer te zetten, die met twee miljoen betalende bezoekers zal zorgen voor een economische impuls voor de regio. De Floriade wordt georganiseerd op een terrein tegenover ZON Fresh Park en Flora Holland. Dit terrein zal in de toekomst deel gaan uitmaken van het bedrijvenpark Businesspark Venlo. Hoewel buiten de randstad gelegen, vormt Venlo met haar ligging op de grens tussen Nederland en Duitsland toch een zeer geschikte locatie. Dankzij haar ligging voegt Venlo direct een internationaal karakter aan het event toe.

Greenport Venlo

In de regio zijn belangrijke ontwikkelingen gaande, met name rond Greenport Venlo. De benaming Greenport wordt gebruikt voor economische netwerken van aan de tuinbouwketen gelieerde bedrijven, organisaties en instellingen. Deze kunnen actief zijn in onder andere veredeling, toelevering, primaire productie, afzet, handel, transport, logistiek, verwerking, bewerking, onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Met de primaire sector als essentieel element, moeten de Greenports de motoren vormen voor het gehele Nederlandse (glas)tuinbouwcomplex.

Greenport Venlo is één van de vijf in Nederland erkende Greenports. Greenport Venlo beslaat het tuinbouwcomplex tussen Nijmegen en Sittard, waartoe ook een deel van Oost-Brabant behoort. Het kloppende hart van Greenport Venlo ligt evenwel in het (grens)gebied van Venlo, Horst aan de Maas, Maasbree en Sevenum. Het gebied omvat behalve Businesspark Venlo ook de (toekomstige) glastuinbouw-concentratiegebieden Californië en Siberië, Trade Port Oost, ZON Fresh Park, Flora Holland en het agribusiness-complex van Horst, met belangrijke onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen en op de land- en tuinbouw gerichte toeleverende en dienstverlenende bedrijven. Greenport Venlo is vooral sterk in de voedingstuinbouw. Van de totale opbrengst van de Nederlandse voedingstuinbouw, neemt Greenport Venlo bijna een kwart voor zijn rekening. In de sierteelt (bloemen en planten) is de positie van Greenport Venlo minder sterk. Samen met toelevering, verwerking, handel, transport & logistiek enzovoorts bedraagt de omzet van Greenport Venlo ruim een miljard euro. Een tuinbouwgebied van een dergelijke, groeiende importantie is een zeer geschikt podium voor de Floriade 2012. Omdat de Floriade in het kerngebied van Greenport Venlo georganiseerd gaat worden, is de verwachting dat beide projecten elkaar zullen aanvullen en versterken.

Logistieke spil

Greenport Venlo zal de eerste Nederlandse Greenport worden, die de positie van Nederland als groene logistieke spil zal versterken met een ruimtelijk ontwikkelingstraject van ongeveer 5000 vierkante meter. De Floriade 2012 bevindt zich hiermee in het grootste tuinbouwgebied van Europa. Het agrologistieke gebied van Greenport Venlo en Agrobusiness-Region Niederrhein vormen samen een tuinbouwgebied met ruim 30 miljoen bewoners binnen een afstand van twee uur rijden. De focus ligt op agrologistiek en kennistransfer op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Dat het tuinbouwareaal van Greenport Venlo succesvol is, blijkt uit het feit dat het in de afgelopen tien jaar met ongeveer 1.700 hectare is gegroeid, terwijl elders de tuinbouwarealen stabiel blijven of zelfs teruglopen. Om de verwachte verdere groei tot 2012 op te vangen, wordt inmiddels gezocht naar een geschikt nieuw vestigingsgebied van ongeveer 1.000 hectare.

Venlo Greenpark

De Floriade 2012 fungeert als katalysator van de regionale economie. Ook heeft de wereldtuinbouwtentoonstelling de potentie om de positie van de regio Venlo te versterken. Dit zijn natuurlijk voorwaarden die ook voor alle andere tentoonstellingen hebben gegolden, maar Venlo geeft in 2012 een extra dimensie aan de tentoonstelling. Wat de Floriade 2012 zo bijzonder maakt, is dat het om een duurzaam evenement gaat. De investeringen die worden gedaan, zullen namelijk niet worden afgeschreven. De Floriade laat de regio een duurzame eindbestemming na. Het krijgt de naam Venlo Greenpark: een innovatief en duurzaam ontwikkeld bedrijventerrein voor de agrologistiek. Hier gaan ecologie, economie en kennistransfer hand in hand. Venlo GreenPark komt in het hart van Greenport Venlo als een marktgedreven en kennisintensief

businesspark, omringd door het meest complete netwerk van agri- en foodbusiness in de internationale regio (food, feed, flower & fresh). Het businesspark brengt partijen samen die een duurzame toekomst willen creëren in een groene en inspirerende omgeving. De eeuwenoude,

parkachtig ingerichte omgeving, gelegen op het knooppunt van de A73 en de A67 stimuleert de menselijke innovatieve prestaties en maakt het werken bijzonder aangenaam.

Samenwerking

De keuze om het basispark op het Floriadeterrein de basis te laten vormen van

Venlo GreenPark is bewust geweest. Van tevoren is gekeken naar de eindbestemming van het terrein na 2012. Aan de grondslag van de ontwikkelingen van het basispark ligt het gedachtengoed van de Floriade. De visie van de Floriade is dat de relatie tussen de tuinbouw en de

consument versterkt moet worden. De tuinbouw-sector zal in de toekomst directer met de consument moeten communiceren. Om tuinbouw dichter bij de mens te brengen, is de invloed van de tuinbouw op de kwaliteit van leven vertaald in vijf maatschappelijke thema’s: Environment, The Green Engine, Innovation & Education, Relax & Heal en de World’s Show Stage. Op basis van deze vijf thema’s, die tijdens de Floriade onder de aandacht van de consument worden gebracht, krijgt het businesspark vervolgens zijn ruimtelijke invulling.

Economische voordelen

Uit het rapport ‘Op weg naar de Floriade’, dat door Rabobank Nederland is opgesteld, blijkt dat de omzet die de Floriade 2012 met zich mee zal brengen, wordt geschat op een bedrag tussen de 225 en 280 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit de bestedingen die de bezoekers aan horeca en detailhandel zullen doen, maar ook uit omzet uit investeringen voor de realisatie van het evenement en het terrein. Daarbij komt nog een geschat bedrag van 160 miljoen aan toegevoegde waarde als welvaarteffect voor de regionale economie. De regio Venlo heeft met de organisatie van de Floriade 2012 letterlijk goud in handen!

Opknapbeurt voor de stad

Met een belangrijk evenement in het vooruitschiet wordt ook Venlo zelf op de schop genomen. Om de grote stroom bezoekersaantallen zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft de gemeente een verkeersplan opgesteld. Naast de vlotte afwikkeling van het verkeer zal er ook aandacht worden besteed aan het verfraaien van de entrees van de stad. Daarbij zijn inmiddels de ingrijpende werkzaamheden aan het Koninginneplein begonnen. Ook voor het stadskantoor zijn plannen gemaakt. Venlo is echter niet de enige stad die zich voorbereid op de komst van de Floriade. In samenwerking met de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en Maasbree zal de Greenportlane worden aangelegd, die ten westen van knooppunt Zaarderheiken de A67 en de A73 zal verbinden. Noord Limburg is goed voorbereid op e Floriade, en is druk bezig om het gebied rond het Floriadeterrein van alle gemakken te voorzien.

www.floriade.nl

De Floriade 2012 heeft sinds december 2008 de status van wereldtuinbouwtentoonstelling. Wereldtentoonstellingen zijn grote internationale exposities die sinds 1851 in verschillende landen plaatsvinden. Ze stellen landen in de gelegenheid een beeld te schetsen van hun economische, sociale, culturele en technische ontwikkeling. Hoewel de tentoonstellingen tijdelijk zijn, kunnen er nog verschillende wereldberoemde restanten van eerdere edities worden bezichtigd, zoals de Eiffeltoren in Parijs en het Atomium in Brussel. De Wereld Tuinbouw Tentoonstelling Floriade wordt sinds 1960 in de regel elke tien jaar in Nederland gehouden. De laatste editie vond in 2002 plaats in Haarlemmermeer.

Venlo als geschikte locatie

Elk decennium wordt er voor de Floriade een hele nieuwe organisatie opgericht. Vaste opdrachtgever blijft de Nederlandse Tuinbouwraad. In 2004 diende de Regio Venlo als kandidaat voor de Floriade 2012 een definitief plan in. Dit plan voldeed aan alle criteria en daarmee werd Regio Venlo de tweede opdrachtgever voor de Floriade 2012. De Nederlandse Tuinbouwraad en de Regio Venlo hopen met de Floriade 2012 een eigentijdse en innovatieve wereldtuinbouwtentoonstelling neer te zetten, die met twee miljoen betalende bezoekers zal zorgen voor een economische impuls voor de regio. De Floriade wordt georganiseerd op een terrein tegenover ZON Fresh Park en Flora Holland. Dit terrein zal in de toekomst deel gaan uitmaken van het bedrijvenpark Businesspark Venlo. Hoewel buiten de randstad gelegen, vormt Venlo met haar ligging op de grens tussen Nederland en Duitsland toch een zeer geschikte locatie. Dankzij haar ligging voegt Venlo direct een internationaal karakter aan het event toe.

Greenport Venlo

In de regio zijn belangrijke ontwikkelingen gaande, met name rond Greenport Venlo. De benaming Greenport wordt gebruikt voor economische netwerken van aan de tuinbouwketen gelieerde bedrijven, organisaties en instellingen. Deze kunnen actief zijn in onder andere veredeling, toelevering, primaire productie, afzet, handel, transport, logistiek, verwerking, bewerking, onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Met de primaire sector als essentieel element, moeten de Greenports de motoren vormen voor het gehele Nederlandse (glas)tuinbouwcomplex.

Greenport Venlo is één van de vijf in Nederland erkende Greenports. Greenport Venlo beslaat het tuinbouwcomplex tussen Nijmegen en Sittard, waartoe ook een deel van Oost-Brabant behoort. Het kloppende hart van Greenport Venlo ligt evenwel in het (grens)gebied van Venlo, Horst aan de Maas, Maasbree en Sevenum. Het gebied omvat behalve Businesspark Venlo ook de (toekomstige) glastuinbouw-concentratiegebieden Californië en Siberië, Trade Port Oost, ZON Fresh Park, Flora Holland en het agribusiness-complex van Horst, met belangrijke onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen en op de land- en tuinbouw gerichte toeleverende en dienstverlenende bedrijven. Greenport Venlo is vooral sterk in de voedingstuinbouw. Van de totale opbrengst van de Nederlandse voedingstuinbouw, neemt Greenport Venlo bijna een kwart voor zijn rekening. In de sierteelt (bloemen en planten) is de positie van Greenport Venlo minder sterk. Samen met toelevering, verwerking, handel, transport & logistiek enzovoorts bedraagt de omzet van Greenport Venlo ruim een miljard euro. Een tuinbouwgebied van een dergelijke, groeiende importantie is een zeer geschikt podium voor de Floriade 2012. Omdat de Floriade in het kerngebied van Greenport Venlo georganiseerd gaat worden, is de verwachting dat beide projecten elkaar zullen aanvullen en versterken.

Logistieke spil

Greenport Venlo zal de eerste Nederlandse Greenport worden, die de positie van Nederland als groene logistieke spil zal versterken met een ruimtelijk ontwikkelingstraject van ongeveer 5000 vierkante meter. De Floriade 2012 bevindt zich hiermee in het grootste tuinbouwgebied van Europa. Het agrologistieke gebied van Greenport Venlo en Agrobusiness-Region Niederrhein vormen samen een tuinbouwgebied met ruim 30 miljoen bewoners binnen een afstand van twee uur rijden. De focus ligt op agrologistiek en kennistransfer op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Dat het tuinbouwareaal van Greenport Venlo succesvol is, blijkt uit het feit dat het in de afgelopen tien jaar met ongeveer 1.700 hectare is gegroeid, terwijl elders de tuinbouwarealen stabiel blijven of zelfs teruglopen. Om de verwachte verdere groei tot 2012 op te vangen, wordt inmiddels gezocht naar een geschikt nieuw vestigingsgebied van ongeveer 1.000 hectare.

Venlo Greenpark

De Floriade 2012 fungeert als katalysator van de regionale economie. Ook heeft de wereldtuinbouwtentoonstelling de potentie om de positie van de regio Venlo te versterken. Dit zijn natuurlijk voorwaarden die ook voor alle andere tentoonstellingen hebben gegolden, maar Venlo geeft in 2012 een extra dimensie aan de tentoonstelling. Wat de Floriade 2012 zo bijzonder maakt, is dat het om een duurzaam evenement gaat. De investeringen die worden gedaan, zullen namelijk niet worden afgeschreven. De Floriade laat de regio een duurzame eindbestemming na. Het krijgt de naam Venlo Greenpark: een innovatief en duurzaam ontwikkeld bedrijventerrein voor de agrologistiek. Hier gaan ecologie, economie en kennistransfer hand in hand. Venlo GreenPark komt in het hart van Greenport Venlo als een marktgedreven en kennisintensief

businesspark, omringd door het meest complete netwerk van agri- en foodbusiness in de internationale regio (food, feed, flower & fresh). Het businesspark brengt partijen samen die een duurzame toekomst willen creëren in een groene en inspirerende omgeving. De eeuwenoude,

parkachtig ingerichte omgeving, gelegen op het knooppunt van de A73 en de A67 stimuleert de menselijke innovatieve prestaties en maakt het werken bijzonder aangenaam.

Samenwerking

De keuze om het basispark op het Floriadeterrein de basis te laten vormen van

Venlo GreenPark is bewust geweest. Van tevoren is gekeken naar de eindbestemming van het terrein na 2012. Aan de grondslag van de ontwikkelingen van het basispark ligt het gedachtengoed van de Floriade. De visie van de Floriade is dat de relatie tussen de tuinbouw en de

consument versterkt moet worden. De tuinbouw-sector zal in de toekomst directer met de consument moeten communiceren. Om tuinbouw dichter bij de mens te brengen, is de invloed van de tuinbouw op de kwaliteit van leven vertaald in vijf maatschappelijke thema’s: Environment, The Green Engine, Innovation & Education, Relax & Heal en de World’s Show Stage. Op basis van deze vijf thema’s, die tijdens de Floriade onder de aandacht van de consument worden gebracht, krijgt het businesspark vervolgens zijn ruimtelijke invulling.

Economische voordelen

Uit het rapport ‘Op weg naar de Floriade’, dat door Rabobank Nederland is opgesteld, blijkt dat de omzet die de Floriade 2012 met zich mee zal brengen, wordt geschat op een bedrag tussen de 225 en 280 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit de bestedingen die de bezoekers aan horeca en detailhandel zullen doen, maar ook uit omzet uit investeringen voor de realisatie van het evenement en het terrein. Daarbij komt nog een geschat bedrag van 160 miljoen aan toegevoegde waarde als welvaarteffect voor de regionale economie. De regio Venlo heeft met de organisatie van de Floriade 2012 letterlijk goud in handen!

Opknapbeurt voor de stad

Met een belangrijk evenement in het vooruitschiet wordt ook Venlo zelf op de schop genomen. Om de grote stroom bezoekersaantallen zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft de gemeente een verkeersplan opgesteld. Naast de vlotte afwikkeling van het verkeer zal er ook aandacht worden besteed aan het verfraaien van de entrees van de stad. Daarbij zijn inmiddels de ingrijpende werkzaamheden aan het Koninginneplein begonnen. Ook voor het stadskantoor zijn plannen gemaakt. Venlo is echter niet de enige stad die zich voorbereid op de komst van de Floriade. In samenwerking met de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en Maasbree zal de Greenportlane worden aangelegd, die ten westen van knooppunt Zaarderheiken de A67 en de A73 zal verbinden. Noord Limburg is goed voorbereid op e Floriade, en is druk bezig om het gebied rond het Floriadeterrein van alle gemakken te voorzien.

www.floriade.nl

ontwikkeling

Voor de tekst is onder andere informatie gebruikt uit het rapport ‘Op weg naar de Floriade 2012. Verkenning van de betekenis van de Floriade 2012 op de regionale economie’, opgesteld door Rabobank Nederland, Food & Agri.

De Nederlandse Tuinbouwraad

De Nederlandse Tuinbouwraad is opgericht in 1908 en is daarmee één van de oudste nu nog actieve tuinbouworganisaties in Nederland. Het doel van de Nederlandse Tuinbouwraad is om in binnen- en buitenland het imago van de Nederlandse tuinbouw te bevorderen, en de afzet van tuinbouwproducten te ondersteunen. De belangrijkste activiteit van de Nederlandse Tuinbouwraad om dit doel te bereiken is het organiseren van een wereldtuinbouwtentoonstelling: de Floriade.

De Floriade is een van de grootste tuinbouwevenementen ter wereld en heeft dan ook het officiële predikaat ‘wereldtuinbouwtentoonstelling’

gekregen. De Nederlandse Tuinbouwraad is initiatiefnemer van de Floriade én partner van Regio Venlo.

In de Nederlandse

Tuinbouwraad werken 11

tuinbouworganisaties samen:

Plantum NL

Koninklijke Algemeene

Vereeniging voor

Bloembollencultuur – KAVB

Nederlandse Bond van

Boomkwekers - NBvB

Groei & Bloei / KMTP

Vereniging van Bloemenveilingen

in Nederland - VBN

Vereniging van Groothandelaren

in Bloemkwekerijproducten - VGB

Koninklijke Handelsbond voor

Boomkwekerij- en

Bolproducten – Anthos

LTO

Vereniging van Hoveniers

en Groenvoorzieners- VHG

Dutch Produce Association – DPA

Nederlandse Fruittelers

Organisatie – NFO

delen:
Algemene voorwaarden