Cradle to cradle: Slimbouwen® 20 Finance: KCO-PHAROS

Magazines | Noord-Limburg Business nr 1 2009

Foto: Alfons Klaasse Bos, Innobuild

Kraanspoor, een goed voorbeeld van Slimbouwen, is ontwikkeld op een voormalige kraanbaan in de haven van Amsterdam. Het gebouw biedt nu huisvesting aan bedrijven. Kraanspoor is zeer efficiënt in korte tijd gebouwd. Er is veel materiaal gespaard waardoor ook meer bouwvolume op de bestaande kraanbaan mogelijk was en is een gebouw gerealiseerd dat gemakkelijk aanpasbaar is en met de huurders kan meeveranderen. Bovendien is de energievoorziening zeer duurzaam doordat voor verwarming en koeling via warmtepomp technologie, gebruik wordt gemaakt van het Ei-water.

Cradle to Cradle filosofie steeds concreter

Heel Nederland aan

het Slimbouwen®

Slimbouwen is, zoals de hoogleraar productontwikkeling Jos Lichtenberg aan de Technische Universiteit Eindhoven faculteit Bouwkunde in het artikel ‘Nederland gaat Slimbouwen’ uitlegt, begonnen als een reactie op het traditionele bouwen. De bouw blijkt als je de maatschappelijke lasten meeneemt, namelijk meer kosten dan baten op te leveren. Dit ligt onder andere aan de vervuiling die bij het bouwproces om de hoek komt kijken (denk aan het vervoer van bouwmateriaal en het energieverbruik) maar ook aan de tegenvallende efficiency. Denk hierbij aan de faalkosten die tijdens de bouw ontstaan, maar ook aan de tijd die een bouwvakker kwijt is met het vervoer van materiaal. Slimbouwen wil aan de hand van drie doelstellingen de bouw een stuk milieubewuster maken en de afvalberg verkleinen. Deze drie doelstellingen bedragen het bevorderen van de procesefficiency tijdens de ontwerp- en bouwfase, het bevorderen van de flexibiliteit tijdens de exploitatiefase en het reduceren van materiaal en daarmee samenhangend dat van transport, energie en CO2 uitstoot. Hoewel Slimbouwen® is gedeponeerd als merk, mogen de principes vrij worden toegepast zolang er een poging wordt gedaan om naar deze richting te sturen.

Stichting Slimbouwen

Stichting Slimbouwen is de organisatie de het concept en de bijbehorende doelstellingen heeft omarmd. Volgens deze organisatie is het hoog tijd om het bouwen op een nieuwe manier aan te pakken. De stichting probeert bedrijven en instanties te bundelen, die het Slimbouwen willen promoten en tevens ontwikkelingen en onderzoeken willen stimuleren. De activiteiten bestaan concreet uit promotionele acties en het stimuleren van verdere optimalisaties en ontwikkelingen. De promotionele acties bedragen het onder de aandacht brengen van het gedachtegoed en het begeleiden van projecten, die inmiddels in toenemende mate ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. De ontwikkelingen worden gedaan met werkgroepen en zijn bijvoorbeeld gericht op ontwerptools.

De voordelen

Het bouwen volgens de strategie van Slimbouwen is dat het bouwproces in vier fases wordt onderscheiden die los van elkaar te realiseren zijn. In principe kan elke stap worden ingevuld door een aparte onderneming in het bouwproces. De ondernemingen zijn niet van elkaar afhankelijk en kunnen opeenvolgend hun taak uitoefenen. Bij Slimbouwen wordt een integrale aanpak aangehouden. Door deze aanpak is er meer kwaliteit waarbij bovendien de kosten worden gereduceerd dankzij de efficiënty. Een reductie in de bouwkosten van 25 procent is zelfs mogelijk zodra de routines van het Slimbouwen op elkaar zijn afgestemd. Het lijkt erop dat Slimbouwen een belangrijk onderdeel gaat uitmaken van onze toekomst.

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat de activiteiten binnen de bouw een enorme vervuiling veroorzaken. Nu er steeds meer aandacht is voor een betere omgang met het milieu, neemt ook de aandacht voor Slimbouwen® toe. Dit eenvoudige concept bestaat uit een aantal simpele maatregelingen en werkwijzen waardoor de vervuiling en daarmee vrijkomende CO2 wordt verminderd.

Bouwschema traditionele bouw

Slimbouwen is, zoals de hoogleraar productontwikkeling Jos Lichtenberg aan de Technische Universiteit Eindhoven faculteit Bouwkunde in het artikel ‘Nederland gaat Slimbouwen’ uitlegt, begonnen als een reactie op het traditionele bouwen. De bouw blijkt als je de maatschappelijke lasten meeneemt, namelijk meer kosten dan baten op te leveren. Dit ligt onder andere aan de vervuiling die bij het bouwproces om de hoek komt kijken (denk aan het vervoer van bouwmateriaal en het energieverbruik) maar ook aan de tegenvallende efficiency. Denk hierbij aan de faalkosten die tijdens de bouw ontstaan, maar ook aan de tijd die een bouwvakker kwijt is met het vervoer van materiaal. Slimbouwen wil aan de hand van drie doelstellingen de bouw een stuk milieubewuster maken en de afvalberg verkleinen. Deze drie doelstellingen bedragen het bevorderen van de procesefficiency tijdens de ontwerp- en bouwfase, het bevorderen van de flexibiliteit tijdens de exploitatiefase en het reduceren van materiaal en daarmee samenhangend dat van transport, energie en CO2 uitstoot. Hoewel Slimbouwen® is gedeponeerd als merk, mogen de principes vrij worden toegepast zolang er een poging wordt gedaan om naar deze richting te sturen.

Stichting Slimbouwen

Stichting Slimbouwen is de organisatie de het concept en de bijbehorende doelstellingen heeft omarmd. Volgens deze organisatie is het hoog tijd om het bouwen op een nieuwe manier aan te pakken. De stichting probeert bedrijven en instanties te bundelen, die het Slimbouwen willen promoten en tevens ontwikkelingen en onderzoeken willen stimuleren. De activiteiten bestaan concreet uit promotionele acties en het stimuleren van verdere optimalisaties en ontwikkelingen. De promotionele acties bedragen het onder de aandacht brengen van het gedachtegoed en het begeleiden van projecten, die inmiddels in toenemende mate ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. De ontwikkelingen worden gedaan met werkgroepen en zijn bijvoorbeeld gericht op ontwerptools.

De voordelen

Het bouwen volgens de strategie van Slimbouwen is dat het bouwproces in vier fases wordt onderscheiden die los van elkaar te realiseren zijn. In principe kan elke stap worden ingevuld door een aparte onderneming in het bouwproces. De ondernemingen zijn niet van elkaar afhankelijk en kunnen opeenvolgend hun taak uitoefenen. Bij Slimbouwen wordt een integrale aanpak aangehouden. Door deze aanpak is er meer kwaliteit waarbij bovendien de kosten worden gereduceerd dankzij de efficiënty. Een reductie in de bouwkosten van 25 procent is zelfs mogelijk zodra de routines van het Slimbouwen op elkaar zijn afgestemd. Het lijkt erop dat Slimbouwen een belangrijk onderdeel gaat uitmaken van onze toekomst.

Het concept van Slimbouwen past in het grotere geheel van de opkomende duurzaamheidsfilosofie Cradle to Cradle. Grondleggers van deze visie zijn William McDonough en Michael Braungart, die in 2002 hun boek ‘Cradle to Cradle’ uitbrachten. Binnen dit principe staat aandacht voor het ontwerpen en ontwikkelen van producten op basis van veilige en volledig herbruikbare grondstoffen centraal. Venlo is de eerste regio in Nederland die de principes met open armen ontvangt en in de praktijk zal gaan uitvoeren. Tijdens de Floriade in 2012 zal er volop aandacht worden besteed aan milieuvriendelijke investeringen.

Meer informatie over slimbouwen® en Cradle to Cradle zijn te vinden op www.slimbouwen.nl en www.duurzaamheid.nl

Bouwschema Slimbouwen

KCO-PHAROS Corporate Finance te Roermond

Ervaringen bij

bedrijfsoverdracht

Zustervennootschap KCO-PHAROS Management Consultants is actief op het gebied van strategiebepaling, integratie van nieuw verworven bedrijven in de bestaande onderneming, bedrijfsanalyse en verbetertrajecten. KCO-PHAROS onderscheidt zich met name door onafhankelijk, specialistisch advies, gedegen sectorkennis en haar lange track-record. Gedurende de afgelopen negen jaar heeft de specialist zo’n 100 transacties begeleid. Aan het woord zijn ondernemers die KCO-PHAROS hebben ingeschakeld bij hun overnametraject.

Wijnhandel Léon Colaris te Weert

Verkoper: de heer Jacques van Pol,

bedrijfsleider: de heer Ruud Heuvelmans

De activiteiten van Léon Colaris bestaan uit import en handel in kwaliteitswijnen.

De heer Van Pol besloot het bedrijf te verkopen, omdat met de pensioengerechtigde leeftijd in zicht er binnen de familie geen opvolging mogelijk bleek. “De continuïteit van het bedrijf en daarmee het belang van mijn personeel was voor mij het uitgangspunt bij de overdracht”, vertelt Jacques van Pol. “Ik zocht een gespecialiseerde partij die bekend was op dit voor mij onbekende terrein. Iemand die een dergelijk complex traject goed kan begeleiden, zodat ik me kon blijven concentreren op de bedrijfsvoering. KCO-PHAROS bleek daarin duidelijke meerwaarde te bieden.” Van Pol stelt dat de selectie van de uiteindelijke koper een hele uitdaging bleek. “Mede dankzij KCO-PHAROS hebben we met gegadigden gesproken waar ik in eerste instantie nooit aan gedacht zou hebben.” Kandidaat-kopers bleken toch vooral zakelijk-rationeel. Voor Van Pol was het bedrijf veel meer dan dat. “Terugkijkend ben ik zeer tevreden dat de voortzetting van het bedrijf op grotendeels dezelfde basis plaatsvindt. Ik vond en vind dat erg belangrijk.” Op de vraag wat hij ondernemers die voor een dergelijk traject staan nog zou willen meegeven, antwoordt Van Pol dat, naast het aantrekken van een goede adviseur, een goed contact tussen koper en verkoper essentieel is. “Een koper moet geboeid zijn door het bedrijf en passie uitstralen.”

Romar-Voss te Roggel

Kopers: de heren W.J.H. Schreurs

en ing. J.F.M. Theunissen

Romar-Voss is distributeur/producent van thermohardende kunststoffen zoals polyesterhars, epoxyhars, polyurethanen en siliconen.

“Het besluit van de verkoper om het bedrijf zelfstandig te laten voortbestaan, bood ons, als zittend management, de kans tot het overnemen van de aandelen. Mede gezien de vele toekomstmogelijkheden van het bedrijf waren we van meet af aan enthousiast”, melden Schreurs en Theunissen. Gezien hun lange relatie met de verkoper vonden zij het belangrijk om een deskundige adviseur aan hun zijde te hebben die onafhankelijk en, los van emoties, op zakelijke basis kon onderhandelen zonder dat de verhouding tussen hen en de verkoper werd verstoord. “Ook het traject met de financierende bank verliep door de ervaring van KCO-PHAROS uiterst prettig en soepel.” Op de vraag hoe zij terugkijken op de transactie, antwoorden Schreurs en Theunissen dat het een complex traject was met daarin vele onbekende fasen. “Je komt risico’s tegen die adequate oplossingen vragen. Achteraf besef je pas wat voor een goede deal we hebben gedaan.” Hun advies luidt dan ook: “Als je voor zo’n belangrijke beslissing in je leven staat, zoals het kopen van een bedrijf, neem dan een partij in de hand die zich uitsluitend specialiseert in het begeleiden van koop en verkoop van bedrijven. KCO-PHAROS kunnen we van harte aanbevelen, zij zijn hun geld meer dan waard.” Inmiddels zijn de heren volop bezig met het verder realiseren van het destijds opgestelde bedrijfsplan.

Rotodyne Ventilatoren te Venray

Verkoper: de heer ing. Joop Feuth

Rotodyne is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van zowel centrifugaal- als axiaalventilatoren voor

industriële toepassingen.

“Na mijn 55e vond ik dat het tijd werd om wat meer aandacht aan andere zaken te schenken dan aan het bedrijf. Ik voorzag geen opvolging binnen de familie. Dat had overigens ook niet mijn voorkeur”, begint Feuth. “KCO-PHAROS kijkt niet uitsluitend naar de cijfers, maar ook naar hetgeen achter die cijfers schuilgaat, zoals visie, emotie en de toekomst van de onderneming”, vervolgt hij. “Vertrouwen is eigenlijk het belangrijkste dat een adviseur moet uitstralen. Alle andere zaken zoals discretie, kennis en timing, zijn afgeleiden hiervan.” Terugkijkend op het overnametraject zegt Feuth: “Ik was goed voorbereid. De organisatie en admini-stratie waren in orde. Ik heb daar veel baat bij gehad. Wat wellicht onderschat wordt, is dat de zwakste schakel wordt gezocht, vervolgens disproportioneel wordt uitvergroot en een rol gaat spelen bij de onderhandelingen.” Wat hem het meest is bijgebleven, is de wijze waarop en de voortvarendheid waarmee KCO-PHAROS het proces ter hand neemt. “Wat goed is, komt snel en de klik met de kandidaat-koper was er meteen.” Hij vult nog aan: “Maak altijd gebruik van een specialist en vraag

referenties op, want er is veel kaf tussen het koren. Start op tijd, want er zijn bepaalde zaken waar je aan moet voldoen, wil de overdracht efficiënt én

optimaal verlopen.”

Van Lierop Orthopedie te

Venlo/Heckert Orthopedische

Hulpmiddelen te Geldrop

Kopers: de heren Jac van Heel,

Huub Lucassen en Johan Bloks

Uit onvrede over de strategie van hun werkgever besloten Van Heel, Bloks en Lucassen om gezamenlijk hun expertise binnen de orthopedie op zelfstandige

basis voort te zetten. Aangezien binnen de orthopedische wereld contracten met zorgverzekeraars een vereiste zijn, diende er een orthopedisch bedrijf overgenomen te worden.

Om het gehele overnameproces deskundig te laten verlopen, werd - op basis van verkregen referenties - contact gelegd met KCO-PHAROS. Unaniem geven de heren aan dat ze in den beginne wel opzagen tegen de complexheid en wellicht ook de kosten van een overnametraject. Maar al snel werd duidelijk dat de deskundigheid en financiële expertise van KCO-PHAROS de investering meer dan waard was. Tevens speelde het vertrouwen in de adviseur een cruciale rol. “Hij zorgde ervoor dat onze ‘starternaïviteit’ werd omgebogen naar ‘starterrealiteit’. Het overnemen van een bedrijf hadden we toch wel onderschat, met name de duur van het traject, de houding van de eigenaar, de overall complexiteit alsmede onze visie die omgezet diende te worden in een financieel onderbouwd businessplan. Achteraf gezien is de realisatie boven verwachting verlopen. We zijn van ondernemende personen echte ondernemers geworden, mede dankzij een goede voorbereiding en een effectief procesmanagement van onze adviseur.” De relatie eindigde overigens niet na de transacties. “Hij dient nog altijd als klankbord voor ons en wordt actief betrokken bij de strategische ontwikkeling van onze bedrijven.” Voor iedereen die dezelfde stappen wil ondernemen hebben ze maar één advies: “Bespaar niet, maar investeer in

expertise. Voor ons leverde het een hoog rendement op.”

Deskunig advies

Het overnametraject wordt gekenmerkt door intensiteit en complexiteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste trajecten zes tot twaalf maanden in beslag nemen. Mede omdat de belangen groot zijn, is een deskundige adviseur gespecialiseerd in bedrijfsoverdrachten een vereiste. Normaliter zal deze zijn kosten ruimschoots compenseren. Vraag bij de selectie van een dergelijke adviseur overigens altijd referenties op.

Sinds haar start in 2000 is KCO-PHAROS actief op het gebied van corporate finance. KCO-PHAROS Corporate Finance begeleidt

ondernemers bij aan- of verkoop van hun (MKB-) onderneming.

Tevens heeft KCO-PHAROS vergaande expertise op het gebied van bedrijfswaarderingen en financieringsvraagstukken. In 2008 heeft KCO-PHAROS transacties begeleid met een totaal transactievolume van circa 75 miljoen euro.

Een koper moet geboeid zijn door het bedrijf en passie uitstralen

Zustervennootschap KCO-PHAROS Management Consultants is actief op het gebied van strategiebepaling, integratie van nieuw verworven bedrijven in de bestaande onderneming, bedrijfsanalyse en verbetertrajecten. KCO-PHAROS onderscheidt zich met name door onafhankelijk, specialistisch advies, gedegen sectorkennis en haar lange track-record. Gedurende de afgelopen negen jaar heeft de specialist zo’n 100 transacties begeleid. Aan het woord zijn ondernemers die KCO-PHAROS hebben ingeschakeld bij hun overnametraject.

Wijnhandel Léon Colaris te Weert

Verkoper: de heer Jacques van Pol,

bedrijfsleider: de heer Ruud Heuvelmans

De activiteiten van Léon Colaris bestaan uit import en handel in kwaliteitswijnen.

De heer Van Pol besloot het bedrijf te verkopen, omdat met de pensioengerechtigde leeftijd in zicht er binnen de familie geen opvolging mogelijk bleek. “De continuïteit van het bedrijf en daarmee het belang van mijn personeel was voor mij het uitgangspunt bij de overdracht”, vertelt Jacques van Pol. “Ik zocht een gespecialiseerde partij die bekend was op dit voor mij onbekende terrein. Iemand die een dergelijk complex traject goed kan begeleiden, zodat ik me kon blijven concentreren op de bedrijfsvoering. KCO-PHAROS bleek daarin duidelijke meerwaarde te bieden.” Van Pol stelt dat de selectie van de uiteindelijke koper een hele uitdaging bleek. “Mede dankzij KCO-PHAROS hebben we met gegadigden gesproken waar ik in eerste instantie nooit aan gedacht zou hebben.” Kandidaat-kopers bleken toch vooral zakelijk-rationeel. Voor Van Pol was het bedrijf veel meer dan dat. “Terugkijkend ben ik zeer tevreden dat de voortzetting van het bedrijf op grotendeels dezelfde basis plaatsvindt. Ik vond en vind dat erg belangrijk.” Op de vraag wat hij ondernemers die voor een dergelijk traject staan nog zou willen meegeven, antwoordt Van Pol dat, naast het aantrekken van een goede adviseur, een goed contact tussen koper en verkoper essentieel is. “Een koper moet geboeid zijn door het bedrijf en passie uitstralen.”

Romar-Voss te Roggel

Kopers: de heren W.J.H. Schreurs

en ing. J.F.M. Theunissen

Romar-Voss is distributeur/producent van thermohardende kunststoffen zoals polyesterhars, epoxyhars, polyurethanen en siliconen.

“Het besluit van de verkoper om het bedrijf zelfstandig te laten voortbestaan, bood ons, als zittend management, de kans tot het overnemen van de aandelen. Mede gezien de vele toekomstmogelijkheden van het bedrijf waren we van meet af aan enthousiast”, melden Schreurs en Theunissen. Gezien hun lange relatie met de verkoper vonden zij het belangrijk om een deskundige adviseur aan hun zijde te hebben die onafhankelijk en, los van emoties, op zakelijke basis kon onderhandelen zonder dat de verhouding tussen hen en de verkoper werd verstoord. “Ook het traject met de financierende bank verliep door de ervaring van KCO-PHAROS uiterst prettig en soepel.” Op de vraag hoe zij terugkijken op de transactie, antwoorden Schreurs en Theunissen dat het een complex traject was met daarin vele onbekende fasen. “Je komt risico’s tegen die adequate oplossingen vragen. Achteraf besef je pas wat voor een goede deal we hebben gedaan.” Hun advies luidt dan ook: “Als je voor zo’n belangrijke beslissing in je leven staat, zoals het kopen van een bedrijf, neem dan een partij in de hand die zich uitsluitend specialiseert in het begeleiden van koop en verkoop van bedrijven. KCO-PHAROS kunnen we van harte aanbevelen, zij zijn hun geld meer dan waard.” Inmiddels zijn de heren volop bezig met het verder realiseren van het destijds opgestelde bedrijfsplan.

Rotodyne Ventilatoren te Venray

Verkoper: de heer ing. Joop Feuth

Rotodyne is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van zowel centrifugaal- als axiaalventilatoren voor

industriële toepassingen.

“Na mijn 55e vond ik dat het tijd werd om wat meer aandacht aan andere zaken te schenken dan aan het bedrijf. Ik voorzag geen opvolging binnen de familie. Dat had overigens ook niet mijn voorkeur”, begint Feuth. “KCO-PHAROS kijkt niet uitsluitend naar de cijfers, maar ook naar hetgeen achter die cijfers schuilgaat, zoals visie, emotie en de toekomst van de onderneming”, vervolgt hij. “Vertrouwen is eigenlijk het belangrijkste dat een adviseur moet uitstralen. Alle andere zaken zoals discretie, kennis en timing, zijn afgeleiden hiervan.” Terugkijkend op het overnametraject zegt Feuth: “Ik was goed voorbereid. De organisatie en admini-stratie waren in orde. Ik heb daar veel baat bij gehad. Wat wellicht onderschat wordt, is dat de zwakste schakel wordt gezocht, vervolgens disproportioneel wordt uitvergroot en een rol gaat spelen bij de onderhandelingen.” Wat hem het meest is bijgebleven, is de wijze waarop en de voortvarendheid waarmee KCO-PHAROS het proces ter hand neemt. “Wat goed is, komt snel en de klik met de kandidaat-koper was er meteen.” Hij vult nog aan: “Maak altijd gebruik van een specialist en vraag

referenties op, want er is veel kaf tussen het koren. Start op tijd, want er zijn bepaalde zaken waar je aan moet voldoen, wil de overdracht efficiënt én

optimaal verlopen.”

Van Lierop Orthopedie te

Venlo/Heckert Orthopedische

Hulpmiddelen te Geldrop

Kopers: de heren Jac van Heel,

Huub Lucassen en Johan Bloks

Uit onvrede over de strategie van hun werkgever besloten Van Heel, Bloks en Lucassen om gezamenlijk hun expertise binnen de orthopedie op zelfstandige

basis voort te zetten. Aangezien binnen de orthopedische wereld contracten met zorgverzekeraars een vereiste zijn, diende er een orthopedisch bedrijf overgenomen te worden.

Om het gehele overnameproces deskundig te laten verlopen, werd - op basis van verkregen referenties - contact gelegd met KCO-PHAROS. Unaniem geven de heren aan dat ze in den beginne wel opzagen tegen de complexheid en wellicht ook de kosten van een overnametraject. Maar al snel werd duidelijk dat de deskundigheid en financiële expertise van KCO-PHAROS de investering meer dan waard was. Tevens speelde het vertrouwen in de adviseur een cruciale rol. “Hij zorgde ervoor dat onze ‘starternaïviteit’ werd omgebogen naar ‘starterrealiteit’. Het overnemen van een bedrijf hadden we toch wel onderschat, met name de duur van het traject, de houding van de eigenaar, de overall complexiteit alsmede onze visie die omgezet diende te worden in een financieel onderbouwd businessplan. Achteraf gezien is de realisatie boven verwachting verlopen. We zijn van ondernemende personen echte ondernemers geworden, mede dankzij een goede voorbereiding en een effectief procesmanagement van onze adviseur.” De relatie eindigde overigens niet na de transacties. “Hij dient nog altijd als klankbord voor ons en wordt actief betrokken bij de strategische ontwikkeling van onze bedrijven.” Voor iedereen die dezelfde stappen wil ondernemen hebben ze maar één advies: “Bespaar niet, maar investeer in

expertise. Voor ons leverde het een hoog rendement op.”

Deskunig advies

Het overnametraject wordt gekenmerkt door intensiteit en complexiteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste trajecten zes tot twaalf maanden in beslag nemen. Mede omdat de belangen groot zijn, is een deskundige adviseur gespecialiseerd in bedrijfsoverdrachten een vereiste. Normaliter zal deze zijn kosten ruimschoots compenseren. Vraag bij de selectie van een dergelijke adviseur overigens altijd referenties op.

KCO-PHAROS

Corporate Finance BV

Westhoven 16

6042 NV Roermond

0475-351080

Joop Geurts

Jos Moling

Uka Maassen

delen:
Algemene voorwaarden