Gemeente Horst: Burgemeester Kees van Rooij

Magazines | Noord-Limburg Business nr 1 2009

Gemeente met

toekomstplannen

Als eerste wordt natuurlijk gevraagd naar de nabije toekomstplannen, namelijk de fusie van de gemeente Horst aan de Maas met Sevenum, Meerlo, Swolgen en Tienray. Van Rooij steekt van wal: “Met de fusie ontstaat een krachtige plattelands-gemeente van ruim 40.000 inwoners. De regio Venlo bestaat straks uit een aantal grotere gemeenten die met elkaar de uitdagingen en ambities van de regio aan moeten kunnen. De bestuurbaarheid van de regio wordt door de herindeling van Noord-Limburg overzichtelijker. Uiteindelijk draagt Horst aan de Maas bij aan een regio die de concurrentie met andere Europese regio’s aan kan gaan.” Of er ook een nieuwe naam aan deze gemeente zal worden gegeven, laat Van Rooij nog even in het midden: “De nieuwe gemeente heet Horst aan de Maas, totdat de nieuwe gemeenteraad een andere naam gaat voorstellen. Of dat zal gaan gebeuren, wordt in 2010 duidelijk.”

Klavertje Vier in aanleg

Een tweede belangrijke ontwikkeling is Klavertje Vier dat als aansluiting op de Greenportlane naar het Floriadeterrein zal gaan dienen. Van Rooij legt uit waar de mogelijkheden liggen voor Horst aan de Maas: “Klavertje Vier is inderdaad een groot project dat nationaal veel aandacht krijgt, zeker nu met de economische crisis. Het is een uniek project voor wat betreft de samenwerking tussen (vooralsnog) vier gemeenten en de provincie Limburg. Bijzonder is verder dat het geen traditionele ontwikkeling is van bedrijfs-terreinen, maar een integrale gebiedsontwikkeling waarbij naast bedrijventerreinen ook veel extra groen wordt aangelegd. Door de samenwerking kunnen we een beter resultaat bereiken dan wanneer elk van de gemeenten dat afzonderlijk zou doen.” Al snel rijst de vraag hoe het staat met de verhouding en de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de gemeente. “Het georganiseerde bedrijfsleven, zoals MKB-Limburg, Industriële Club Horst-Sevenum-Maasdorpen en diverse andere branche-organisaties zeggen steeds tevreden te zijn over de samenwerking tussen gemeente en bedrijven”, vertelt Van Rooij trots. “De accountmanager voor de bedrijven, zoals we die vorig jaar geïntroduceerd hebben, spreekt bedrijven enorm aan. We praten bij tal van ontwikkelingen intensief met de bedrijven, vaak al bij het begin van de planvorming zoals bij de centrumontwikkelingen van Horst en Grubbenvorst. En we blijven kijken naar best practices om regellichtheid en klantvriendelijkheid te bevorderen. Het is daarom niet voor niets dat we jaarlijks hoog scoren op het gebied van ondernemersvriendelijkheid.”

Rooskleurige toekomst

Wanneer tenslotte naar de toekomstvisie van de burgemeester voor zijn eigen gemeente wordt gevraagd, is Van Rooij optimistisch: “De gemeente Horst aan de Maas kan in de toekomst een cruciale rol blijven spelen in de regionale ontwikkelingen. De uitdaging ligt er vooral in om de huidige vitaliteit te behouden en te versterken. En dat op een zodanige manier dat we economisch een euregionale topregio vormen en tegelijkertijd de sociale binding en kracht in de dorpsgemeenschappen koesteren.”

De heer Kees van Rooij, sinds 2005 burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas, heeft alle vertrouwen in de toekomst van zijn gemeente. In een interview met Noord Limburg Business gaf hij toelichting op de actuele ontwikkelingen die in deze Noord Limburgse gemeente plaatsvinden.

delen:
Algemene voorwaarden