Column TRIAS: investeren in uw personeel?

Magazines | Noord Limburg Business nr 1 2020

Ron Coenen, algemeen directeur TRIAS Subsidie-advies


Veel MKB-ondernemers willen het dolgraag maar komen er niet aan toe. Daarnaast is er vaak geen inzicht in welke scholing er het best ingezet kan worden. Of er ontbreekt budget. Dan biedt de subsidieregeling leren en ontwikkelen mogelijk een oplossing voor u! Middels deze subsidieregeling kunt u aanspraak maken op subsidie voor activiteiten op het gebied van begeleiding en ontwikkeling van medewerkers.


Het ontwikkelen, opleiden en begeleiden van medewerkers is een hot item. Met de subsidieregeling SLIM draagt de overheid hier haar steentje aan bij. De regeling financiert onder andere de ontwikkeling van loopbaanadviezen, een opleidings- of ontwikkelingsplan, behoeftepeiling onder het personeel of de begeleiding van een derde leerweg student.

Aanvragen kunnen door MKB'ers worden ingediend van 2 maart 2020 tot dinsdag 31 maart. In september volgt er nog een openstellingsronde voor MKB'ers. Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden een aanvraag indienen van 1 april tot en met 30 juni.

De subsidie vergoedt 60% tot 80% van de subsidiabele kosten afhankelijk van uw bedrijfsgrootte tot een maximum bedrag van 24.999,- Samenwerkingsverbanden ontvangen maximaal 500.000,- subsidie. Een eigen bijdrage kan in-kind voldaan worden door de inbreng van eigen uren, waardeerbaar op basis van het brutoloon. Ook bepaalde externe kosten zijn subsidiabel. Daarnaast wordt er met een toeslag van 15% gewerkt.

Benieuwd wat deze subsidie voor u kan betekenen? Neem een kijkje op onze website (www.trias-subsidie.nl) of laat u adviseren door een van onze ervaren adviseurs!

info@trias-subsidie.nl
077-3560100

delen:
Algemene voorwaarden