De WKR in 2021, wat kan er veranderen?

Magazines | Noord Limburg Business nr 3 2020

In september zijn de verwachte inkomsten en uitgaven voor 2021 gepresenteerd. De Miljoenennota heeft gevolgen voor de werkkostenregeling; de regeling in de loonbelasting voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen die door de werkgever aan de werknemer worden gegeven in het kader van de dienstbetrekking.

De werkkostenregeling (WKR) is verplicht voor alle werkgevers. Met deze regeling kunnen ondernemers een deel van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) onbelast besteden aan bij-voorbeeld reiskosten, telefoons of computers voor werknemers, maar ook bedrijfsfeesten en het jaarlijkse kerstpakket. Werkgevers kunnen zelf bepalen in welke mate en voor welke vergoedingen en verstrekkingen zij de vrije ruimte willen gebruiken. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaal je als werkgever geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte is een eindheffing van toepassing. Ondernemers hoeven hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemers-verzekeringen en werkgeversheffing Zvw te betalen of bijdrage Zvw in te houden.

Tijdelijke verruiming

Sinds 1 januari 2020 bedraagt de vrije ruimte per werkgever 1,7 procent van de fiscale loonsom tot en met 400.000 plus 1,2% van het restant van de loonsom. Na de uitbraak van de coronacrisis is de vrije ruimte verhoogd: 3% voor de eerste 400.000 van de fiscale loonsom. Met deze verruiming kunnen ondernemers hun werknemers naast de gebruikelijke iets extra's geven zoals een cadeaubon.

Verlaging in 2021

Deze verruiming is helaas van tijdelijke aard. In het nieuwe Belastingplan is voorgesteld om het percentage van 1,2% per 1 januari 2021 te verlagen naar 1,18%. De middelen die als gevolg van deze verlaging vrijkomen, worden aangewend ter dekking van de voorgestelde verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten. Dat betekent dat niet alleen werknemers die in dienst zijn hiervan gebruik kunnen maken, maar ook ex-werknemers. Werkgevers aan werknemers kunnen zo, als onderdeel van bijvoorbeeld een sociaal plan, scholingskosten vergoeden wanneer de huidige gerichte vrijstelling voor scholing niet toereikend is.

Thuiswerken vergoeden?

Op dit moment werken er nog veel werknemers vanuit huis. Zij maken volgens onderzoek van het Nibud extra kosten zoals elektriciteits-, water en gasverbruik, koffie/thee, wc-papier en de afschrijving van bureau en stoel. Kosten die werkgevers nu juist uitsparen. Indien het thuiswerken een structurele aanpassing is, zouden werknemers deze kosten kunnen laten vergoeden vanuit de belastingvrije WKR. Aangezien de reiskostenvergoeding zou kunnen worden verlaagd, kunnen de kosten hier deels mee gecompenseerd worden.

Bron:
ondernemersplein.nl
Studio Nextens

delen:
Algemene voorwaarden