Business Flitsen

Magazines | Noord Limburg Business nr 3 2020

Klanten laten facturen vaker liggen

Het percentage klanten dat facturen niet betaalt vanwege cashflowproblemen, is door de coronacrisis meer dan verdubbeld. Begin februari ging het om een op de drie klanten. Momenteel laat bijna driekwart (72%) facturen liggen, omdat hun eigen cashflow niet op orde is. Finance professionals zouden hier hun handen vol aan moeten hebben, maar slechts 39 procent van hen zoekt persoonlijk contact met de klant om facturen betaald te krijgen. In andere gevallen worden klanten overgedragen aan een incassobureau (24%), maakt de organisatie gebruik van factoring (23%) of wordt er periodiek betaald door klanten (33%). Dit blijkt uit de FinTech Barometer 2020, het onderzoek dat fintech-bedrijf Onguard jaarlijks onder ruim 300 finance professionals uitvoert. In bijna alle organisaties (90%) zijn finance professionals druk bezig met de digitale transformatie. Door de coronacrisis is deze bij drie op de vijf (58%) in een stroomversnelling geraakt. Toch maakt ruim de helft (57%) van de organisaties nog dagelijks gebruik van programma's als Excel en Numbers voor hun debiteurenbeheer. Slechts 29 procent gebruikt speciale credit management software voor het automatiseren van hun debiteurenbeheer. De rest zet hiervoor het ERP-systeem in. Bijna de helft van de finance professionals (45%) is er tijdens de coronacrisis achter gekomen dat de organisatie specialistische software mist om goed samen te kunnen werken.


Nederlandse organisaties naïef over eigen digitale kwetsbaarheid

Solvinity heeft PanelWizard onderzoek laten doen naar het beeld dat Nederlandse IT-verantwoordelijken hebben van de digitale weerbaarheid van hun organisaties. Het onderzoek volgt op een golf securityincidenten, van het stilleggen van thuiswerkservers vanwege onopgeloste kwets-baarheden, tot grootschalige ransomware-aanvallen en een explosieve stijging van het aantal cybercrime-delicten, dat dit jaar voor het eerst het aantal woninginbraken overstijgt. Slechts 49% van de respondenten geeft aan patches en updates die leveranciers beschikbaar stellen binnen enkele dagen te installeren. 24% heeft daar weken voor nodig en 8% wacht zelfs maanden of langer. Bijna 80% geeft aan dat sommige patches en updates helemaal niet worden geïnstalleerd.

18% van de respondenten sluit uit dat binnen de organisatie software, hardware of diensten worden gebruikt waarvan de respondenten weten dat ze niet veilig zijn. Waar die zekerheid vandaan komt, is onduidelijk. Door de infrastructuur actief te scannen is het wel mogelijk dergelijke 'Shadow IT' snel te detecteren en daar direct passende actie op te ondernemen - maar dat doet slechts 23% van de respondenten. 14% haalt hooguit zo nu en dan de bezem door het netwerk. De overige 63% negeert in feite het probleem. Van de respondenten geeft nog niet de helft (49%) aan exact te weten waar hun organisatie kwetsbaar is en daar ook gerichte maatregelen op te nemen. De overige 51% geeft toe niet goed op de hoogte te zijn van de eigen kwetsbaarheid, of daar in elk geval geen gerichte maatregelen op te hebben genomen.


Kleine gemeenten eisen meer geld voor gemeentefonds

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Het Rijk wil die gelden uit het fonds anders verdelen over de gemeenten. Die herverdeling zal vooral nadelig uitpakken voor kleine gemeenten, zoals Nederweert. Wethouder Dieteren van financiën: "We hebben ons met andere kleine gemeenten verenigd in de 'Krachtig 80'. Samen zetten we ons in voor meer geld voor gemeenten en het stopzetten van deherverdeling van rijksmiddelen." Om hun eis kracht bij te zetten diende de K80 een motie in voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) op 25 september. Ze willen dat de VNG van het Rijk meer geld eist voor de gemeenten en de herverdeling opschort. Het kabinetsplan voor herverdeling van het gemeentefonds zet de relatie met inwoners en maatschap-pelijke partners onder druk. Voor kleine gemeenten is het steeds moeilijker om hun begroting sluitend te krijgen. Als het kabinetsplan doorgaat, gaat dat ten koste van voorzieningen endreigen hogere lokale belastingen. De kleine gemeenten vinden het onaanvaardbaar dat inwoners de rekening gepresenteerd krijgen. Met de K80 willen ze een gezamenlijke vuist maken richting Den Haag.

 

delen:
Algemene voorwaarden