Ruhl Haegens Molenaar: Benchmark helpt bewindvoerder vooruit

Magazines | Noord Limburg Business nr 4 2020Rühl Haegens Molenaar (RHM) heeft voor de derde keer een benchmark uitgevoerd onder bewindvoerderskantoren. Dankzij de uitkomsten kan RHM nuttige tips geven aan individuele bedrijven.


Met zo'n 120 deelnemers geeft de benchmark bewindvoerders een compleet beeld van de bewindvoerdersbranche. Doordat RHM bij deze bewindvoerders de jaarlijkse kwaliteitstoetsing voor de rechtbank uitvoert, beschikt het over de gegevens om een benchmark te kunnen samenstellen. Deze benchmark geeft bewindvoerderskantoren een mooi beeld van waar ze staan in vergelijking met collega's wie wil dat nou niet weten? "Onze analyse per bedrijf gaat verder dan het afzetten van omzet tegen kosten", zegt Pieter Weijs. "Wij kunnen ook laten zien hoe bewindvoerders scoren per dossier en per fte. Het mooie van de benchmark is dat hij inzicht geeft in je prestaties als individueel bewindvoerderskantoor en dat wij je vervolgens tips kunnen geven."

Hoge personeelskosten

Pieter Weijs illustreert het met twee concrete voorbeelden. Als eerste noemt hij een bewindvoerderskantoor dat een gemiddelde algemene score had, maar waar de personeelskosten per dossier en per fte hoger waren dan gemiddeld. Hoe kwam dat? RHM dook in de cijfers en stelde vast dat de gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij dit kantoor hoger ligt dan gemiddeld. "Iemand met ervaring kan zijn werk sneller doen dan iemand die weinig ervaring heeft", zegt Pieter Weijs. "Maar daar is wel een grens aan. Bovendien zijn oudere medewerkers relatief duur, dus moeten zij eenvoudiger werk idealiter zo veel mogelijk aan minder ervaren collega's overlaten." Het betreffende bedrijf nam de conclusies uit de benchmark ter harte. Inmiddels ligt er een HRM-plan om te verjongen en een opsomming van werkzaamheden voor de minder ervaren medewerkers.

Halve fte minder

Een ander voorbeeld is dat van een kantoor dat per fte minder dossiers behandelt dan gemiddeld. Hoe kan dat? Volgens Pieter Weijs zijn er twee mogelijke verklaringen. "Het kan zo zijn dat er sprake is van overcapaciteit, dus dat er meer mensen werken dan nodig is voor de hoeveelheid dossiers. De tweede mogelijkheid is dat het bedrijf onvoldoende is geautomatiseerd, waardoor medewerkers meer tijd kwijt zijn per dossier dan nodig." Aan de hand van de benchmark kon dit bedrijf zien wat het financieel effect (ofwel de besparing) zou zijn als hetzelfde werk zou worden gedaan met een halve fte minder. "Dat bereik je door ofwel slimmer te werken ofwel door te werken met een flexibele schil van zzp'ers en/of startende bewindvoerders. Het voordeel van die laatste optie is dat je als bedrijf beter kunt inspelen op een lagere werkvoorraad: heb je tijdelijk wat minder werkvoorraad, dan doe je even wat minder een beroep op je flexibele krachten."


Ben jij als bewindvoerder benieuwd hoe jouw onderneming presteert? Neem dan contact op met R?hl Haegens Molenaar op 0478-584333 of via info@rhmweb.nl

 

 

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by