TRIAS: De Bedrijfshal, de ruwe diamant van de energietransitie

Magazines | Noord Limburg Business nr 4 2020

 

Ons land kent maar liefst 3.500 bedrijventerreinen die gezamenlijk een oppervlakte van 841 km2 vullen. Hiervan wordt 250 km2 (30%) ingevuld door blokkendozen en hallen die jaarlijks goed zijn voor 3,5% van de binnenlandse CO2-emissie. Je zou dus zeggen dat de verduurzaming van bedrijfshallen een belangrijk onderdeel is binnen de energietransitie, maar niets is minder waar. Bij de energietransitie in de gebouwde omgeving krijgen ze maar weinig aandacht. En dat is zonde, want met name in bedrijfshallen is het relatief eenvoudig om winst te behalen.

Laat de bedrijfshal weer schitteren

Er is er een flinke evolutie geweest in duurzame technologieën waardoor er in de afgelopen jaren veel nieuwe energiemaatregelen zijn bijgekomen die toepasbaar zijn voor bedrijfshallen. Om mkb-ondernemers op weg te helpen, is een driestappen model te volgen dat in-zet op onder andere: het beperken van de energievraag, het opwekken van hernieuwbare energie en efficiënt gebruiken van energie. Naast toepassen van nieuwe energiemaatregelen kan het optimaliseren of vervangen van bestaande installaties veel gas en elektriciteit besparen. Het gasverbruik kan zo met 30% worden teruggebracht en het elektriciteitsverbruik zelfs met 60%.

Duurzaam hoeft niet duur te zijn!

Steeds meer bedrijven weten dat duurzaamheid een belangrijk onderdeel is van de totale bedrijfsvoering. Het moet verweven zijn met alles wat ze doen en wat ze leveren. Bij mkb-ondernemers ligt verduurzaming vaak genuanceerder. Hoewel er mkb-ondernemers zijn die in hun markt voorop lopen en duurzaamheid aangrijpen als onderscheidende waarde, zijn er ook ondernemers die zich concentreren op hun primaire bedrijfsvoering en de financiële situatie op de kortere termijn. Zij kunnen mogelijk niet zo gemakkelijk geld vrijmaken voor randzaken. Dat hoeft echter geen beperkende factor te zijn.

De overheid ondersteunt ondernemers bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Hier zijn verschillende financiële en fiscale regelingen voor. Wilt u de volledige potentie op het gebied van ener-giebesparing en energieopwekking benutten? Neem dan contact met ons op via 077-3560100 of info@trias-subsidie.nl.
 

 

delen:
Algemene voorwaarden