Tevan geeft duidelijkheid over reiniging en desinfectie

Magazines | Noord Limburg Business nr 4 2020
Bijna iedere consument zal zich weleens afvragen of zo'n wit flesje bij de winkelkarretjes iets in te brengen heeft tegen de coronabesmetting. Tevan, producent van professionele reiniging- en desinfectiemiddelen, introduceert ons in een wereld waar onwetendheid misschien wel het grootste gevaar vormt. Bij de aanschaf van de verkeerde artikelen en/of onjuist gebruik is de investering zinloos.

Tekst: Aart van der Haagen Fotografie: Raphael Drent


COVID-19 overviel ons allemaal, maar Tevan was van meet af aan gewapend om een chemische oorlog te voeren tegen het virus. De in Gorinchem gevestigde onderneming produceert al sinds 1972 professionele reinigings- en desinfectiemiddelen conform (inter)nationale regelgeving, wat onder meer betekent dat deze de te behandelen oppervlakken niet beschadigen en dat de producten geen gezondheidsrisico's veroorzaken. Tot de afzetmarkt behoren klanten en branches als waterzuivering, legionellabestrijding, sport en recreatie, de schoonmaak, horeca, food- en non-food-industrie, zorg, automotive en overheden. "Onze specialisatie vormt oppervlakkendesinfectie op harde, watervaste materialen", vertelt managing director Yon Hezemans. "Alle plekken waar contact met het menselijk lichaam plaatsvindt, in feite. Sinds het toeslaan van de coronapandemie raakt iedereen zich meer bewust van het fenomeen desinfecteren, maar het is toch een stuk lastiger dan het lijkt. Dat geldt ook voor schoonmaken. Er bestaan gevaren die we niet zien."

Eerst reinigen

Johan van den Bogaard, R&D-manager en veiligheidsadviseur bij Tevan, licht dat toe. "Wil je een oppervlak op een goede wijze desinfecteren, dat wil zeggen micro-organismen afdoden, dan zul je het eerst moeten reinigen. Daar gaat het vaak al fout: dat wordt over het hoofd gezien, veelal uit onwetendheid. Bacteriën, virussen en schimmels leven van organisch materiaal. Als je dat niet eerst opruimt, vormt het een belasting voor het desinfectiemiddel en zal dat niet effectief genoeg werken, waardoor je er feitelijk te veel van moet gebruiken. Je dient dus eerst het 'voedsel' te transporteren naar een plaats waar je het hebben wilt, zoals in een doek of een emmer water. Dan blijven de micro-organismen over en die ga je afdoden, anders leven ze vrij snel weer op. Ze vinden altijd wel ergens materiaal om hun maagjes te vullen."

Alles op een hoop

"Mensen kennen over het algemeen het onderscheid niet tussen reinigen en desinfecteren", stelt Hezemans. "Vaak wordt alles rondom deze begrippen op een hoop gegooid. Dat geldt ook voor de desinfectiemiddelen zelf, terwijl we toch echt onderscheid moeten maken tussen producten die bacteriën, gisten, schimmels, virussen of ziekteverwekkende micro-organismen te lijf gaan. Daarbij verschilt ook de werkmethodiek. Het ene micro-organisme laat zich binnen vijf minuten afdoden, het andere biedt wel tien minuten weerstand voordat het het loodje legt." Van den Bogaard: "Als fabrikant moet je bewijzen leveren voor de desinfectieclaims die je doet, bijvoorbeeld de resultaten van testwerk, die aan de wettelijke eisen getoetst en beoordeeld worden door de landelijk erkende instantie Ctgb. Dan nog geldt: wie vertelt jou als gebruiker dat je er op de juiste manier mee aan het werk bent? Wij kennen helaas genoeg bedrijven die een hoop geld uitgeven aan dure oplossingen die niet effectief blijken."

Schijnveiligheid

Hezemans stelt het nog scherper en praat over het creëren van schijnveiligheid. "In deze coronatijd halen organisaties een hoop desinfectiemiddelen in huis, maar wie leest echt goed de etiketten die erop geplakt zitten? Als je een bactericide gebruikt om een virus te doden, zal het resultaat nihil zijn. Natuurlijk ligt bij iedere gebruiker de verantwoordelijkheid om zelf kennis van zaken te vergaren, maar het betreft complexe materie. Kijk naar de legionellaramp uit 1999, bij de Westfriese Flora in Bovenkarspel. Die boezemde een nationale angst in; feitelijk corona in het klein. Ineens verschenen allerlei firma's ten tonele die beweerden zich te specialiseren in legionellabestrijding, wat een mooi verdienmodel opleverde. Ze maakten risico-inventarisaties, spoelden leidingen door en stuurden pittige facturen, zonder dat iemand controleerde of het echt zoden aan de dijk zette. In de tussentijd is er veel veranderd en bestaat er een landelijk certificeringsprotocol voor het reinigen en desinfecteren van drink- en tapwaterinstallaties, waaraan wij overigens onze bijdrage hebben geleverd. Nu we met COVID-19 zitten zul je hetzelfde zien; sommige bedrijven proberen er een slaatje uit te slaan. Wij vinden het ontzettend belangrijk om mensen correct voor te lichten in de strijd tegen corona. Waarmee moet je rekening houden? Welke producten en methodieken gebruik je?"

Theelepeltje Dreft

Reinigen vormt dus stap een. "Ook op dat vlak is voorlichting volgens ons essentieel," stelt Peter Beumer, salesmanager bij Tevan. "Het grootste probleem betreft overdosering. Vergelijk het maar even met het bijna spreekwoordelijke 'theelepeltje Dreft'. Gebruik je meer, dan krijg je een hoop schuim en andere ellende. Mensen meten niet af en nemen liever het zekere voor onzekere door ruim te doseren, maar naast onnodige kosten voor de organisatie resulteert dat in streepvorming, plakkende oppervlakken en een voedingsbodem voor micro-organismen. Die smullen namelijk van reinigingsmiddelen en gaan dus opleven, waarmee je een tegengesteld effect bereikt. Op de verpakking van elk detergent staat bovendien dat je moet naspoelen en dat doet vrijwel niemand. Er blijft dus al gauw te veel residu achter en dat vreet het desinfectiemiddel op. Hierdoor moet je de dosering ervan moet opschroeven, wat organisatiebreed voor fors hogere kosten zorgt. Daarnaast hecht organische vervuiling zich makkelijker aan oppervlakken waar reinigingsmiddel is achtergebleven en ontstaat er een soort koek. Dat geeft zelfs grotere risico's dan helemaal niet schoonmaken."

Nareiniging

Dat verschillende desinfectiemiddelen verschillende micro-organismen uitroeien kwam al kort aan bod. Van den Bogaard gaat er dieper op in. "Bij het maken van de juiste keuze begint het natuurlijk met de probleemstelling: wat wil je aanpakken? In een douche waarschijnlijk schimmels, op een vleesplank eerder bacteriën. Kijken we naar COVID-19, dan wordt het wat ingewikkelder. Een virus leeft nagenoeg nooit op zichzelf, maar zit opgesloten in een bacterie of in huidcellen, die bijvoorbeeld op een winkel-wagentje blijven plakken. Dat betekent dat je het product daarop moet aanpassen. Daarbij hoort bovendien een bepaalde inwerktijd en in sommige gevallen naspoelen, zodat er geen resten achterblijven die weer voor de ontwikkeling van nieuwe micro-organismen kunnen zorgen. Alcoholdesinfectie verwijdert deze namelijk niet, zij vergiftigt alleen ziekteverwekkers. Hierdoor genereer je voedsel voor een nieuwe besmetting als je het oppervlak niet naspoelt."

Gebruiksklaar

Door de decennialange ervaring met reinigings- en desinfectiemiddelen liet Tevan zich niet verrassen door COVID-19. Beumer: "We voeren al sinds 2014 een product dat gelijktijdig bacteriën, gisten, schimmels en virussen afdoodt, mits je de aangegeven inwerktijd aanhoudt. Het betreft dus een desinfectiemiddel, genaamd Tevan Panox. Dit breekt af in CO2 en water, de basismoleculen waarin we leven, wat betekent dat het product de gezondheid en het milieu niet schaadt. Verder laat het geen residu achter, zoals bijvoorbeeld chloor dat doet. Het werkingsprincipe is namelijk gebaseerd op oxidatie, waarmee organisch materiaal verbrand wordt. Kortom, je hoeft het oppervlak niet na te spoelen. Omdat het een vrij geconcentreerd product betreft, met het risico van overdosering, bieden we het onder de naam Tevan 1816 ook in een verdunde vorm aan. Ten slotte kennen we een gebruiksklare oplossing, Tevan 300, die zich ? la minute laat verwerken in pure vorm, speciaal geschikt voor situaties waar geen water voorhanden is. Door de laagdrempelige toepassing valt het bijvoorbeeld ook heel goed bij winkelkarretjes te gebruiken. Je kunt er geen doseringsfouten mee maken."

Coronapreventiekit

Tevan neemt zijn verantwoordelijkheid. Hezemans: "Zoals we in het verleden veel geïnvesteerd hebben in ontwikkeling en landelijke certificering rondom legionellabestrijding, tonen we nu een sterke betrokkenheid bij het elimineren van de vijand die COVID-19 heet. We hechten er waarde aan om onze relaties goed te bedienen, allereerst door niet zomaar prijsverhogingen op producten door te voeren. Daarnaast willen we voorlichting geven, om organisaties inzicht te verschaffen in het kiezen van geschikte middelen - ongeacht of die uit ons assortiment komen - en het toepassen van de juiste verwerkingsmethodieken. In dat kader hebben we de Coronapreventiekit ontwikkeld, een doosje met een reinigingsproduct, de desinfectant Tevan 300 en een etiket met een korte, duidelijke toelichting op het gebruik ervan. We stellen deze set kosteloos beschikbaar aan bedrijven en andere organisaties, om ze ervaring te laten opdoen met de materie en ervoor te zorgen dat medewerkers de achterliggende gedachte beter begrijpen. Daarbij maken we het liefst een afspraak om persoonlijke uitleg te geven, wat indien gewenst ook virtueel kan. We willen de men-sen triggeren om kritisch naar het fenomeen desinfectie te kijken en erover na te denken. Het behoeft geen betoog dat dat in deze rare tijd belangrijker is dan ooit. Samen voeren we die chemische oorlog tegen corona."

 

 

 

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by