Business Flitsen

Magazines | Noord Limburg Business nr 5 2021

Groen licht voor Limburgs zorginnovatieprogramma LIME 2.0

Provinciale Staten van Limburg hebben een tweede tranche subsidie van 2.040.000 euro toegekend aan het Kennis-As project LIME (LImburg MEet). LIME heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een laagdrempelig en interdisciplinair kenniscentrum en innovatieplatform voor de zorg. LIME 2.0 gaat zich richten op het betekenisvoller, slimmer en efficiënter inzetten van meten en data om de gezondheid van Limburgers en de kwaliteit van de zorg in Limburg te verbeteren. De nieuwe subsidie markeert de start van de volgende fase.

Meten in de zorg hoog op nationale strategische agenda

Er wordt veel zorg geleverd in Limburg. In vergelijking met de rest van Nederland heeft met name Zuid-Limburg een opvallende achterstand in gezondheid en maatschappelijke participatie. Het vitaal maken en houden van de Limburgse bevolking in combinatie met het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg, vraagt om een transitie in het zorgstelsel en van partijen die hierbij betrokken zijn. Nauwkeurige meetgegevens en data spelen hierin een belangrijke rol omdat deze aan de basis liggen van diagnoses en behandelkeuzes. Meten en analyseren is echter tijdrovend. Slimmer en effectiever meten is daarom een absolute noodzaak, zeker in het licht van de vergrijzing en de stijgende zorgvraag in combinatie met de arbeidskrapte in de gezondheidszorg. Niet voor niets staat het belang van meten in de zorg hoog op de nationale strategische agenda. LIME, dat in 2016 gestart is vanuit de behoefte aan nauwkeurige meetgegevens, is een innovatieprogramma om de gezondheid en zorg in Limburg te verbeteren. Het is een initiatief van Provincie Limburg, Zuyd Hogeschool (penvoerder) en Universiteit Maastricht.


Einstein Telescope biedt kansen voor bedrijven in de Euregio Maas-Rijn

De Einstein Telescope (ET) is een uniek project met enorme impact dat Europa wereldwijd op de kaart zal zetten. De Euregio Maas-Rijn is samen met Sardinië (Italië) de laatste regio in Europa die in aanmerking komt voor de locatie van deze grootschalige onderzoeksfaciliteit. Er wordt al volop ontwikkeld aan de technologie en hier liggen duurzame kansen voor bedrijven.

Onder de vlag van de Einstein Telescope is in maart 2021 het nieuwe project ET2SMEs van start gegaan. Dit Euregionale project richt zich op bedrijven in de Euregio en aanpalende regio's, zoals de regio Brainport Eindhoven, en slaat de brug met de lopende projecten en ontwikkelingen. Het project helpt bedrijven om, in samenwerking met kennis- en onder-zoeksinstellingen, nieuwe producten, processen en technologieën te ontwikkelen die niet alleen relevant zijn voor de Einstein Telescope, maar ook voor andere uitdagende Europese en globale markten in de toekomst, zoals bijvoorbeeld automotive, aerospace en andere hightech-segmenten.

Binnen ET2SMEs kun je je netwerk Euregionaal uitbreiden, deelnemen aan technologieworkshops, in aanmerking komen voor innovatievouchers en krijg je ondersteuning bij de presentatie en marketing van jouw resultaten in industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

De ET2SMEs voucherregeling is 1 december geopend. De innovatievouchers tot 50.000 zijn bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en technologieën die niet alleen relevant zijn voor de Einstein Telescope, maar ook voor andere uitdagende Europese en globale markten. Aanvragen moeten uiterlijk 24 januari 2022 ingediend zijn. Kijk voor meer informatie op et2smes.eu/vouchers.


Deel je nieuws met Noord-Limburg Business!

Een overname, een verhuizing, een jubileum, een uitbreiding van het team, een nieuw initiatief of een nieuw product; elk bedrijf heeft wel iets interessants te melden. Noord-Limburg Business publiceert dit graag voor je op de website! Heb je een leuk nieuwtje of een interessant idee voor een artikel, mail dit dan vooral door naar hoofdredacteur Sofie Fest via sofie@vanmunstermedia.nl.
 

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by