Interview Caroline Kortooms, Gezondste Regio Noord-Limburg

Magazines | Noord Limburg Business nr 5 2021


Het bestuur van Gezondste Regio. Van links naar rechts: Wessel Breeuwsma, Tom Roefs, Caroline Kortooms, Peter Renders, Dirk Jeurissen en Angelique Jansen

De gezondste regio van Europa worden: dat is de ambitie van de regio Noord-Limburg voor de komende jaren. De 280.000 inwoners spelen hierbij een belangrijke rol. Noord-Limburg Business sprak met Caroline Kortooms, gezondheidsmaker en boegbeeld van stichting 'Wat kies jij?'.

 

Het idee voor de Gezondste Regio ontstond nadat de eensgezindheid die de Floriade teweeg wist te brengen, weer wegebde. "Deze wereldtentoonstelling vormde een mooie etalage voor de bedrij-vigheid in de regio, maar na 2012 leken de gordijnen zich als het ware weer te sluiten", vertelt gezondheidsmaker Caroline Kortooms. "Een groep ondernemers in Horst aan de Maas vond dat eeuwig zonde en wilde een nieuwe identiteit creëren waarmee de regio zich kan onderscheiden. Een identiteit waarmee je kunt laten zien hoe gaaf deze regio is en waarmee je nieuwe bedrijvigheid en young talent naar de regio trekt. Geïnspireerd door Brainport en de pay-off Slimste Regio viel de keuze op de Gezondste Regio."

Quattro helix

De doelstelling van de Gezondste Regio is om van de regio Noord-Limburg de gezondste regio van Europa te maken. Hiervoor werken de acht gemeenten, diverse onderwijsinstellingen, ondernemers en de inwoners samen binnen de zogenoemde 'quattro helix'. Zelf is Caroline als gezondheidsmaker namens stichting en founding father 'Wat kies jij' bij de Gezondste Regio betrokken. "Je kunt als triple helix wel de ambitie uitspreken om de gezondste regio te willen worden, maar uiteindelijk zijn het de 280.000 inwoners die dat bepalen en moeten waarmaken; zij zijn degenen die hun eigen gezonde keuzes moeten maken. Daarom is de 'O' van omgeving zo belangrijk. Elke inwoner behoort namelijk tot meerdere doelgroepen en heeft meerdere rollen. Iemand kan bijvoorbeeld ondernemer of zorgmedewerker zijn en in diens vrije tijd als trainer op het sportveld staan of mantelzorger zijn. De uitdaging voor ons zit 'm in het bereiken van al die doelgroepen en hen ertoe verleiden om slimmere en gezonde keuzes maken. Die keuzes en voorkeuren zijn weliswaar voor iedereen anders, maar uiteindelijk vindt iedereen gezondheid belangrijk."

Meerjarenplan

Het afgelopen jaar zijn alle betrokken partijen druk bezig geweest met het opzetten van een goede gezamenlijke interne en externe communicatie, afgestemd op alle branches en de 280.000 inwoners. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de eerste projecten. "Deze projecten zijn gekoppeld aan zes verschillende thema's (zie kader) waarmee we de gezondheid in de breedste zin van het woord gaan doorontwikkelen. Binnen het thema Ondernemen & Innoveren willen we bijvoorbeeld onder andere duurzame verdienmodellen voor voedselproductie ontwikkelen. Binnen Fieldlabs, Innovatiehubs en hybride opleidingen werken bedrijfsleven en het onderwijs samen zodat studenten al in een vroeg stadium met onze bedrijven in aanraking komen en hun talenten verder worden ontwikkeld. Binnen het thema Vitaal & Gezond werken we aan een fitte beroepsbevolking. Natuurlijk kunnen we niet met elk project alle 280.000 inwoners tegelijk bereiken. Het gaat echt om een meerjarenplan dat we stap voor stap moeten uitvoeren waarbij we per doelgroep kijken wat de beste manier is en via welk kanaal."

Inspireren

Uit haar tijd bij Toverland heeft Caroline geleerd dat het vertellen van verhalen en het laten zien van beelden heel inspirerend werkt. "Bij Toverland moesten we elk jaar weer bij ruim 800 medewerkers, waarvan een groot deel seizoensmedewerkers, dezelfde bezieling zien te creëren. Dat lukt alleen als je verhalen vertelt die mensen raken en je afstapt van de traditionele hierarchieën en organisatiestructuren. Daarom hebben we gekozen voor de quattro helix. Op dit moment werken we hard aan een nieuwe website die uiteindelijk als community moet gaan fungeren voor alle inwoners. Daarvoor zijn we op zoek naar mensen en organisaties die hun verhalen willen delen om zo anderen te inspireren. Dat kunnen de persoonlijke drijfveren van mensen zijn om andere keuzes te maken, dat kunnen gezonde producten zijn, maar zeker ook voorbeelden van goed ondernemerschap. Zeker voor de generatie young professionals die we hier hard nodig hebben, zijn een gezonde bedrijfscultuur gebaseerd op gelijkwaardigheid en een goede balans tussen werk en privé heel erg belangrijk. Dat dit soft zou zijn, is echt onzin. Sterker nog, dit draagt uiteindelijk keihard bij aan het commerciële resultaat. De coronacrisis heeft het belang van een goede mentale en fysieke gezondheid alleen maar verder onderstreept. Als directeur van een bedrijf kun je juist nu een enorme impact hebben op de bedrijfscultuur en het welzijn van je medewerkers, alleen al door zelf het goede voorbeeld te geven. Uiteindelijk is de Gezondste Regio een thema van ons allemaal. Wanneer we onze eigen verantwoordelijkheid pakken en beginnen met gezonde keuzes voor onszelf te maken, wordt het onderscheidende imago van de regio Noord-Limburg steeds sterker en daarmee ook aantrekkelijker voor studenten, young professionals en nieuwe bedrijven. Daarom blijf ik zeggen: gezonde keuzes, gezonde toekomst, wat kies jij? Iedereen van ons, kan elke dag weer opnieuw, het verschil maken. Voor zichzelf en voor de omgeving. Hoe gaaf is het als we die verantwoordelijkheid collectief gaan nemen?"

Zelf aan de slag met gezonde keuzes maken? Ter inspiratie organiseert stichting 'Wat kies jij' in 2022 onder andere zes gezondheidscafés met inspirerende sprekers die je via een livestream via YouTube kunt volgen. Kijk voor meer informatie op www.watkiesjij.nu.

 

Over de Gezondste Regio

De Gezondste Regio wordt gefinancierd door het Rijk, Provincie Limburg en de acht deelnemende gemeenten. Het uitvoeringsprogramma is uitgewerkt in een Regio Deal en in een Regionale Investeringsagenda. In totaal zullen er honderd projecten worden uitgerold binnen de thema's Ondernemen & Innoveren, Vitaal & Gezond, Toerisme & Leisure, Landelijk gebied, Mobiliteit & Logistiek en Energie & Klimaat. Deze projecten worden (in afgestemde projectgroepen) uitgevoerd door stichting 'Wat kies jij' (waar Caroline Kortooms als gezondheidsmaker aan verbonden is), de acht Noord-Limburgse gemeenten (Regio NL), Crossroads Limburg (als ondernemersplatform) en de onderwijsinstellingen Yuverta, Fontys Hogescholen, HAS Hogeschool, Maastricht University en Gilde Opleidingen.

 

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by