Interview Jan Jenneskens, wethouder economische zaken Gemeente Venray

Magazines | Noord Limburg Business nr 5 2021Maakindustrie, toerisme, zakelijke dienstverlening en logistiek; al deze sectoren zijn goed vertegenwoordigd in Venray en leveren een belangrijke bijdrage aan het ondernemersklimaat van de gemeente. De komende jaren zet Jan Jenneskens, wethouder economische zaken, dan ook volop in op het faciliteren van alle ondernemers.

Ontwikkelen van bedrijventerrein

De Venrayse ondernemers komen prominent aan bod in een economisch programma van de gemeente dat de komende tijd verder vorm en inhoud moet krijgen. "Dit programma gaat in op de thema's als ondernemersklimaat, bedrijventerreinen, arbeidsmarkt, een bruisend centrum en vitale wijken en kernen", vertelt wethouder Jan Jenneskens. Aan het thema bedrijventerreinen wordt op dit moment hard gewerkt. "In Venray hebben we een beperkte hoeveelheid grond die als bedrijventerrein kan worden ontwikkeld. Om deze ruimte zo goed in te zetten, hebben we een passend grondbeleid nodig. Op dit moment wordt er via Buck Consultants International onderzoek gedaan naar de behoeften van de Venrayse ondernemers en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we voor hen binnen het economisch domein voldoende ruimte creëren." Eén van de terreinen waar de komende jaren ontwikkeling zal plaatsvinden, is het havengebied bij Wanssum. "Hier willen we het meest duurzame industrie-terrein van de hele wereld realiseren. Een belangrijke speler hierin is het bedrijf EuroWin dat diens bedrijfsactiviteiten zo circulair mogelijk uitvoert. We hopen dat deze duurzame speler soortgelijke duurzame bedrijvigheid aantrekt. Als gemeente kijken we hoe we dit terrein het beste kunnen inrichten om circulair ondernemen mogelijk te maken. BCTN Venray speelt daar met vervoer over het water natuurlijk een belangrijke rol in, maar ook de bereikbaarheid via de N270 van Venray naar Helmond. Deze belangrijke west-oost as gaan we de komende jaren flink verbeteren." Het andere terrein betreft Agrobaan IJsselstein, waar nog geen concrete plannen voor zijn.Starters in de spotlights

Los van het economische programma zet de Gemeente Venray zich al jaren in voor het stimuleren van ondernemer-schap, onder andere door deelname aan het StartersCentrum Limburg en door middel van de verkiezingen Starter van het Kwartaal en Starter van het Jaar. "Dit laatste is een initiatief van de gemeenten Venray en Horst aan de Maas, Rabobank Noord-Limburg, Venrays Ondernemers Platform en de industriële kringen van Horst en Venray. Hiermee willen we nieuwe bedrijvigheid aanjagen in de peelregio en laten zien dat je in deze regio ook echt met je bedrijf vooruit kunt. Het mooie van deze starters is dat het veelal jonge mensen zijn met frisse blik op het ondernemerschap, die echt als voorbeeld kunnen dienen voor anderen. We stimuleren de winnaars om hun gewonnen titel bekend te maken, maar ook om hulp te vragen en hun netwerk uit te breiden. In 2021 kwamen de kandidaten voor Starter van het Kwartaal uit verschillende domeinen, waaronder de zorg, horeca, agribusiness en de paardensport. In het voorjaar van 2022 maken we de Starter van het Jaar 2021 bekend."

Gezondste regio

Net als in andere delen van Noord-Limburg is het mkb in Venray op zoek naar jong talent dat de bedrijvigheid en daarmee ook de regio versterkt. Dit is een van de redenen waarom Venray zich samen met de zeven andere Noord-Limburgse gemeenten heeft aangesloten bij de Gezondste Regio Noord-Limburg. Zelf was Jan jarenlang een van de beleidsmakers hiervan. "Binnen het meerjarenproject de Gezondste Regio werken overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners samen om de regio Noord-Limburg te laten uitblinken in gezondheid in de breedste zin van het woord. De komende jaren laten we aan de hand van diver-se projecten en campagnes zien wat er allemaal al in de regio gebeurt. Aan elk project werken steeds verschillende partijen en twee à drie gemeenten mee. Een thema wat in Venray bijvoorbeeld speelt, is agrarische bedrijvigheid die op sommige plekken nogal versnipperd is. Gaan we dat herbestemmen of blijft het beschikbaar voor bedrijvigheid?"

Verduurzamen

Naast de economische ontwikkeling en De Gezondste Regio zet de Gemeente Venray met het programma 'Venray Vergroent' haar pijlen de komende jaren op energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. "Venray heeft de ambitie om in 2030 zo CO2-neutraal mogelijk te ondernemen. Dat betekent dat we als gemeente zelf kritisch naar onze activiteiten kijken en hoe we deze kunnen verduurzamen. Zo kopen we waar mogelijk circulair mogelijk in, bijvoorbeeld op het gebied van catering en bedrijfskleding. Bij onze werkzaamheden, zoals bij de aanleg van wegen, gebruiken we zoveel mogelijk circulaire grondstoffen."

Om ondernemers hierbij te betrekken, gaat de gemeente ook hierover met de bedrijventerreinen in gesprek. "Enerzijds willen we de behoeften op het gebied van grondstofstromen in kaart brengen, anderzijds willen we dat ondernemers elkaar inspireren op het gebied van de circulaire economie en samen progressie maken. Specifiek voor de agrarische ondernemers willen we op termijn een zaaipremie introduceren die zij kunnen inzetten om te investeren in de bodem, maar ook voor het bevorderen van biodiversiteit en om te experimenteren met kringlooplandbouw (bijvoorbeeld stroken- en wisselteelt). Op de website www.groenestrijders.nl verzamelen we alle initiatieven van inwoners en ondernemers ter inspiratie voor anderen die met energietransitie, klimaatadaptatie en/of circulaire economie aan de slag willen gaan."

Successen delen

Het mag duidelijk zijn; de gemeente Venray wil de komende jaren nog heel wat gesprekken met de ondernemers voeren. "Ik ben pas sinds juli 2021 wethouder economische zaken, maar heb al kennisgemaakt met een flink aantal mooie bedrijven en projecten. Wat ik ook heb gemerkt, is dat we te bescheiden zijn. We moeten de successen meer met elkaar delen en met elkaar vieren, door bijvoorbeeld een kijkje in elkaars keuken te gunnen. Regionale initiatieven zoals de Gezondste Regio, maar ook ons eigen economische programma en 'Venray Vergroent' dragen hieraan bij. We horen graag waar de behoeften van de ondernemers liggen en hoe wij hierin kunnen faciliteren. Hoe beter wij weten waar de specifieke behoeften liggen, des te beter kunnen wij op die behoeften afstemmen."
 

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by