Business Flitsen Gemeente Venray

Magazines | Noord Limburg Business nr 5 2021

Leontien Kompier waarnemend burgemeester in Venray

Gouverneur Roemer heeft mevrouw Leontien Kompier aangesteld als waarnemend burgemeester van de gemeente Venray. Zij maakte medio december kennis met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Venray en is daarna door de Gouverneur beëdigd. De benoeming ging op woensdag 22 december formeel in.

Burgemeester Luc Winants en de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Venray zijn overeengekomen dat hij zijn taken zal neerleggen. Hij zal zorgen voor een goede overdracht van zijn werkzaamheden.

De Gouverneur heeft besloten tot het aanstellen van waarnemend burgemeester vanwege de recente ontwikkelingen in de samenleving met betrekking tot de vluchtelingencrisis en de gevolgen daarvan voor de gemeente Venray. Daarnaast is het, onder andere vanwege de coronamaatregelen en wat deze betekenen voor het vieren van de jaarwisseling, belangrijk om de continuïteit binnen het gemeentebestuur van Venray te garanderen. Mevrouw Kompier krijgt zodoende tevens voldoende tijd om zich voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Mevrouw Kompier zal het burgemeestersambt uitoefenen tot aan de komst van een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester van Venray. De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester zal niet eerder dan na de gemeenteraadsverkiezingen en coalitie- en collegevorming in 2022 wor-den opgestart. Naar verwachting kan de nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester van Venray op z'n vroegst in de eerste helft van 2023 zijn of haar werkzaamheden oppakken.

Gouverneur Roemer verwacht dat waarnemend burgemeester Kompier een goed functionerend openbaar bestuur in de gemeente Venray zal bevorderen. Zij zal met regelmaat verslag aan de gouverneur uitbrengen.

 

Verplaatsing ziekenhuis VieCuri Venray weer een stap dichterbij

VieCuri en de gemeente Venray tekenen een Samenwerkingsovereenkomst over de verplaatsing van het ziekenhuis. VieCuri wil een nieuwe ziekenhuisvoorziening realiseren aan de rand van sportpark De Wieën. De herontwikkeling van de huidige locatie van VieCuri aan de Merseloweg maakt deel uit van het verhuisplan.

De basis voor de Samenwerkingsovereenkomst zijn de schetsplannen voor de beide locaties. Hierop hebben omwonenden en de gemeenteraad in mei en juni een toelichting gekregen via meerdere digitale informatieavonden. In de Samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de schetsplannen voor de beide locaties worden uitgewerkt tot definitieve afspraken. IJsbrand Schouten, bestuursvoorzitter VieCuri: "We gaan van het uitspreken van goede intenties naar echt samenwerken. We willen samen iets moois neerzetten voor de inwoners van Venray." De definitieve afspraken voor de beide locaties worden te zijner tijd vastgelegd in een Realisatieovereenkomst, een volgende fase in de voorbereiding van de verplaatsing van de ziekenhuisvoorziening.

Nieuwe ziekenhuisvoorziening bij de Wieënhof

De nieuwe ziekenhuisvoorziening komt op sportpark De Wieën bij gezondheidscentrum de Wieënhof. Daar ontstaat dan één locatie met een combinatie van zorgprofessionals. Dit heeft veel praktische voordelen voor de patiënt en het komt de kwaliteit van de zorg ten goede, onder andere door de nog kortere lijnen en kennisuitwisseling tussen de diverse zorgaanbieders. Het nieuwe gebouw wordt een moderne ziekenhuisvoorziening.

Invulling locatie Merseloseweg

"Als gemeente hechten we aan een goed voorzieningenniveau voor onze inwoners, zeker op het gebied van gezondheidszorg. Om de verplaatsing van het ziekenhuis succesvol te laten zijn, is het voor alle partijen van belang dat er ook zekerheid is over een goede invulling van de huidige locatie aan de Merseloseweg", aldus wethouder Chantal Nijkerken. "Woningbouw is haalbaar, waarbij er ook nog voldoende ruimte is voor groen. Dit sluit aan bij het recent vastgestelde programma Koers op Wonen." In het komende jaar worden de schetsplannen voor woningbouw op deze locatie verder uitgewerkt. Hospice Zenit blijft daarbij gehandhaafd.

Uitwerking duurt enkele jaren

Na het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst worden de plannen voor de ontwikkeling van beide locaties verder uitgewerkt. De voorbereiding om te komen tot concrete realisatie, zal nog enkele jaren in beslag nemen.
 

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by