Business Flitsen

Magazines | Noord Limburg Business nr 1 2022

Potentie arbeidsmigranten onvoldoende benut

Ruim 8 op de 10 arbeidsmigranten heeft de wens om door te groeien in hun werk. Deze wens wordt echter vaak niet (volledig) ingevuld, want slechts 25% van de arbeidsmigranten volgt momenteel een opleiding. Het beter aansluiten van de opleidingsmogelijkheden van werkgevers op de opleidingswensen van arbeidsmigranten is een belangrijke oplossingsrichting om arbeidsmigranten op lange termijn te binden en behouden. Dat blijkt uit een peiling onder ruim 750 arbeidsmigranten en kennismigranten naar hun wensen, mogelijkheden en ervaringen met scholing en opleiding in Nederland. Deze peiling werd uitgevoerd door I&O Research in opdracht van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten. De resultaten van deze peiling zijn gepubliceerd in het rapport De scholing en loopbaanbegeleiding van arbeidsmigranten een wereld te winnen.

Grote behoefte aan extra scholing en opleiding onder arbeidsmigranten
Veel arbeidsmigranten ervaren een discrepantie tussen hun opleidingswensen en de kansen die ze daarvoor krijgen aangeboden door hun werkgever. Ruim driekwart van de arbeidsmigranten volgt op dit moment geen opleiding. Daarbij zijn duidelijke ver-schillen tussen typen arbeidsmigranten. Vooral arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa die laaggeschoold werk verrichten, scoren ver onder het gemiddelde.

Scholingsaanbod werkgevers schiet tekort bij opleidingsbehoefte
Het scholings- en opleidingspotentieel onder arbeidsmigranten is groot. Veel arbeidsmigranten hebben enerzijds de wens om door te groeien in hun werk, maar worden anderzijds geconfronteerd met een gebrek aan kansen. Het aandeel respondenten dat vindt dat hun huidige werk geen mogelijkheden biedt om door te groeien blijkt zelfs even groot als het aandeel respondenten dat dit perspectief wél ziet. Daarbij gelden duidelijke verschillen, waarbij hooggeschoolden en arbeidsmigranten met een vast contract over het algemeen meer kansen zien dan laaggeschoolde arbeidsmigranten en arbeidsmigranten met een flexibel of uitzendcontract. Eén van de redenen voor deze discrepantie is terughoudendheid van werkgevers in het opleidingsaanbod. De kennis en vaardigheden worden door werkgevers vooral functiegericht en vanuit de korte termijn bezien, waardoor loopbaanbegeleiding weinig prioriteit heeft. Het werk is vaak weinig specialistisch en de bestaande kwalificaties voldoen vaak aan de behoeften, dus het belang dat zij zich blijven ontwikkelen wordt daardoor minder onderkend. Deze terughoudendheid om te investeren in scholing is desondanks een gemiste kans, want hierdoor wordt de potentie van arbeidsmigranten niet volledig benut.Kleine gemeenten trekken op binnen nieuw platform K80

Op vrijdag 25 februari lanceerden acht gemeenten, waaronder Beesel en Nederweert, een nieuw platform voor kleine gemeenten. K80 biedt deze gemeenten de kans om gezamenlijk op te trekken binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), een sterkere lobby in Den Haag te realiseren en om kennis en best practices uit te wisselen.

Aanleiding voor het oprichten van K80 is de herijking van het gemeentefonds in 2020. De 83 kleine gemeenten die Nederland telt, vreesden dat zij vanwege de onevenredige verdeling van de financiën de dupe zouden worden van deze herijking. De gemeenten Alphen-Chaam, Beesel, Enkhuizen, Olst-Wijhe en Rozendaal namen het initiatief voor K80 en dienden een motie in bij het VNG congres in september 2020. Inmiddels is de kopgroep uitgebreid met de gemeente Hilvarenbeek, Renswoude, Dantumadiel en Nederweert. "De afgelopen maanden hebben we de onderlinge contacten tussen de kleine gemeenten aangehaald en de achterban georganiseerd", vertelt K80-voorzitter Bob Vostermans. "K80 geeft de kleine gemeenten de kans om hun krachten te bundelen en te sparren over gemeenschappelijke uitdagingen zoals personeelsbeleid."

Samen sta je sterk
Emile Roemer, Gouverneur van de Koning in Limburg, onderschrijft het belang van het nieuwe platform. "De G4 en de G40 laten zien dat je samen sterk staat door informatie uit te wisselen en samen op te trekken. Maar zaken die in Amsterdam spelen, zijn vaak niet aan de orde in kleine gemeenten en vice versa. Bovendien is landelijke wetgeving vaak gebaseerd op problematiek in het stedelijk gebied. Neem bijvoorbeeld de inzet van boa's. In een kleine gemeente is één persoon verantwoordelijk voor een gebied van vele vierkante kilometers. Hetzelfde geldt voor het stikstofbeleid dat kleine kernen harder raakt. Ik hoop dan ook van harte dat er tijdens het NOS Journaal vaak een K80-vertegenwoordiger aan het woord komt."SLIM-subsidie als kickstart voor ontwikkeling medewerkers

Om als mkb-ondernemer een goede werk-plek te bieden in een krappe arbeidsmarkt, personeel te behouden én bij te blijven in de ontwikkelingen, is het belangrijk om zo nu en dan te kijken waar je staat. Bijvoorbeeld als het om leren en ontwikkelen gaat. De SLIM-subsidie kan mkb-ondernemers helpen leren en ontwikkelen vanzelfsprekend te maken.

SLIM-subsidie
Met de SLIM-subsidie wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een leerrijke omgeving stimuleren in het mkb. De subsidieregeling is bedoeld voor individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. De SLIM-subsidie kan worden ingezet voor het doorlichten van de onderneming, loopbaan- en ontwikkeladviezen om werknemers te stimuleren actief na te denken over hun toekomst, het ontwikkelen van een methode die werknemers stimuleert hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen tijdens het werk en het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg voor mensen die zich laten bij-, op- of omscholen.

Andere regelingen om leren en ontwik-kelen te stimuleren
Naast de SLIM-subsidie zijn er ook andere regelingen om mkb'ers en hun werknemers te helpen bij het stimuleren van leren en ont-wikkelen. Zo start per 1 maart 2022 ook het eerste tijdvak voor het nieuwe STAP-budget. Daarnaast is er later in maart opnieuw gratis scholing beschikbaar via Nederland leert door. Voor meer informatie over de verschillende regelingen en leren en ontwikkelen kijk je op hoewerktnederland.nl.

 

delen:

Noord Limburg Business nr 1 2022

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden Hosted by