RHM: Waarborg de continuiteit van je bedrijf met een ondernemerstestament

Magazines | Noord-Limburg Business nr 4 2022


 

Wat gebeurt er met het bedrijf, de zeggenschap en de continuïteit wanneer een ondernemer overlijdt? Daar komen de nabestaanden en/of opvolgers vaak op dat moment pas achter, met alle nadelige gevolgen van dien. Dit voorkom je door alles vast te laten leggen in een ondernemerstestament.


In een ondernemerstestament kun je laten vastleggen wat er voor de erfgenamen en/of de opvolger(s) van de ondernemer is geregeld. "Leg je niets vast, dan wordt dit geregeld via de wettelijke verdeling zoals bepaald in het erfrecht (BW 4)", vertelt belastingadviseur Claudia van Leipsig van accountancykantoor RHM. "Betreft het één directeur-grootaandeelhouder (dga), dan zijn de partner en eventuele kinderen automatisch erfgenaam. De partner zet dan het bedrijf automatisch voort en de (eventuele) kinderen hebben een vordering op de langstlevende. Wanneer er bijvoorbeeld één van de kinderen het bedrijf wil voortzetten en de andere nabestaanden hun erfdeel willen ontvangen, is de kans groot dat er ruzie ontstaat. In het ergste geval kan het bedrijf failliet gaan en houdt niemand er iets aan over. Daarom is het belangrijk om dit met de betrok-kenen te bespreken en de gemaakte afspraken vast te leggen. Bovendien is het dan ook duidelijk of en van welke interes-sante fiscale regelingen er gebruik kan worden gemaakt, zoals de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Let er bovendien ook op dat alle andere belangrijke documenten waarin regels en afspraken met betrekking tot het bedrijf zijn vastgelegd hierop aansluiten, zoals je bedrijfsstatuten en je aandeelhoudersovereenkomst. Door bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het aanwijzen van een opvolger vast te leggen, klopt het totaalplaatje en dan is de kans op ruzie ook hierbij een stuk minder groot."

Levenstestament

Ten slotte is het de moeite waard om een levenstestament op te stellen. "Dit is een volmacht en legt afspraken vast over wie je financiële-, medische- en persoonlijke zaken regelt als je wilsonbekwaam bent. Hierin kun je laten vastleggen wie er namens jou beslissingen mag nemen en aan het aanwezige vermogen en geld mag komen. Vervolgens is het zaak om je ondernemerstestament, de bedrijfsstatuten én het levenstestament om de vijf jaar, dan wel elk jaar bij een belangrijke gebeurtenis(sen) opnieuw erbij te pakken om te kijken of de vastgelegde afspraken nog passend en gunstig zijn. Zo weet je zeker dat de zaken goed geregeld zijn."

www.rhmweb.nl

delen:

Noord-Limburg Business nr 4 2022

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden