Venray Big Business exposant Venray Bloeit: Verbinden zorgt voor synergie

Magazines | Noord-Limburg Business nr 4 2022

De handen ineenslaan en met de kracht van synergie een bruisende en veelzijdige gemeente op de kaart zetten. Dat is de gedachte achter het samenwerkingsplatform Venray Bloeit. Om dat lokaal beter uit te dragen, presenteert de stichting zichzelf en haar werkwijze tijdens het evenement Venray Big Business op 29 september. Een uitgelezen kans voor de aanwezige ondernemers om zich te laten inspireren.

Tekst: Aart van der Haagen Fotografie: Venray Bloeit
 

In heldere taal legt voorzitter Wim Peeters het doel van Venray Bloeit uit. "Promotie en marketing van de gemeente in de breedste zin des woords, van cultuur en uitgaan tot het aanbod van bedrijven en onderwijs. Kortom, consumenten en ondernemers van binnen en buiten Venray erop attenderen hoe goed het hier wonen, werken, leren en recreëren is. De promotie van het goede leven in onze gemeente is ook van wezenlijk belang voor bedrijven die op zoek zijn naar nieuw personeel. Daarbij is het natuurlijk belangrijk om aanwezig talent hier te hou-den of terug te laten keren."

"We brengen dit alles op allerlei manieren onder de aandacht. Via onze website en diverse sociale media, via onze contacten met publieke media en via ledschermen op strategische locaties. Om een idee te geven: informatie over de kermissen in de gemeente op de website van Venray Bloeit wordt per jaar 20.000 tot 40.000 keer gelezen. Het aantal volgers van de Facebookpagina loopt inmiddels richting de 6.500. We promoten alle activiteiten, evenementen en andere ini-tiatieven. Tevens zorgen we voor verbinding tussen alle partijen die daarin een aandeel kunnen leveren."

Dertien stakeholders

Bruggen slaan, dat vormt volgens strategisch adviseur Niels van Gerven de rode draad in de werkwijze. "Venray Bloeit heeft een stuurgroep die alle leden vertegenwoordigt via dertien stakeholders, onder meer op het gebied van horeca, cultuur, onderwijs en het bedrijfsleven. Dit laatste in de hoedanigheid van het Venrays Ondernemers Platform, dat een achterban van vele businessclubs kent. Elk kwartaal delen al deze stakeholders met elkaar wat hen bezighoudt en brengen zij ideeën en initiatieven in. Daarnaast voeren we met hen individuele gesprekken of een compact collectief overleg, waarbij we verbindingen leggen en tevens ons netwerk gebruiken om andere partijen die een waardevolle rol kunnen spelen aan tafel te brengen. Het creëert kansen voor gezamen-lijke activiteiten om Venray op de kaart te zetten, het bevordert het begrip tussen de stakeholders onderling, het zorgt ervoor dat partijen het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden en het neemt waar nodig drempels weg die er vanuit het verleden liggen, soms vanuit concurrentie-oogpunt." Wethouder Economische zaken Wim de Schryver: "Het is een aanpak die ook vanuit de gemeente van harte ondersteund wordt."

Meedenken

Peeters vult aan: "We zijn op zoek naar synergie. Een interessant voorbeeld hiervan vormt het tellen van het aantal menselijke bewegingen in het centrum van Venray om inzicht te krijgen in centrumbezoekers. Dit doen we met behulp van radardetectie, een project met een slimme ICT-structuur en data-analyse. Naast het bedrijfsleven levert Gilde Opleidingen een sterke inhoudelijke bijdrage op dit gebied door hun leerlingen interviews met passanten te laten afnemen over bijvoorbeeld herkomst en bestedingen. Een ander mooi initiatief betreft Huus 1, waar een jonge architect de kans krijgt om samen met de bouwsector betaalbare woningen te realiseren. Kortom, we verbinden op een proactieve wijze, dankbaar gebruik makend van ons netwerk. We nodigen ondernemers en andere organisaties van harte uit om hun input te leveren en mee te denken. Alles om aan de wereld te laten zien: in Venray is het mogelijk!"

www.venraybloeit.nl

 

delen:

Noord-Limburg Business nr 4 2022

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden Hosted by