Gemeente Venray: Gezamenlijke transitie naar duurzaam vervoer

Magazines | Noord-Limburg Business nr 5 2022

Op donderdag 6 oktober vond in de Schouwburg van Venray het Jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens plaats. Vooraanstaande sprekers gingen met elkaar in gesprek over de gezamenlijke transitie naar duurzaam vervoer en de rol van vervoer over water hierin. Wethouder Economische Zaken Wim de Schryver noemt het congres een groot succes.

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) had de gemeente Venray in 2020 al in het vizier voor het Jaarcongres, mede vanwege de investeringen in de gebiedsontwikkeling van Ooijen-Wanssum van de afgelopen jaren. Dit gebied van 540 hectare is het grootste aaneengesloten gebied met Maasnatuur in Noord-Limburg. "De belangrijkste reden voor de gebiedsontwikkeling was het treffen van maatregelen voor hoogwaterbescherming tegen extreme waterstanden", licht wethouder Wim de Schryver toe. "Daarbij is ook gekeken naar het verbeteren van de economische ontsluiting van het gebied. De westelijke insteekhaven van de barge terminal is uitgebreid met 850 meter kade en twintig hectare bedrijventerrein. Het terrein wordt ontsloten via een nieuwe rondweg rondom Wanssum. De uitbreiding heeft werkgelegenheid voor 700 personen opgeleverd, plus een directe economische waarde van 50 miljoen euro. Ook is het landschap van het unieke maasterrassengebied verder ontwikkeld om zo een impuls te geven aan toerisme en recreatie." Het gezamenlijke project van de provincie Limburg, Waterschap Limburg, de gemeente Horst aan de Maas, de gemeente Venray en Rijkswaterstaat werd in 2021 bekroond met een Gouden Pyramide, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsontwikkeling. Logischerwijs maakte een excursie aan dit gebied onderdeel uit van het congresprogramma.

Oproep tot samenwerken

Met de uitbreiding van de barge terminal en het aantal hectare aan bedrijventerrein is er meer capaciteit gerealiseerd voor de opslag, overslag en het vervoer van producten via en vanuit Venray. Dat is volgens Wim de Schryver ook nodig. "Eén van de thema's die tijdens het congres werd besproken, is het feit dat ons wegennet volloopt. We hebben andere modaliteiten nodig om het vervoer te kunnen blijven organiseren. Bovendien moeten ook de transport- en logistieke sector gaan verduurzamen om zo bij te dragen aan de klimaatdoelen die door de Nederlandse Overheid en de Europese Unie zijn gesteld. Meer vervoer over het water kan hieraan een omvangrijke bijdrage leveren. Dan is het wel belangrijk dat alle binnenhavens in Nederland, België en Duitsland elkaar niet gaan beconcurreren, maar juist beter gaan samenwerken. Binnen het samenwerkingsverband BluePorts Limburg is dit één van de belangrijkste doelstellingen. Dit was dan ook de overkoepelende boodschap tijdens het congres."

Groeiende vraag bedienen

Wim de Schryver is ontzettend trots dat het hoog aangeschreven jaarcongres dit jaar naar Venray is gekomen. "We hebben Venray extra voor het voetlicht kunnen brengen en laten zien hoe je met één project meerdere doelen kunt bereiken. Met de uitbreiding van de barge terminal kunnen we bovendien de groei-ende vraag naar logistieke activiteiten over het water blijven bedienen. Daar profiteren uiteindelijk alle bedrijven in de regio van."

www.venray.nl

 

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by