LWV: Limburg kan niet zonder internationals

Magazines | Noord-Limburg Business nr 5 2022


Roger Holtus. Fotograaf Anne Jannes

De Limburgse economie kan niet zonder de inzet van internationale arbeidskrachten. Op jaarbasis werken nu zo'n 80.000 internationale werknemers bij honderden werkgevers in de provincie. In 2030 zijn er dat volgens de laatste prognoses 115.000. "We hebben ze keihard nodig als aanvulling op de Nederlandse werknemers", zegt Roger Holtus, voorzitter van het expertisecentrum Arbeidsmarkt & Onderwijs van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en tevens voorzitter van de Stuurgroep Internationale Werknemers.


Roger Holtus volgde na de zomer Giel Braun op als voorzitter van beide gremia en ook hij zoekt naar kansen voor de arbeidsmarkt in Limburg. "Kijk om je heen, overal is de vraag naar personeel groot", zegt de directeur van Limburgs grootste uitzender en HR-dienstverlener Wiertz Company. "In de logistiek, de horeca, de techniek, de landbouw, de zorg, de bouw; iedereen zoekt naar passend personeel. Veel werknemers gaan met pensioen. De instroom van autochtone Limburgers met een uitkering stokt. In mijn ogen ook omdat werken niet echt aantrekke-lijk wordt gemaakt, maar dat is een zaak van de politiek. Wij halen met Wiertz naast onze Nederlandse werving steeds meer mensen uit het buitenland om aan de vraag van onze opdrachtgevers te voldoen. In het noorden van de provincie met name werknemers in de logistiek en productie."

Werken aan een warm welkom

"Van belang is dat we internationale werknemers op waarde schatten. We hebben hen nodig om de economie draaiende te houden, ook op de langere termijn. Daarom is het mijns inziens van belang dat we ze meer omarmen dan we doorgaans doen. Ik vind dat de internationale werknemer een positiever imago verdient dan hij of zij nu vaak heeft."


Mark Hendriks

Huisvesting

Mark Hendriks, expertisemanager Arbeidsmarkt & Onderwijs bij de LWV, knikt. "We zien te weinig de positieve verhalen. Internationale werknemers zijn van groot belang. Een deel vangt de pieken op in het seizoenswerk. Ook zien we steeds meer mensen die langer aan de slag gaan in de logistiek, de warehouses en in de horeca. Ze raken ingeburgerd, leren de taal en willen blijven. Dan blijkt huisvesting een knelpunt. Riskant, zeker in combinatie met het onjuiste negatieve imago, want we concurreren hier in Limburg niet alleen met andere provincies, ook met Duitsland en België. Ook daar zijn grote tekorten op de arbeidsmarkt. De mensen hebben wat te kiezen, ze kunnen ook elders hun boterham verdienen. Het is zaak om aantrekkelijk te blijven."

Visie en stuurgroep

Het pleidooi is niet nieuw. Twee jaar geleden stelde de LWV samen met de LLTB, MKB Limburg, gemeenten en de Provincie Limburg de Visie Internationale Werknemers op. "Goede huisvesting, goed werkgeverschap en integratie", vat Roger Holtus de speerpunten samen. "Via de Stuurgroep Internationale Werkne-mers proberen we daar handen en voeten aan te geven. Ik vind dat we goede stappen zetten, maar de huisvesting is en blijft een knelpunt. Bouwen is in deze tijd nu eenmaal een lastig verhaal. Anderzijds staan er veel gebouwen leeg. Scholen, kantoren, bedrijfspanden. Maak die geschikt voor bewoning, wees soepel met vergunningen. Het hoeven geen luxe appartementen te zijn. Seizoenwerkers komen om geld te verdienen voor thuis. Die geven niet graag geld uit aan luxe. Ze willen een fatsoenlijke plek om te slapen en te eten. Laten we hen waarderen en omarmen. Dat is ook zoiets: we praten óver hen, niet mét hen. Laat ons luisteren naar hun wensen en ons aanbod daarop afstemmen."

Ondersteunen

Dat is natuurlijk anders voor de categorie die in Limburg een nieuw bestaan wil opbouwen, zegt Mark Hendriks. "Kenniswerkers in de hogere functies vinden hun plek wel maar we moeten de mensen in de warehouses, de logistiek, industrie, de horeca, de zorg en de techniek evenzeer koesteren. Zij houden het bedrijfsleven aan de gang én spelen zelf een rol in de strijd tegen vergrijzing en ontgroening. Voor hen is de Nederlandse taal leren belangrijk, net als scholing. Gelukkig hebben we met Limburg Leert een fors budget om hen te ondersteunen met opleidingen en taalcursussen (limburgleert.nl). Via de werkgever meestal gratis. Nu nog vaart achter de huisvesting. We kunnen echt niet zonder de internationals."


Kraptekansen

Op 28 november wordt in Venlo onder de titel Kraptekansen de Limburgse Arbeidsmarktdag gehouden. Hét jaarevent over strategisch HR-beleid in tijden van grote personeelstekorten en ingrijpende transities. 'Get International' is een van de vijf 'podia' en biedt ondernemers en andere geïnteresseerden de kans om kennis te maken met experts en ervaringsdeskundigen. Ook worden tijdens de break-out sessie praktijkvoorbeelden gepresenteerd vanuit verschillende perspectieven zoals de wethouder, werkgever, huisvester en de werknemer. Aanmelden kan via de website kraptekansen.nl.

 

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by