Supply Chain Valley: Door betere samenwerking hier, kansen grijpen in Europa

Magazines | Noord-Limburg Business nr 2 2023

In 2014 werd SMART Logistics Centre Venlo opgericht, een uniek totaalconcept waarin het bedrijfsleven samenwerkt met overheid en kennisinstellingen om de logistieke regio Noord-Limburg verder te laten uitgroeien tot een Europese logistieke topregio. In 2022 werd Smart LCV omgedoopt tot Supply Chain Valley, maar het doel van de organisatie is hetzelfde: focus op inhoud met als resultaat toegevoegde waarde voor alle stakeholders in de regio.


De regio Noord-Limburg behoort al jaren tot de Europese topregio's in de logistiek. Negen jaar op rij werd de regio uitgeroepen tot Logistieke Hotspot Nummer 1 van Nederland én vijf jaar lang was Noord-Limburg nummer 1 in Crossborder E-Commerce. Maar ook deze regio ontkomt niet aan de effecten van een pandemie en veranderingen op geopolitiek gebied op economie en samenleving. Als gevolg hiervan zijn thema's die voorheen beheersbaar leken, dat nu minder. Volatiliteit neemt toe, prioriteiten verschuiven, er is sprake van een toenemende complexiteit. Bestaande transities versnellen en nieuwe transities ontstaan. Inmiddels zijn wij een maatschappij aan het worden die transities aan het managen zijn. Hieruit ontstaan thema's en vraagstukken die je gezamenlijk beter kunt oplossen dan alleen.

Stichting Supply Chain Valley

Om die reden hebben (Noord-)Limburgse logistieke ondernemers binnen het groot-, midden- en kleinbedrijf (vidaXL, Seacon Logistics, DHL, PVH Venlo en Kombi Rail) zich georganiseerd, in een fusie van Smart Logistics Centre Venlo en Supply Chain Valley 1.0., onder de naam Stichting Supply Chain Valley. Een organisatie gebouwd op de fundamenten van SMART Logistics Centre Venlo. De rol van Supply Chain Valley is om te helpen en te ondersteunen met het uitzetten van het overheidsbeleid. "Wij duiden, leggen uit en bouwen communities, maar als het nodig is gaan wij met de overheden in gesprek en dagen het beleid uit in een duurzame dialoog", aldus voorzitter Peter Pardoel.

Innovation Hub

Het bedrijfsleven heeft geïnvesteerd en de bouw van de Innovation Hub gerealiseerd. Op het industrieterrein Greenport Venlo (in het gedeelte dat hoort bij de gemeente Horst aan de Maas midden in de Gezondste Regio Noord-Limburg). Peter: "Op drieduizend vierkante meter, voorzien van een auditorium, trainingsruimtes, vergaderruimtes en projectwerkplekken, wordt vanuit een inspirerende omgeving uitvoering en invulling gegeven aan het beleid dat is gemaakt door onze overheden. Sinds de opening op 12 oktober 2022 hebben meer dan 3.800 mensen de weg weten te vinden naar de Innovation Hub." Ondernemers die samenwerken en een community bouwen om vooruitgang te boeken op een aantal onlosmakelijk verbonden hoofd-punten: Human Capital, Duurzaamheid en Energietransitie, Innovatie-Digitalisering en Robotisering, Circulariteit, Infrastructuur-Mobiliteit en Modal Shift.


Voorzitter Peter Pardoel: "We willen tot de top 3 blijven behoren van Europa's meest aantrekkelijke logistieke knooppunten."

Crossroads Limburg

Supply Chain Valley komt vanuit de logistiek, maar ook bedrijven en instellingen uit andere sectoren die in hoge mate afhankelijk zijn van supply chain management doen met deze organisatie hun voordeel. Peter: "Sectoren die e-commerce als een toekomstige road to market zien, vinden binnen Supply Chain Valley een ongelooflijke bron van expertise die we graag delen. Cross-overs noemen we die en die maken wij als ondersteuner van het logistieke domein binnen Crossroads Limburg."

Quattro helix

Naast de intensieve samenwerking tussen ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheden staat er binnen de quattro helix een vierde partij centraal: de omgeving. Peter: "We werken vanuit het principe 'Be good and tell it'. Bouwstenen als Marketing-PR en Regio Branding, Samenwerking met Omgeving, Samenwerking Internationaal en Young Professionals richten zich hierop. Het doel is dat wij met al onze mogelijkheden goed bij iedereen tussen de oren komen te zitten. In de regio, de Provincie, binnen Nederland, binnen Europa maar ook bij de werknemers van de toekomst; de young professionals. Ons doel is het bereiken van brede welvaart voor iedereen in onze fantastische regio, dat doen wij toekomstgericht en duurzaam. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap is daarbij een verplichte route."

Aansluiten

Supply Chain Valley is er voor alle logis-tieke ondernemingen en ondernemingen met een grote afhankelijkheid van supply chain management in (Noord-)Limburg en in de Duitse regio's Viersen en Mönchengladbach. "Daarmee zijn wij een Euregionale organisatie", verduidelijkt Peter. "We zijn erg blij als ondernemingen, onderwijsinstellingen, overheden en de omgeving zich herkennen in onze ambities en nodigen iedereen uit om samen met ons de schouders eronder te zetten. Onze duurzame toekomst van gezondheid en brede welvaart creëren we samen. De ambities voor onze regio blijven gehandhaafd en wij bouwen onze positie van Europese Logistieke Topregio verder uit. We willen tot de top 3 blijven behoren van Europa's meest aantrekkelijke logistieke knooppunten. Met maakindustrie, agrofood, toerisme en gezondheidszorg als aanvullende topsectoren."

Wil je meer weten over Supply Chain Valley? Kijk voor meer informatie op www.supplychainvalley.com of neem contact op via info@supplychainvalley.


Bouwstenen van Supply Chain Valley

De Human Capital Agenda van onze regio heeft volop de aandacht, omdat op alle niveaus tekorten ontstaan in het gekwalificeerde personeelsaanbod. Er is sprake van een afname van studenten binnen nagenoeg alle opleidingen en niveaus. Supply Chain Valley zet in op instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. De basis daarvan is inclusie. We sluiten niemand uit en geloven in gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Keuzes maken doen wij talent based en niet op basis van afkomst, ras, of gender. Elk talent krijgt dezelfde kansen. En we blijven een leven lang leren en ontwikkelen.

Innovatie, Digitalisering en Robotisering zijn niet alleen een doel op zich. We werken er efficiënter door, maar de impact kan ook zijn dat we minder afhankelijk worden van mensen. Hiermee maken wij hopelijk het thema rondom arbeidsmigranten beter beheersbaar, maar ook dat we met innovaties onze CO2-doelstellingen gemakkelijker kunnen bereiken. Samen met expertisecentra als de Brightlands Campussen en de kenniscentra werkt Supply Chain Valley in projecten samen.

Infrastructuur is een belangrijke voorwaarde om ons allemaal in beweging te houden en de aanwassende vraag steeds efficiënter en duurzamer in goede banen te leiden. Infrastructuur gaat over weg, water, rail, lucht maar ook via pijpleidingen, onze elektriciteitsnetwerken en digitale gateways. Dit zijn randvoorwaarden voor succesvol ondernemerschap. Bereikbaarheid en mobiliteitsoplossingen voor alle inwoners horen daar ook bij.

Een duurzame toekomst mogelijk maken. De mate van impact op klimaat en samenleving is belangrijk om als bedrijf concurrerend te blijven. De impact op de samenleving is enorm. Vanuit de ondernemingen en de partners in de quattro helix werken wij aan de transformatie naar duurzame organisaties en een duurzame regio. Waterstof, elektrisch laden, zonnepanelen en windenergie zijn onderdeel van de energietransitie-agenda. Iedereen op groen.

Er zijn behalve deze themageoriënteerde bouwstenen ook bouwstenen die faciliteren: Samenwerking met kennisinstellingen, Samenwerking met overheden, Samenwerking met agrofood industrie en Samenwerking met maakindustrie. Faciliteren is essentieel, want dat werkt ondersteunend en richtinggevend.
 

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by