Nieuwe Wet excessief lenen: Impact op fiscale voordelen lenen van eigen bv

Magazines | Noord-Limburg Business nr 2 2023

Belastingadviseur Claudia van Leipsig van Bol Adviseurs

Per 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen van kracht. Deze wet legt de hoeveelheid geld aan banden die een dga van de eigen bv kan lenen zonder zelfs eventuele uiteindelijke belastingheffing. Belastingadviseur Claudia van Leipsig van Bol Adviseurs raadt dga's die meer dan 700.000 euro van hun bv hebben geleend (niet bestemd voor de eigen woning) aan om zo spoedig mogelijk de komende maanden met hun fiscaal adviseur om tafel te gaan.
 

In Nederland hebben ongeveer 11.000 dga's samen 61 miljard euro geleend van hun eigen bv's, waarvan een bedrag van 1,9 miljard euro excessief (boven normaal) is geleend. Met de Wet excessief lenen wil de overheid de hoogte van de te lenen bedragen zonder belastingheffing aan banden leggen. "Wanneer een dga geld van de eigen bv leent, hoeft hij of zij daar in principe geen loon- of dividendbelasting over te betalen", licht Claudia toe. "Indien de dga failliet gaat, verdampt de claim zelfs geheel en is er over het bedrag nooit belasting betaald.

Om de ongelijkheid tussen een dga en een niet-dga op te heffen heeft de overheid besloten dat per 1 januari 2023 alles wat boven de 700.000 euro aan schuld van de bv aan de aanmerkelijk belang-houder is uitgeleend, alsnog als fictief regulier dividend in box 2 in aanmerking wordt genomen. Dit maximum bedrag geldt voor de aanmerkelijk belanghouder én diens partner indien zij beiden dga van de bv zijn." De eerste peildatum is 31 december 2023. Dan kijkt de Belastingdienst hoe hoog het bedrag van de leningen is. "Wanneer een dga dan bijvoorbeeld voor 1.500.000 euro aan beleggingsvastgoed heeft gefinancierd met een lening van de eigen bv, dan wordt deze lening voor een bedrag van 800.000 euro (het bedrag boven de grens van 700.000 euro) aangeslagen in box 2. Kijk je naar het tarief van 2023, dan komt dat neer op een forse belastingheffing van 215.200 euro."

Uitzonderingen

Op de Wet excessief lenen zijn enkele uitzonderingen van toepassing. "De grens van 700.000 euro geldt niet wanneer het gaat om een lening in verband met een eigen woning. Hiervoor kun je als dga nog steeds onbeperkt geld van je bv lenen, mits die lening voldoet aan de eisen van een fiscale eigen woninglening (denk aan aflossen (lineair/annuïtair) van de schuld, een zakelijke rente, een hypothecaire inschrijving met een hypothecaire zekerheid). Voor aflossingsvrije leningen die vóór 2016 zijn afgesloten, blijft de bestaande overgangsregeling inzake aftrek eigenwoningrente gelden.

Verlaag je lening

Claudia adviseert ondernemers die meer dan 700.000 euro aan leningen hebben uitstaan, welke geen betrekking hebben op de eigen woning, om in de komende maanden te gaan kijken of zij die schuld onder deze grens kunnen brengen. "Een mogelijke optie is om vóór 31 december 2023 dividend te laten uitbetalen, maar dan moet de continuïteit van de bv worden gewaarborgd. Neem dan ook meteen de verdeling in box 3 mee, die met de nieuwe tarieven voor de vermogensrendementbelasting anders kan uitpakken. Een pasklare oplossing is er echter niet, omdat een maatregel binnen de ene belastingbox gevolgen kan hebben voor de belasting die je in een andere box moet betalen. Laat je dus goed adviseren."

www.boladviseurs.nl
 

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by