Interview Ge Moonen, Keyport: Samen werken aan een sterke concurrentiepositie

Magazines | Noord-Limburg Business nr 2 2023

In de regio Midden-Limburg zijn veel kleine mkb-bedrijven actief. Deze ondernemers hebben te kampen met diverse uitdagingen, maar hebben hiervoor niet altijd de juiste kennis en middelen in huis. Keyport staat deze ondernemers bij met bijeenkomsten, projecten en een uitgebreid netwerk.


Binnen Keyport werken de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert en Craenendonk (Noord-Brabant) samen met diverse ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen aan het versterken van de economie binnen deze gemeenten. "Keyport richt zich op alle ondernemers die actief zijn in de Keyportregio", vertelt voorzitter Gé Moonen. "Door werkgelegenheid te behouden en te creëren, maar ook door te investeren in leefbaarheid, het vestigingsklimaat en de infrastructuur willen we de concurrentiepositie ten opzichte van andere regio's verbeteren."

Vier thema's

Om mkb-bedrijven vooruit te helpen, werkt Keyport met de thema's ondernemerschap en groei, innovatie en digitalisering, opleiden en personeel en circulair en duurzaam. "De Keyportregio kent naast enkele grote bedrijven zoals Rockwool en Smurfit Kappa relatief veel kleine mkb'ers met tien tot vijftien personeelsleden. Deze ondernemers weten dat ze uiteindelijk aan de bak moeten met thema's zoals circulariteit en digitalisering. Die noodzaak wordt echter nu nog te weinig gevoeld, mede omdat ze vooral druk zijn met het runnen van hun bedrijf. Maar feit is dat die thema's op je af zullen blijven komen. Als je als ondernemer te laat begint, mis je de boot en loop je de voordelen mis die je juist als kartrekker kunt hebben."

Inspiratie

Om ondernemers hiervan bewust te maken, organiseert Keyport onder andere inspiratiesessies. "Tijdens deze sessies willen we bewustwording bij ondernemers aanwakkeren en hen op een positieve wijze meegeven dat verandering ook iets goeds kan zijn. We geven hen mee dat werken aan duurzaamheid niet duur is maar juist geld oplevert, mits je intrinsieke motivatie juist is. Als je het doet om geld te verdienen (greenwashing), prikken stakeholders en kritische klanten daar zo doorheen. Bovendien heeft een bedrijf dat actief bezig is met het verduurzamen van diens bedrijfsactiviteiten, qua een imago een streepje voor bij potentiële werknemers. Zeker de nieuwe generatie personeels-leden is daar gevoelig voor. Zij gaan niet zomaar ergens werken."

Programma's

Naast inspiratiesessies biedt Keyport allerlei programma's en projecten om ondernemers te ondersteunen. "We kunnen hen bijvoorbeeld koppelen aan een bepaald project of verbinden aan een partij uit ons netwerk, zoals een bedrijf met een soortgelijke vraag of een onder-wijsinstelling. Een mooi voorbeeld hiervan is het thema digitalisering. Kleinere bedrijven denken dan meteen aan robots en AI-tools, terwijl het dichterbij is dan je denkt en er vaak al veel simpelere manieren zijn om dit toe te passen. Neem bijvoorbeeld een bakker die met mooi weer ander brood en gebak verkoopt dan bij slecht weer. Door de data die al in zijn hoofd en in zijn systemen zit te ontsluiten en te koppelen aan het weer, kan deze ondernemer diens assortiment aanpassen. In dit geval kunnen wij het bedrijf koppelen aan enkele studenten die dit verder kunnen onderzoeken en opzetten."Goede samenwerking

Om de projecten en programma's van Keyport te laten slagen, is samenwerking essentieel. Die bereidheid om samen te werken is groot, benadrukt Gé. "Waar er bijvoorbeeld vroeger bijna geen sectoraanpak was uit concurrentieover-wegingen, zie je nu juist dat steeds meer bedrijven om tafel gaan. Zij beseffen dat hun marktgebied vele malen groter is dan Midden-Limburg. Een mooi voorbeeld is de betonindustrie waarbinnen discussie wordt gevoerd over duurzaamheid. Deze lokale partijen beseffen dat ze met samenwerken hun marktgebied kunnen versterken. Praat je over circulair ondernemen, dan zul je sowieso moeten samenwerken. Alleen lukt je dat niet."

De voorzitter noemt nog een voorbeeld van een gezamenlijk project. "Samen met bedrijven, gemeenten, het UWV en participatiebedrijf Westrom kijken we hoe we bepaalde doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen krijgen. Eén van die doelgroepen bedraagt niet-uitkeringsgerechtigden zoals thuiswonenden jongeren. Door middel van open hiring (personeel aannemen zonder werving en selectie of sollicitatiegesprek, red) willen bedrijven deze mensen een baan aanbieden. Ook kijken we hoe we statushouders en migranten aan een baan kunnen helpen. Zij vallen vaak buiten de boot."

Werken aan zichtbaarheid

In de afgelopen twee jaar haakten bedrijven in de Keyportregio ruim 8.000 maal aan bij de inspiratiesessies, programma's en projecten. "Vaak zien we dat wanneer bedrijven eenmaal aan een project hebben meegedaan, uiteindelijk binnen meer projecten actief worden. Zij vinden het prettig om bijvoorbeeld tijdens een duurzaamheidssessie met andere ondernemers de uitdagingen van deze tijd te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Maar we zijn er nog lang niet. In de Keyportregio zitten tienduizenden bedrijven die we allemaal willen laten aanhaken. Daarom werken we de komende jaren ook aan een vijfde thema: de zichtbaarheid van Keyport vergroten. Elke ondernemer is welkom en voor elk probleem zoeken we een passende oplossing."

Meer weten over de activiteiten van Keyport? Meer informatie vind je op www.keyport.nl.

 

Circulair Economie Limburg

Keyport richtte in maart van dit jaar samen met onder andere Crossroads, LWV en diverse overheidsinstellingen het bijzonder lectoraat Circulair Economie Limburg bij Zuyd Hogeschool in Weert op. Gé Moonen: "Circulair ondernemen raakt een maatschappelijk probleem dat groter is dan de Keyportregio. Daarom pakken we dit lectoraat met verschillende partijen binnen en buiten de regio op. Het doel van het lectoraat is om bedrijven bewust te maken van het feit dat zij met circulair ondernemen aan de slag moeten en dat zij dit vooral als een kans moeten zien. Op dit moment ligt er een gezamenlijk logo op tafel dat alle partijen mee zullen nemen in hun uitingen. Ook gaan we diverse lokale, regionale en Europese fondsen aanspreken voor een stuk financiering. Uiteindelijk zullen er twee kwartiermakers worden aangesteld die de bedrijven gaan helpen."
 

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by