Paraat Beveiliging beschouwt risicoanalyse en advies als zorgplicht

Magazines | Noord-Limburg Business nr 6 2023

Het bedrijfspand beveiligen dient in de eerste plaats het eigen belang van een onderneming, ook wanneer het vooral een eis van de verzekeraar betreft. Bij eventuele schade wil je immers elke vorm van discussie rondom het uitkeren vermijden. Paraat Beveiliging beschouwt het als haar zorgplicht om klanten op dat gebied te adviseren en een risicoanalyse te maken op basis van de 'Verbeterde Risicoklassenindeling'. Daarbij vormt de zogeheten 'attractieve waarde' één van de belangrijkste uitgangspunten.

Tekst: Aart van der Haagen Fotografie: Marcel Krijgsman
 

"In feite gaat het om bewustzijn creëren", stelt Roel Moberts van Paraat Beveiliging, gevestigd in Roermond en Venlo, met de ambitie om verder te groeien in Noord-Limburg. "Sommige ondernemers staan onvoldoende stil bij de risico's wanneer ze bepaalde maatregelen niet treffen of wel de systemen op orde hebben, maar er niet zorgvuldig genoeg mee omspringen. Per ongeluk een raam laten open staan, verzuimen het periodieke onderhoud aan de apparatuur te laten uitvoeren, dat soort zaken. 'Beveiliging is gedrag', zeggen wij weleens. Wij geven advies omtrent datgene wat problemen kan veroorzaken bij een uitkering door de verzekering in geval van schade. Ieder bedrijfspand moet verplicht beschikken over een bepaald inbraaksysteem, gerelateerd aan een risicoklasse volgens een door de Nederlandse verzekeraars opgestelde richtlijn. Vaak blijft dit een onderbelicht item. Het staat wel in de polis, maar de eigenaar van het pand wordt er niet altijd even goed op geattendeerd door zijn verzekerings-maatschappij of tussenpersoon. Gaat er iets mis en komt het aan op schadeloosstelling, dan zitten daar ineens allerlei haken en ogen aan. Dat wil je uiteraard niet; die discussie moet je voor blijven."

Attractieve waarde verandert

Roy Bejas, mede-eigenaar van Paraat Beveiliging, legt uit dat de Risicoklassenindeling rechtstreeks verband houdt met wat de assurantiewereld 'attractieve waarde' noemt. "Zeg maar de aantrekkingskracht met wat zich in het pand aan materialen - voorraden en inventaris - en eventueel cash-geld bevindt. Je kunt je voorstellen dat dat plaatje er bij een juwelier heel anders uitziet dan bij een fitnessstudio. Wanneer de attractieve waarde verandert, heeft dat mogelijk gevolgen voor de risicoklasse waarin het gebouw valt en dus voor de te nemen veiligheidsmaatregelen. Dat aspect ontglipt nog weleens aan de aandacht. Het kan al aan de orde zijn wanneer je een gedeelte laat aanbouwen, wanneer je meer voorraad gaat aanhouden om de klanten sneller te bedienen of wanneer je iets toevoegt aan je assortiment. Denk maar aan een rijwielhandel die elektrische fietsen in zijn programma opneemt of een shop in telefoonhoesjes die ook smartphones gaat verkopen. Wij kennen de VRKI - Verbeterde Risicoklassenindeling - en bijbehorende lijst met attractieve goederen die verzekeraars hanteren tot in detail, wat ons in staat stelt om bedrijven gericht te adviseren omtrent inbraakpreventie. Dat zien wij richting de klanten als onze zorgplicht."

Veiligheidsloket

Deze adviesrol is nauw verweven met de core business van Paraat Beveiliging, namelijk het leveren, installeren en onderhouden van inbraakinstallaties, camera- en toegangscontrolesystemen. Moberts: "Deze tak van ons bedrijf maakt deel uit van wat wij 'één compleet veiligheidsloket' noemen. Onder onze holding valt ook Paraat Brandbeveiliging, gespecialiseerd in levering, installatie en onderhoud van blusmiddelen, noodverlichting en brandmeldinstallaties, terwijl Vetraned veiligheidsopleidingen verzorgt op het gebied van onder andere BHV, EHBO en weerbaarheids- en agressietrainingen voor winkelpersoneel. Het is vrij uniek dat wij al die disciplines onder één dak hebben, met als bijkomend voordeel dat er onderling veel kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Op alle fronten kennen wij de praktijk en de actuele regelgeving. Zeker na de strategische overname van BTN-EyeSecurity uit Venlo en recent Texis uit Reuver beschikken wij over een stevige basis qua personele bezetting, met alle benodigde competenties. Onze medewerkers zijn bovendien gescreend door de daartoe bevoegde instanties en de VEB, het keuringsinstituut dat ons de formele erkenning heeft verleend omdat wij voldoen aan de strenge voorschriften met betrekking tot de werk- en bedrijfsprocessen binnen onze sector. Daarnaast worden wij ook periodiek getoetst inzake de steeds strenger wordende regelgeving omtrent de omgang met persoonsgegevens. Wij beveiligen onder meer politiebureaus, gerechts- en andere overheidsgebouwen, waar extra zware eisen gelden."

AI-technologie

Over medewerkers gesproken: in tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het goed om te weten dat fabrikanten van beveiligingsapparatuur steeds slimmere toepassingen bedenken die de menselijke rol terugdringen. Bejas: "Denk maar aan kentekenregistratie bij slagbomen en automatische toegangscontrole, bijvoorbeeld bij fitnesscentra die dag en nacht geopend zijn. Je kunt de camera's zelfs zo instellen dat wanneer ze een tijdlang geen bewegingen meer hebben geregistreerd, ze automatisch een signaal afgeven om de verlichting in het gebouw te laten uitschakelen. AI-technologie zal steeds meer haar intrede doen, onder andere om op basis van een cloudbased platform verschillende scenario's te maken. Stel dat er bij de ingang van de bouwmarkt een incident plaatsvindt. Laten we zeggen dat er een vermoeden bestaat dat een bepaalde persoon diefstal heeft gepleegd. Dan selecteer je zijn verschijning op de camera en vraag je via de andere camera's in de zaak alle beelden op, die ze automatisch kunnen genereren. Naast het beveiligingsaspect leent deze technologie zich ook uitstekend om de winkeltraffic te monitoren, op elk gewenst tijdstip van de dag."

Integratie

Paraat Beveiliging constateert dat er steeds meer integratie plaatsvindt van inbraakpreventie- en camerasystemen. "Bijvoorbeeld het toepassen van schildetectie door middel van detectie via camera's", zegt Moberts. "Beheerders van zonneparken, die vaak op afgelegen plaatsen liggen, kiezen steeds vaker voor een gecombineerd systeem om de kostbare omvormers te beschermen. Dan worden mensen die zich in de buurt begeven, binnen een bepaalde straal om het terrein, automatisch al geregistreerd en krijgt de meldkamer het signaal om extra op te letten. Iets vergelijkbaars zien we ook steeds meer in de algemene bedrijfsbeveiliging. In plaats van een bellijst te hanteren, waarbij de ondernemer of een andere verant-woordelijke 's nachts met gevaar voor eigen leven een kijkje gaat nemen na een alarmmelding, kan de centralist via de camera's al meekijken of er onregelmatigheden plaatsvinden en zo nodig direct de politie inschakelen." Ook als de maatregelen voldoende de attractieve waarde afdekken in relatie tot de gestelde risicoklasse, blijft voorkomen natuurlijk beter dan genezen.

www.paraat.com
 

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by