OML: Bouwen aan toekomstbestendige bedrijfshuisvesting

Magazines | Noord-Limburg Business nr 2 2024

Hans Coppus (OML) en Han Ribberink (Mazzi) met de MVO-Zelfverklaring van de MVO-Wijzer.

Ondernemers staan voor uitdagingen als het gaat om het vinden van geschikte bedrijfskavels. De schaarste aan beschikbare grond maakt dit een hele opgave. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) staat klaar om ondernemers te ondersteunen bij 'het juiste bedrijf op de juiste locatie'. "Wij zijn partner in ondernemen en het realiseren van groeiambities. We bouwen aan een toekomstbestendige economie die zowel de lokale gemeenschap als het milieu ten goede komt", aldus Hans Coppus, directeur OML. "We bieden al 25 jaar grond voor duurzame economie."

Duurzaamheid en MVO: een praktische aanpak

Voor steeds meer ondernemers zijn duur-zaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) essentiële pijlers van de bedrijfsvoering. OML biedt ondernemers concrete ondersteuning om deze waarden in de praktijk te brengen. "Daarvoor ondernemen we diverse activiteiten en initiatieven, ook in eigen huis. We willen zelf natuurlijk graag een voorbeeld zijn voor ondernemers", vertelt Hans Coppus.

Bevestiging en bewijs van MVO

OML is gecertificeerd door de MVO-Wijzer. Dat toont aan dat OML ruimschoots voldoet aan de eisen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hans benadrukt: "We zeggen altijd dat we een goed vestigingsklimaat creëren voor bedrijven en hun omgeving, waarbij we gaan voor de juiste leefbaarheid. De MVO-Zelfverklaring is een bevestiging én bewijs. Het maakt meetbaar, voelbaar en aantoonbaar dat we als OML maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemers zijn bij OML aan het juiste adres voor ondersteuning bij duurzaam ondernemen."


Groei bedrijvigheid

Uitdagingen en veranderingen

Verduurzamen vraagt voortdurend aandacht. Zowel in OML's bedrijfsvoering als het ontwikkelen en revitaliseren van bedrijventerreinen. Door ontwikkelingen als energietransitie en klimaatveranderingen, heeft iedereen te maken met beperkingen en veranderingen. Lange wachttijden voor energie en dreigende watertekorten tijdens drogere perioden, vereisen speciale aandacht.

Bedrijventerreinen spelen een belangrijke rol bij de energietransitie en verduurzaming van Nederland. OML houdt bij het ontwikkelen en revitaliseren van bedrijventerreinen rekening met de huidige beperkingen en vindt hiervoor creatieve oplossingen. Daarbij kijkt ze ook naar toekomstbestendigheid en het bevorderen van een circulaire economie. "We streven er bijvoorbeeld naar om slimmer om te gaan met grondstoffen en materialen. Hierbij stimuleren we samenwerking tussen bedrijven om van elkaars (rest)producten gebruik te maken."

Betere toekomst met BREEAM-NL

BREEAM-NL Gebied is dé meetlat in Nederland voor duurzame gebiedsontwikkeling. OML's medewerkers zijn hierin getraind. Met aandacht voor thema's als hittestress, klimaatadaptatie en gezondheid. "Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen passen we BREEAM-NL-Gebied toe", aldus Hans. Daarvoor is op initiatief van OML, in samenwerking met Dutch Green Building Council (DGBC) en studentenuitzendbureau Unipartner, een waardevol procesmodel ontwikkeld. Dit model is ook gratis beschikbaar voor andere partijen die streven naar het behalen van het BREEAM-NL certificaat voor bedrijventerreinen. Met BREEAM-NL Gebied biedt OML ondernemers de mogelijkheid om te gaan opereren vanaf locaties die voldoen aan de hoogste duurzaamheidsnormen. Dat versterkt ook het imago als duurza-me onderneming. Het draagt ook bij aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige omgeving voor medewerkers en omwonenden.

Opvallend project

Een van de meest opvallende projecten waar OML zich met BREEAM-NL Gebied op richt, is het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen (DMBZ) in de gemeente Leudal. Duurzaamheid is hier al lange tijd een belangrijk thema. "Dit terrein is heel bewust natuurinclusief ontwikkeld. In het midden van het terrein bevindt zich een natuurlijke, recreatieve zone met water. Dat gebruiken we als regenwaterbuffer. Er zijn verder groenstructuren aangelegd tussen de bedrijven en langs de wegen. Dit bedrijvenpark bereiden we voor om te certificeren als BREEAM-NL-Gebied. Dat doen we in samenwerking met de Dutch Green Building Council (DGBC) en andere stakeholders. We streven ernaar om DMBZ hoog te laten scoren op duurzaamheid. Wij geloven in onze ambitie en duurzaam resultaat", vertelt Hans vol overtuiging.


Natuurzone op Bedrijvenpark Zevenellen

Duurzame initiatieven en samenwerking

OML is actief betrokken bij verschillende duurzame initiatieven en samenwerkingsverbanden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- Energy hubs: OML onderzoekt de mogelijkheid om energy hubs te creëren op bedrijventerreinen. Dat draagt bij aan de beschikbaarheid en opwekking van duurzame energie. Daarmee vermindert de afhankelijkheid van traditionele energiebronnen.

- Duurzame revitalisering van bestaande bedrijventerreinen: OML werkt hierbij nauw samen met gemeen-ten en bedrijven om de terreinen te vernieuwen op een duurzame manier.

- BREEAM-certificering voor gebouwen en bedrijfsvoering: OML stimuleert ondernemers om te kiezen voor BREEAM-gecertificeerde gebouwen en bedrijfsvoering. Die dragen bij aan een duurzame bedrijfsvoering en een positieve impact op het milieu en de omgeving.

- Vergroening van bedrijven: OML stimuleert en ondersteunt ondernemers in het vergroenen. Dit doet ze onder andere met de zogenaamde Groen Brochure. Hierin staan volop tips voor wateropvang en -afvoer, biodiversiteit, beleefgroen, verkoeling en energiebesparing.

Toekomstgericht samenwerken met OML

Samen met haar klanten, partners en anderen werkt OML aan een toekomstbestendige economie in Midden-Limburg. Een plek waar duurzaamheid en groei hand in hand gaan. Hans: "Door krachten te bundelen, kunnen we niet alleen bedrijven laten floreren, maar ook bijdragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties. OML biedt al 25 jaar grond voor een duurzame economie."

Voor meer informatie over OML, de Groen Brochure of het procesmodel voor BREEAM-certificaat voor bedrijventerrein, bezoek www.oml.nl. Ontdek daar ook de zeven pijlers van duurzaamheid en circulariteit met nog meer handreikingen voor uw bedrijf.

 

 

 

delen:

Noord-Limburg Business nr 2 2024

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden Hosted by