Column Voor de Zaak: De kracht van mediation bij arbeids- en samenwerkingsconflicten

Magazines | Noord-Limburg Business nr 2 2024


Fotografie: Petra Niessen (Fotovakvrouw)
 

"Piet (werknemer) zegt dat hij een conflict met mij heeft, maar ik (werkgever) niet met hem. Ik (werkgever) zie dus geen probleem". Het gebeurt met enige regelmaat dat iemand mij belt met deze mededeling. Ik zeg dan vaak: "Je hebt twee keer 'ja' nodig om te trouwen en één keer 'nee' om te scheiden." Met andere woorden; als de een vindt dat er een conflict is, dan is er een conflict.

Om een conflict op te lossen, wordt in arbeids- en samenwerkingsconflicten steeds vaker mediation ingezet. Naast gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat ben ik ook MfN-geregistreerd mediator in arbeidskwesties en bij samenwerkingsperikelen. In deze column vertel ik graag meer over mijn werkzaamheden als mediator en de kracht daarvan.

Het mediationtraject

Startpunt voor de inzet van mediation is vaak het advies van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts adviseert dan dat partijen met elkaar in overleg moeten treden onder begeleiding van een onafhankelijke derde. De keuze valt dan vaak op mediation, mede vanwege de spelregels waaraan ieder zich conformeert in een mediationtraject.

Spelregels

De belangrijkste spelregels zijn:

-vrijwilligheid: er is geen verplichting om deel te nemen aan de mediation en er is altijd de ruimte om de mediation te beëindigen;

-vertrouwelijkheid/geheimhouding: hetgeen besproken wordt in de mediation is vertrouwelijk en mag - als er geen oplossing wordt gevonden - niet gebruikt worden in een verder juridisch traject;

-overeenkomst: afspraken zijn pas definitief als deze vast zijn gelegd in een ondertekende vaststellingsovereenkomst.

Deze spelregels zorgen ervoor dat partijen vrijuit met elkaar kunnen spreken over wat ze echt als oplossing zien en daarover kunnen brainstormen. De juridische standpunten kunnen daarbij losgelaten worden. De vertrouwelijkheid die overeengekomen wordt, maakt namelijk dat de gedeelde informatie in de mediation niet buiten de mediation gebruikt mag worden. Uit de juris-prudentie blijkt ook dat rechters het niet waarde-ren als uit een mediationtraject wordt 'gelekt'.

Sneller en goedkoper naar een gedragen oplossing

Naast de spelregels merk ik in de praktijk ook dat het heel goed werkt dat er een onafhankelijke partij aanwezig is. Als onafhankelijke derde kun je ruimte geven aan ieders verhaal en als nodig een vertaalslag maken. Ook kun je zorgen dat emoties op een goede manier ruimte krijgen zonder dat er kopjes gaan vliegen of met deuren gesmeten wordt.

Dit alles zorgt ervoor dat er vaak sneller, goedkoper en een meer gedragen oplossing gevonden wordt voor het ontstane conflict.

Wat kunt u verwachten van een mediationtraject met mij als mediator?

Met iedere partij voer ik een afzonderlijk intake-gesprek van circa 30-60 minuten. In deze intake-gesprekken hoor ik graag van ieder van partijen kort wat er speelt. Daarnaast sta ik in dit gesprek stil bij wat van mij kan worden verwacht en wat van partijen wordt verwacht. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. Uit deze gesprekken deel ik niets, tenzij ik daarvoor uitdrukkelijke toestemming heb gekregen.

Na de intakegesprekken wordt een eerste gezamenlijke bespreking van circa twee uur gepland. Deze bijeenkomst start met het ondertekenen van de mediationovereenkomst. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de voorliggende kwestie, maar gemiddeld bestaat een mediationtraject uit twee tot drie gesprekken in een periode van twee tot vier weken.

Heeft u een arbeids- of samenwerkingsconflict waar u een snelle en gedragen oplossing voor zoekt, zet dan eens mediation in. Bel of mail mij gerust als u vragen heeft of mij als mediator wilt inschakelen.


Marivonne van Kralingen

Advocaat / MfN-registermediator

www.voordezaak.nl

delen:

Noord-Limburg Business nr 2 2024

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden Hosted by