Platform Veilig Ondernemen Limburg wapent mkb tegen criminaliteit

Magazines | Noord-Limburg Business nr 2 2024

Fotografie: Marcel Krijgsman

Mkb-ondernemers hebben niet altijd de tijd en de middelen om de (digitale) veiligheid van hun bedrijf te verbeteren. Maar wanneer het misgaat, kunnen de gevolgen enorm zijn. Platform Veilig Ondernemen Limburg biedt ondernemers voorlichting en praktische ondersteuning om zich meer weerbaar te maken.

Platform Veilig Ondernemen Limburg heeft als doel om onder mkb-ondernemers meer bewustwording te creëren voor de risico's die zij lopen. De kans dat zij het slachtoffer worden van bijvoorbeeld ondermijning of cybercrime is reëel. "Vorig jaar hebben we een onderzoek laten", vertelt projectleider en adviseur lokale veiligheid Peter Cox. "Daaruit bleek dat 74% van de Limburgse ondernemers cybercrime zelf ook als een risico ziet. Tegelijkertijd denkt minimaal de helft van de respondenten dat de kans dat het henzelf overkomt, heel klein is. Terwijl een op de vijf ondernemers al een keer slachtoffer is geweest van een hacker en die kans wordt steeds groter. Ook bleek uit het onderzoek dat ondernemers inbraak, diefstal en geweld als reële bedreigingen zien. Op basis van deze uitslagen hebben we ons aanbod van activiteiten uitgebreid."

Drugscriminaliteit

Mkb-ondernemers kunnen zelf veel doen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van criminele activiteiten. Om hen te attenderen op de hulp die Platform Veilig Ondernemen Limburg (PVO Limburg) kan bieden, werkt de stichting samen met diverse partners. "Neem bijvoorbeeld de toenemende leegstand van vastgoed. Eigenaren van agrarische bedrijven zijn daardoor aantrekkelijk voor drugscriminelen die in dit vastgoed hun hennepkwekerij of drugslab willen onderbrengen. Limburg en Noord-Brabant zitten zelfs in de kopgroep wat betreft drugsproductie. Wij organiseren onder andere kleinschalige, lokale initiatieven zoals 'Aware'-bijeenkomsten in het buitengebied. Tijdens zo'n avond praten we ondernemers en inwoners bij over waar ze op moeten letten en wat ze zelf kunnen doen. We geven ook altijd de tip om gebruik te maken van het online meldpunt Meld Misdaad Anoniem. In tegenstelling tot wat men denkt, wordt er wel degelijk gecontroleerd of een melding niet naar de melder terug te herleiden is, voordat de melding naar de politie gaat."

Veilig ondernemen

Om de veiligheid van bedrijventerreinen en winkelgebieden te verbeteren, neemt PVO-Limburg met gemeenten, ondernemers, bewoners, politie en brandweer deel aan privaat-publieke samenwerkingen zoals de keurmerken Veilig Buiten-gebied en Veilig Ondernemen. "Bij de Maasplassen in Roermond, het grootste watersportgebied van Nederland, gaan we samen met de gemeente Roermond, de jachthavens en de commerciële havens aan de slag om het gevoel van veiligheid te vergroten. Bij winkelcentra en bedrijventerreinen lopen we samen met de gemeente, politie, brandweer, bewoners en ondernemers door het gebied om verbeterpunten aan te wijzen, zoals slechte verlichting, gaten in de weg of onoverzichtelijke verkeerssituaties door bermbegroeiing. Wij wijzen eveneens actief op de mogelijkheden die zij zelf hebben, zoals een collectief winkelverbod voor mensen die veel overlast geven."

Trainingen en bedrijfsscans

Naast deze samenwerkingsverbanden biedt PVO Limburg praktische hulp aan ondernemers. "Winkelpersoneel kan via ons een safety awareness training volgen waarbij zij in een ochtend leren hoe ze veilig kunnen werken. Ze krijgen handvatten om bijvoorbeeld agressie in te dammen. Ook verzorgen we gratis bedrijfsscans voor bedrijven in winkelgebieden, op bedrijventerrein en in agrarische gebieden. Een collega komt dan langs en neemt de fysieke veiligheid van het pand door, waarbij onder andere wordt gelet op sloten, inbraak en brandveiligheid. Op basis van de scan wordt een rapport gemaakt met verbeterpunten om de situatie in en om het bedrijf veiliger te maken."

Cybercrime

Een belangrijk thema voor PVO Limburg is voorlichting over cybercrime. "Samen met Ondernemend Venlo, Zeroplex en Koenen en Co hebben we de pilot 'Cyberbewust Venlo' gedraaid, waarbij we bij de leden van Ondernemend Venlo hebben gekeken hoe het met hun digitale veiligheid is gesteld. Leden die meededen, kregen een rapport met verbeterpunten. Tijdens deze pilot bleek dat het trainen van medewerkers op het gebied van cybercrimepre-ventie nog een onderschoven kindje is bij bedrijven. Terwijl het juist enorm helpt om je bedrijf veiliger te maken."

Zelf geeft PVO Limburg regelmatig presentaties en workshops over cybercrime en cyberweerbaarheid. "Op die manier proberen we bedrijven aan het denken te zetten en het liefst in actie te laten komen. In Venlo hebben we de workshop 'Ken je digitale kroonjuwelen' georganiseerd. De deelnemers kwamen erachter dat hun kennis op dit gebied niet zo groot was. Na afloop meldde meer dan de helft zich aan voor de cyberscan die wij verzorgen." Voor deze scan, waarbij PVO Limburg minimaal vijftig procent van de kosten voor diens rekening neemt, komt een ethisch hacker langs om onderzoek te doen. Het bedrijf ontvangt vervolgens een rapport met aanknopingspunten. "Hierin staat wat goed gaat en wat beter kan, zoals het scheiden van het wifi-netwerken voor gasten en het bedrijfsnetwerk." Samen met LLTB draait PVO Limburg een pilot voor een soortgelijke, online scan voor agrarische ondernemers. "De agrarische wereld wordt steeds complexer en maakt veel gebruik van operationele technologie. Tijdens een online meeting vult de ethisch hacker samen met de ondernemer een vragenlijst in. Aan de hand daarvan wordt een rapport met aanbevelingen opgesteld. Dit kost veel minder tijd dan een scan ter plekke, maar biedt eveneens aanknopingspunten om de veiligheid te verbeteren."

Omdat niet alle kleine mkb-bedrijven een vaste IT-partner hebben, is PVO Limburg een proef gestart zodat deze ondernemers alsnog met de bevindingen van het rapport aan de slag kunnen. "Samen met IT-partner KEMBIT en VISTA college kunnen we een scholier onder professionele begeleiding van een IT-professional de punten in het rapport laten oppakken en de veiligheid verbeteren."

Simpele stappen

Peter hoopt dat mkb-ondernemers die met hun (digitale) veiligheid aan de slag willen, aankloppen bij PVO Limburg voor voorlichting, een eerste praktische stap of een gerichte oplossing. "Willen we de veiligheid in Nederland verbeteren, dan zullen we daar met z'n allen hard aan moeten werken. Alleen al op het gebied van cyberveiligheid kun je het criminelen al een stuk moeilijker maken met een paar simpele stappen, zoals het gebruik van een wachtwoordmanager of multi-factor-authenticatie. En met de nieuwe wetgeving NIS2 die uiteindelijk van kracht zal gaan en die stelt dat cybersecurity binnen een bedrijf de verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf is, zul je als ondernemer uiteindelijk wel stappen moeten zetten."

Benieuwd wat je als ondernemer kunt doen tegen (digitale) criminaliteit? Bezoek de stand van PVO Limburg tijdens Venlo in Business. Kijk voor meer infor-matie op pvo-limburg.nl.


Eind mei is PVO Limburg samen met Brightlands Smart Services Campus in Heerlen gestart met een mailcampagne. Gedurende zeven maanden ontvangen ondernemers elke maand een mail waarin een cybercrime-onderwerp wordt behandeld. "Je kunt het zien als een soort training, waarin heel uitgebreid wordt uitgelegd wat het probleem is, waar je op moet letten en wat je zelf kunt doen. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze mailing inschrijven via de Brightlands Smart Services Campus", aldus Peter Cox.

Ook is PVO Limburg samen met Brightlands bezig om een marktplaats in te richten waar bedrijven die een IT-partner zoeken of een oplossing voor hun cyberprobleem zoeken, worden gematcht met IT-bedrijven die kunnen helpen met cybersecurity.
 

delen:

Noord-Limburg Business nr 2 2024

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden Hosted by