Column Vlaminckx Advocaten: De Wet Werk en Zekerheid is een feit!

Magazines | Noord-Limburg Business nr 3 2014

Op dinsdag 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Werk en

Zekerheid. Het arbeidsrecht in Nederland zal daardoor vanaf volgend jaar ingrijpend gaan veranderen.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de volgende wijzigingen per 1 juli 2014 zouden ingaan:

• de aanzegplicht voor werkgever een maand voordat een tijdelijk contract afloopt;

• het verbod op een proeftijd bij een tijdelijk contract korter dan zes maanden; en

• het verbod op een concurrentiebeding bij tijdelijke contracten, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn.

Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is op de ingangsdatum veel kritiek gekomen. De tijd tussen de stemming en de ingangsdatum van de eerste wijzigingen was naar

zeggen van de Eerste Kamer veel te kort. Om die reden heeft minister Asscher de Eerste Kamer toegezegd de ingangsdatum van deze eerste wijzigingen uit te stellen naar 1 januari 2015. Een half jaar later (1 juli 2015) volgt dan een aantal andere wijzingen, zoals de

aanpassing van de ketenregeling en het

ontslagrecht.

U heeft dus nog een half jaar de tijd om uw organisatie voor te bereiden op de eerste

wijzigingen. Aangezien eventuele fouten in de wetgeving op een later tijdstip door

middel van een reparatiewet zullen worden verbeterd, blijft voortdurende aandacht voor de nieuwe wetgeving een must. Op onze website (www.vlaminckx.nl) verschijnen

regelmatig nieuwsberichten waarin aandacht wordt geschonken aan deze wijzigingen. Zo kunt u op de hoogte blijven van de

ontwikkelingen.

Tot slot nog een tip! Maak een goed overzicht van alle bepaalde tijdscontracten in uw organisatie en agendeer in uw agenda op welke datum u uw werknemer schriftelijk moet informeren over het al dan niet voorzetten van het dienstverband. Zo voorkomt u dat u een boete verschuldigd bent van

maximaal één maandsalaris.

De Wet Werk en Zekerheid is een feit!

Column juridisch advies

Marivonne van Kralingen

delen:
Algemene voorwaarden