Connect Limburg: Pronken met Limburgse parels

Magazines | Noord-Limburg Business nr 3 2014

Pronken met

Limburgse parels

Unieke grensregio op de kaart

Limburg heeft mede dankzij haar euregionale ligging veel te bieden voor ondernemers, inwoners, studenten en werknemers. Maar daar is men in het buitenland niet goed van op de hoogte. Anderhalf jaar geleden besloot de Provincie Limburg dat het tijd was voor een structurele aanpak van de internationale positionering van Limburg. “In navolging van Stichting Regiobranding Zuid-Limburg dat vijf jaar eerder in gang werd gezet, is vorig jaar Connect Limburg opgericht”, vertelt directeur Conny Moonen. “Het is aan ons om samen met de inwoners, bedrijven en instellingen Limburg actief op de kaart zetten.”

Grensoverschrijdend

Het promoten van Limburg geschiedt op basis van een overkoepelende insteek die breder is dan de welbekende Bourgon-dische kant van het leven. Moonen: “Limburg is mede dankzij het hoge aantal kilometergrenzen een hele unieke grensoverschrijdende provincie en dat zit ook vanuit historisch perspectief in het DNA. Al eeuwenlang hebben we hier te maken gehad met grootmachten van over de grens en dat maakt dat de Limburgers op een hele andere manier tegen grenzen aankijken. Die grensoverschrijdende instelling komt op verschillende vlakken terug zoals in het ondernemerschap, de bloeiende toeristische sector, de diverse culture uitingen en diverse (kennis)instellingen. Sterker nog, dat leidt tot bijzondere samenwerkingsverbanden, de ontwikkeling van nieuwe producten en het creëren van kansen voor degenen die hier wonen, investeren en studeren.”

Strategisch

gesprekspartner

Om het unieke grensligging van Limburg te positioneren en uit te dragen, heeft Connect Limburg zich vier taken opgelegd. “Als eerste fungeren we als strategisch gesprekspartner waarbij we op directie- en bestuursniveau de dialoog aangaan met diverse partijen”, legt Moonen uit. “Samen met onder andere gemeenten en bedrijven kijken we hoe het grensoverschrijdend acteren kan worden bevorderd. In het verlengde hiervan hebben we ook een ambassadeursrol waarbij we de boodschap van de unieke grensregio uitdragen. Er moet een hechte groep partners bestaande uit organisaties, bedrijven en individuen worden gecreëerd die zich herkennen in de boodschap van Limburg en die succesvol zijn omdat ze juist gebruik maken van de unieke ligging van Limburg. Dit kunnen internationaal georiënteerde bedrijven zijn, maar ook inspirerende personen, bijzondere evenementen zoals het Internationale Straattheaterfestival, of locaties zoals de logistieke hotspot Venlo en de Designer Outlet in Roermond die over de grenzen kijken.” Ook enkele Limburgse steden weten zichzelf op een unieke manier internationaal te profileren. “Weert heeft bijvoorbeeld mede vanwege de aanwezigheid van het grensoverschrijdende natuurpark Kempen-Broek de titel ‘Groenste Stad van Europa’ behaald. Deze hybride groep van parels wordt door ons in kaart gebracht, maar we

stimuleren in principe alle partijen in Limburg die euregionaal acteren om onderling de samenwerking op te zoeken en zo één groot netwerk te vormen. Wanneer dit netwerk tot stand is gebracht, is Connect Limburg de katalysator voor het genereren van internationale exposure. Voor de internationale pers willen we bijvoorbeeld een webportal gaan ontwikkelen waar de pers alle aspecten rondom de unieke grensligging van Limburg kan vinden, vertegenwoordigd door de betreffende parels met een doorverwijzing naar alle relevante partijen. Deze portal moet journalisten stimuleren om zich ook eens in Limburg te verdiepen.”

Onder de radar

Op dit moment zit Connect Limburg nog in een zeer uitgebreide oriëntatiefase waarbij gesprekken met potentiële parels worden aangegaan. Volgens Moonen zijn de reacties overwegend positief. “Al deze partijen beseffen zelf ook heel goed dat zij uiteindelijk degenen zijn die in het zonnetje worden gezet. Aan de hand van hun verhalen wordt de grensoverschrijdende boodschap over Limburg verteld.” Moonen benadrukt dat niet alleen de grote bedrijven en de kennisinstellingen belangrijk zijn, maar dat Connect Limburg ook graag input ontvangt van het MKB en van kleinschalige organisaties die met hun activiteiten een bijdrage leveren aan de reputatie van Limburg. “Juist interessante bedrijven en initiatieven die onder de radar zitten maar net zo veel aandacht verdienen, willen we opnemen in dit netwerk. En in dat netwerk horen natuurlijk ook de inwoners van Limburg zelf. Ook bij hen moet tussen de oren komen dat ze trots mogen zijn op het feit dat ze in zo’n unieke grensregio wonen waar zo veel gebeurt en waar zoveel mooie initiatieven worden ontplooit.”

Limburgse identiteit

Voordat alle middelen zijn verzameld om richting de internationale pers een duidelijke Limburgse identiteit te kunnen presenteren, is er voor Connect Limburg nog veel werk aan de winkel. Inmiddels zijn de eerste stappen naar een eerste vaste collectie parels al gezet. In 2015 vindt een nulmeting plaats, waarna in 2017 in samenwerking met NBTC-NIPO de tussentijdse effecten in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zullen worden gemeten om te peilen wat er wereldwijd rondom de aandacht voor Limburg gebeurt. Ook het functioneren van de organisatie zelf zal dan onder de loep worden genomen. “Dankzij de governance structuur van Connect Limburg is de organisatie tot 2025 verzekerd van financiële middelen afkomstig van de Provincie Limburg. Tot die tijd is er nog veel werk te verrichten waar we alle hulp en kennis voor kunnen gebruiken. De boodschap van Limburg als de Nederlandse frontlinie met Europa waar grenzen geen belemmeringen vormen maar kansen creëren, en waar het aantrekkelijk is om te wonen, verblijven, studeren en werken is er een voor en door alle Limburgse partijen samen”, aldus Moonen.

www.limburgcrossborders.com

Limburg kent een unieke grensligging, bijzondere bedrijven, diverse culturele en sportieve evenementen en een grote voorliefde voor het Bourgondische leven. Op initiatief van de Provincie Limburg is het aan Connect Limburg om deze ‘parels’ aan elkaar te rijgen tot een duidelijk imago dat in binnen- en buitenland meer bekendheid moet gaan krijgen.

“Als eerste fungeren we als strategisch gesprekspartner waarbij we op directie- en bestuursniveau de dialoog aangaan met diverse partijen”

Conny Moonen

Juist interessante bedrijven en initiatieven die onder de radar zitten maar net zo veel aandacht verdienen willen we opnemen in dit netwerk.

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by