Interview Politie Limburg: Bewustzijn creëren

Magazines | Noord-Limburg Business nr 4 2014

Bewustzijn creëren

Deenen is accountmanager Veiligheid& Bedrijfsleven Politie Limburg en ondersteunt samen met Nicole Alberts van de LLTB het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Limburg. Hij heeft de afgelopen jaren plaatsgenomen in diverse landelijke regionale werkgroepen voor de aanpak van diverse vormen van criminaliteit. Hij vormt een belangrijke spil tussen de activiteiten die uit deze werkgroepen voorvloeien en de interne organisatie bij de Politie voor de uitvoering hiervan. “De Politie Limburg gaat op diverse manieren een publiek

private samenwerking aan met diverse belangenverenigingen en ondernemers. Een voorbeeld hiervan is het Regionale Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC), waar de provincie, de Veiligheidsregio Zuid en Noord, Openbaar Ministerie Limburg, LWV, LLTB en politie onderdeel van uit maken. Het grote voordeel van dit platform is dat publieke en private partijen samen veiligheidskwesties op lokaal en regionaal niveau aanpakken.”

Een tijd geleden trok bijvoorbeeld de LLTB aan de bel toen zij onder haar leden het aantal gevallen van diefstal van diesel en metalen onderdelen zoals sproeiers sterk steeg. Een werkgroep

binnen het RPC ging samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV, zie kader) en verzekeraar Pinc Agro op zoek naar oplossingen. “Agrarische ondernemers kunnen nu een gratis veiligheidsscan laten doen en indien zij maatregelen treffen om de veiligheid te verbeteren worden deze deels gesubsidieerd. In principe maak je gewoon gebruik van de al bestaande regeling voor kleine bedrijven met minder dan 10 fte, maar dat soort zaken zit onder andere bij deze ondernemers niet tussen de oren. Als werkgroep ga je dan zoeken naar een structuur om bestaande projecten te laten landen binnen een bepaalde doelgroep.”

Keurmerk Veilig

Ondernemen

Ook ondernemers die op bedrijventerreinen en in winkelgebieden gevestigd zijn, krijgen te maken met diefstal en overvallen. Volgens Deenen is het Keurmerk Veilig Ondernemen een ideale manier om hier samen aan te werken. “Het kracht van dit keurmerk is dat er een lokale overlegstructuur ontstaat van publieke en private partijen. Met een groep bestaande uit een aantal ondernemers, een afgevaardigde vanuit de gemeente, een voorlichter van de brandweer en de wijkagent heb je hele korte lijnen en kan je samen het een en ander in gang gaan zetten.” Om het Keurmerk Veilig Ondernemen te verkrijgen is een certificering noodzakelijk. Deze certificering wordt door ondernemers soms als omslachtig en te duur beschouwd. Een Landelijke Werkgroep KvO 3.0 waarin ook MKB Nederland zit bekijkt of de regeling aangepast kan worden.

Effectief

Een uiterst effectieve maatregel dat een bedrijventerrein of winkelgebied met een goede organisatiestructuur kan realiseren, is camerabewaking. “In Venlo loopt nu een project om de Tradeports en alle andere bedrijventerreinen te voorzien van camerabewaking. Een externe projectmanager bekijkt samen met de LWV, Ondernemend Venlo, de gemeente en de politie hoe dit project kan worden gerealiseerd. Het mooie is dat ook bedrijventerrein Smakterheide in Venray is aanhaakt bij ditzelfde project.”

Ondanks het lange voortraject en de kosten die ermee gepaard gaan, is camerabewaking volgens Deenen zeker de moeite waard om te overwegen. “Kijk maar naar het project SecureLane dat in 2011 langs de route A67, A58 en A16 is gerealiseerd om transportcriminaliteit tegen te gaan. Op een groot aantal parkeerplaatsen zijn moderne camera’s met intelligente software geplaatst die zijn gekoppeld aan de Regionale Toezicht Ruimte (RTR) in Eindhoven. In de RTR worden de beelden geobserveerd en vindt kentekenregistratie plaats. Zodra de camera’s opvallend gedrag registeren, worden deze beelden doorgeleid naar de KLPD en de politie. Als gevolg hiervan is het aantal incidenten op alle aangesloten parkeerplaatsen vrijwel geheel teruggedrongen.”

Bewustwording

De politie Eenheid Limburg kan ook op kleinschaliger niveau al veel voor ondernemers betekenen. “Wijkagenten worden gestimuleerd om bij zoveel mogelijk ondernemers binnen te lopen en te polsen wat er speelt. Op die manier krijgt de lokale politie heel veel waardevolle informatie binnen. Een duidelijke signalering van een stijging van bepaalde incidenten op bedrijventerreinen, op het platteland of in het stadscentrum kan bijvoorbeeld een aanleiding zijn om met de gemeente en ondernemers aan tafel te gaan zitten.” Volgens Deenen biedt dit ook een belangrijke bijdrage aan het creëren van bewustwording. “Je kan hen wijzen op allerlei vormen van criminaliteit zoals cybercrime en interne criminaliteit, waar ze zichzelf met behulp van online tools of een training tegen kunnen wapenen. En doordat je een band opbouwt, neem je voor ondernemers de drempel weg om hun hart te luchten. Ondernemers die bijvoorbeeld worden afgeperst, stappen niet zo snel het politiebureau binnen terwijl hun bedrijf er mogelijk wel aan onderdoor kan gaan.” Ten slotte benadrukt Deenen nogmaals het belang van aangifte doen. Om haar inzet te kunnen bepalen, is de politie afhankelijk van goede informatie en aangiften. Op die manier kunnen we inspelen op wat er aan de hand is. Het terugkoppelen van wat er met de aangifte gebeurt, is een speerpunt waarmee de politie op dit moment aan de slag is.

Ondernemers krijgen te maken met diverse vormen van criminaliteit. In de loop der jaren heeft de Politie Eenheid Limburg diverse initiatieven genomen om samen met gemeenten, ondernemers en belangenverenigingen zoals LWV, LLTB en MKB Limburg criminele voorvallen terug te dringen. “Het begint vaak bij het creëren van bewustzijn”, aldus Ruud Deenen van Politie Eenheid Limburg.

Deenen is accountmanager Veiligheid& Bedrijfsleven Politie Limburg en ondersteunt samen met Nicole Alberts van de LLTB het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Limburg. Hij heeft de afgelopen jaren plaatsgenomen in diverse landelijke regionale werkgroepen voor de aanpak van diverse vormen van criminaliteit. Hij vormt een belangrijke spil tussen de activiteiten die uit deze werkgroepen voorvloeien en de interne organisatie bij de Politie voor de uitvoering hiervan. “De Politie Limburg gaat op diverse manieren een publiek

private samenwerking aan met diverse belangenverenigingen en ondernemers. Een voorbeeld hiervan is het Regionale Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC), waar de provincie, de Veiligheidsregio Zuid en Noord, Openbaar Ministerie Limburg, LWV, LLTB en politie onderdeel van uit maken. Het grote voordeel van dit platform is dat publieke en private partijen samen veiligheidskwesties op lokaal en regionaal niveau aanpakken.”

Een tijd geleden trok bijvoorbeeld de LLTB aan de bel toen zij onder haar leden het aantal gevallen van diefstal van diesel en metalen onderdelen zoals sproeiers sterk steeg. Een werkgroep

binnen het RPC ging samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV, zie kader) en verzekeraar Pinc Agro op zoek naar oplossingen. “Agrarische ondernemers kunnen nu een gratis veiligheidsscan laten doen en indien zij maatregelen treffen om de veiligheid te verbeteren worden deze deels gesubsidieerd. In principe maak je gewoon gebruik van de al bestaande regeling voor kleine bedrijven met minder dan 10 fte, maar dat soort zaken zit onder andere bij deze ondernemers niet tussen de oren. Als werkgroep ga je dan zoeken naar een structuur om bestaande projecten te laten landen binnen een bepaalde doelgroep.”

Keurmerk Veilig

Ondernemen

Ook ondernemers die op bedrijventerreinen en in winkelgebieden gevestigd zijn, krijgen te maken met diefstal en overvallen. Volgens Deenen is het Keurmerk Veilig Ondernemen een ideale manier om hier samen aan te werken. “Het kracht van dit keurmerk is dat er een lokale overlegstructuur ontstaat van publieke en private partijen. Met een groep bestaande uit een aantal ondernemers, een afgevaardigde vanuit de gemeente, een voorlichter van de brandweer en de wijkagent heb je hele korte lijnen en kan je samen het een en ander in gang gaan zetten.” Om het Keurmerk Veilig Ondernemen te verkrijgen is een certificering noodzakelijk. Deze certificering wordt door ondernemers soms als omslachtig en te duur beschouwd. Een Landelijke Werkgroep KvO 3.0 waarin ook MKB Nederland zit bekijkt of de regeling aangepast kan worden.

Effectief

Een uiterst effectieve maatregel dat een bedrijventerrein of winkelgebied met een goede organisatiestructuur kan realiseren, is camerabewaking. “In Venlo loopt nu een project om de Tradeports en alle andere bedrijventerreinen te voorzien van camerabewaking. Een externe projectmanager bekijkt samen met de LWV, Ondernemend Venlo, de gemeente en de politie hoe dit project kan worden gerealiseerd. Het mooie is dat ook bedrijventerrein Smakterheide in Venray is aanhaakt bij ditzelfde project.”

Ondanks het lange voortraject en de kosten die ermee gepaard gaan, is camerabewaking volgens Deenen zeker de moeite waard om te overwegen. “Kijk maar naar het project SecureLane dat in 2011 langs de route A67, A58 en A16 is gerealiseerd om transportcriminaliteit tegen te gaan. Op een groot aantal parkeerplaatsen zijn moderne camera’s met intelligente software geplaatst die zijn gekoppeld aan de Regionale Toezicht Ruimte (RTR) in Eindhoven. In de RTR worden de beelden geobserveerd en vindt kentekenregistratie plaats. Zodra de camera’s opvallend gedrag registeren, worden deze beelden doorgeleid naar de KLPD en de politie. Als gevolg hiervan is het aantal incidenten op alle aangesloten parkeerplaatsen vrijwel geheel teruggedrongen.”

Bewustwording

De politie Eenheid Limburg kan ook op kleinschaliger niveau al veel voor ondernemers betekenen. “Wijkagenten worden gestimuleerd om bij zoveel mogelijk ondernemers binnen te lopen en te polsen wat er speelt. Op die manier krijgt de lokale politie heel veel waardevolle informatie binnen. Een duidelijke signalering van een stijging van bepaalde incidenten op bedrijventerreinen, op het platteland of in het stadscentrum kan bijvoorbeeld een aanleiding zijn om met de gemeente en ondernemers aan tafel te gaan zitten.” Volgens Deenen biedt dit ook een belangrijke bijdrage aan het creëren van bewustwording. “Je kan hen wijzen op allerlei vormen van criminaliteit zoals cybercrime en interne criminaliteit, waar ze zichzelf met behulp van online tools of een training tegen kunnen wapenen. En doordat je een band opbouwt, neem je voor ondernemers de drempel weg om hun hart te luchten. Ondernemers die bijvoorbeeld worden afgeperst, stappen niet zo snel het politiebureau binnen terwijl hun bedrijf er mogelijk wel aan onderdoor kan gaan.” Ten slotte benadrukt Deenen nogmaals het belang van aangifte doen. Om haar inzet te kunnen bepalen, is de politie afhankelijk van goede informatie en aangiften. Op die manier kunnen we inspelen op wat er aan de hand is. Het terugkoppelen van wat er met de aangifte gebeurt, is een speerpunt waarmee de politie op dit moment aan de slag is.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zet zich in voor veiligheidsprofessionals om hen in hun taak om Nederland veilig en leefbaar te maken te ondersteunen. Hiervoor stimuleert en begeleidt het CCV de totstandkoming van duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De netwerken bestaan uit publieke partijen zoals gemeenten, politie en inspectiediensten en uit private partijen zoals ondernemers, brancheverenigingen, corporaties en andere relevante maatschappelijke organisaties. Op de website www.cvv-veiligondernemen.nl staat informatie over verschillende vormen van criminaliteit en diverse initiatieven, regelingen en subsidies vermeld waar ook ondernemers zelf direct mee aan de slag kunnen. Voorbeelden hiervan zijn cybercrime, overvallen, goed omgaan met social media, afpersing en interne criminaliteit. De voor kleine ondernemers interessante regeling Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven is ook op deze site te vinden.

delen:
Algemene voorwaarden