Rühl Haegens Molenaar: Fiscale actualiteiten

Magazines | Noord-Limburg Business nr 4 2014

Fiscale actualiteiten

Gebruikelijk besteed ik in deze column aandacht aan één specifiek onderwerp, maar vooruitlopend op Prinsjesdag heb ik er voor gekozen uw aandacht te vragen voor een aantal actuele onderwerpen.

Schenk- en erfbelasting

Vanuit de politiek is duidelijk geworden dat de verhoogde schenkingsvrijstelling van €100.000 niet verlengd zal gaan worden. De mogelijkheid bestaat dus alleen voor 2014!

Al enige tijd is de vraag aan de orde (op grond van het gelijkheidsbeginsel) of de grote vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting voor de ondernemers ook voor particulieren zou kunnen gelden. Zowel de Hoge Raad als het Europese Hof heeft geoordeeld dat er geen strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Particulieren kunnen dus geen beroep doen op de bedoelde vrijstelling, waardoor procedures niet (meer) tot succes zullen leiden.

Lage BTW op

verbouwingen en renovaties

De tijdelijke maatregel die bepaalt dat verbouwingen en renovaties van bestaande woningen onder het 6%-tarief BTW valt, wordt met een half jaar verlengd tot 1 juli 2015.

Dividend en pensioen

Ongetwijfeld bent u ervan op de hoogte dat in 2014 dividend kan worden uitgekeerd tegen per saldo 22%, ten opzichte van een normale heffing van 25%. Ik wijs er in deze op dat de formaliteiten en berekeningen nauwgezet gevolgd moeten worden. Enerzijds in het kader van de flexwet en anderzijds om te voorkomen dat de Belastingdienst kan stellen dat een pensioenvoorziening als afgekocht moet worden beschouwd. Met name dat laatste kan een enorme fiscale claim met zich meebrengen.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Zowel voor de zelfstandige zonder personeel als de opdrachtgever die gebruik maakt van ZZP-ers is de VAR van groot belang: de aard van de arbeidsrelatie kan daarmee worden vastgesteld. De VAR geeft tevens zekerheid aan de opdrachtgever of hij inhouding en afdracht van de loonheffing achterwege kan laten.

Die zekerheid blijkt echter soms een ‘schijn’-zekerheid: het invullen van de aanvraag gebeurt nu door de opdrachtnemer/ZZP-er en die informatie klopt niet altijd. Aangezien de fiscus pas achteraf controleert, kan dat vervelende gevolgen hebben.

Vanaf 2015 wordt de rol van de opdrachtgever aanzienlijk belangrijker: hij moet namelijk controleren of de VAR-aanvraag goed is ingevuld. Zonder deze controle vooraf (opdrachtgever en opdrachtnemer vullen beiden de aanvraag in) wordt er geen VAR meer afgegeven. De aanvraag zal voortaan ook digitaal moeten gebeuren.

Het belang van de VAR blijft groot: het voorkomt de risico’s op boetes en naheffingen.

Om de overgang naar de nieuwe regeling soepel te laten verlopen, hoeven huidige VAR-houders nog geen verzoek te doen voor 2015 en blijven de verklaringen uit 2014 de eerste maanden van 2015 geldig.

Tip: ook nu al biedt de belastingdienst de mogelijkheid om een VAR-verklaring te verifiëren.

Kijk hiervoor op www.belastingdienst.nl.

De werkkostenregeling (WKR) komt eraan!

Net voor het zomerreces heeft de Staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat de WKR met ingang van 1 januari 2015 voor alle werkgevers van toepassing is. Op onze website treft u een samenvatting aan van de oorspronkelijke regeling en de voorgestelde aanpassingen.

Na Prinsjesdag zullen we de actualiteiten met u delen op onze website en via onze nieuwsbrief.

www.rhmweb.nl

info@rhmweb.nl, 0478-584333

belastingadvies

Mr. F.G.P.A. (Fer) Verbeek FB

vennoot bij Rühl Haegens Molenaar

delen:
Algemene voorwaarden