Jadmin: Laat je goed informeren

Magazines | Noord-Limburg Business nr 5 2015

Jadmin helpt bedrijven met hun (salaris)administratie, belastingen en toeslagen. Een klein bedrijf met korte lijnen. Eigenaresse Wilma Juneman heeft veelvuldig persoonlijk contact met haar klanten en merkt (bij haar klanten) dat de gevolgen van een aantal recente wetswijzigingen nog niet helemaal zijn doorgedrongen. Om ondernemers hier meer bewust van te maken, zette ze er voor ons vier op een rij.

De VAR-verklaring

“Voorheen maakte een zzp’er gebruik van een VAR-verklaring om bij de belastingdienst aan te geven dat er tussen hem en zijn opdrachtgevers geen sprake was van een loondienstverband. In dat geval hoeft een werkgever namelijk geen sociale premies af te dragen voor de zzp’er. De Belastingdienst controleert dit achteraf en als dit niet klopt, krijgt de opdrachtgever alsnog een naheffing. Dit systeem wordt per 1 april 2016 vervangen door een nieuw systeem van voorleggen aan de Belastingdienst van individuele overeenkomsten per opdracht en per opdrachtgever. De Belastingdienst legt een online bibliotheek aan met modelovereenkomsten per branche die door de Belastingdienst ter beschikking worden gesteld. De zzp’er en de opdrachtgever moeten voor elke opdracht een nieuwe overeenkomst invullen. Dit is aan te raden, omdat je dan zeker weet dat je aan de eisen van de Belastingdienst voldoet.”

Belastingverdrag

Nederland-Duitsland

“Het Belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland heeft betrekking op mensen die een Nederlands inkomen hebben, maar in Duitsland wonen. Denk aan werknemers, maar ook aan gepensioneerden. Het verdrag legt afspraken vast over welk land inkomensbelasting heft. Dit om te voorkomen dat er dubbele lasten worden betaald. Het verdrag met ons buurland is onlangs herzien en dit kan voor bovengenoemde partijen invloed hebben op hun maandelijkse netto-inkomen. Bij een inkomen tot € 15.000,- zal Duitsland belasting heffen bij Nederlanders die in Duitsland wonen. Gepensioneerden die met hun Nederlandse AOW in Duitsland wonen, kunnen daar onder vallen maar dit heeft geen grote gevolgen. Werknemers met een inkomen onder € 15.000,- dragen nu in Nederland sociale premies af. Als ze voortaan onder de Duitse belastingplicht vallen, worden er geen premies meer afgedragen waaronder ook de premie voor AOW. Voor elk jaar dat niet in Nederland premie wordt afgedragen, wordt later de AOW met 2% per jaar gekort. Het verdient aanbeveling om dan vrijwillig premie te blijven betalen in Nederland. 10 Jaar geen premie betalen, betekent 20% korting op je AOW.

Wet werk en zekerheid

“De Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft te maken met de sociale zekerheid van werknemers. Per 1 juli van dit jaar is het wettelijk zo geregeld dat een werknemer een tijdelijk dienstverband van maximaal 24 maanden mag hebben. Als een tijdelijk contract na 24 maanden niet wordt omgezet in een vast dienstverband, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding van 1/3 maandloon per gewerkt jaar. Daarnaast mag er bij een contract van 6 maanden of minder geen maand proeftijd worden gehanteerd. Indien een contract niet wordt verlengd, moet de werknemer uiterlijk een maand van tevoren hiervan op de hoogte worden gesteld. Anders heeft de werknemer recht op een maand extra salaris. Goed inzicht in de personeelsadministratie voorkomt extra salariskosten.”

Werkkostenregeling

“Deze regeling houdt in dat per werknemer 1,2% van de loonsom mag worden besteed aan vergoedingen en verstrekkingen zonder dat daar belasting over hoeft te worden betaald. Daar valt het kerstpakket onder, maar ook een bedrijfsfeest, een fitnessabonnement of een auto of fiets van de zaak. Over alles wat aan waarde boven de 1,2% uitkomt, betaalt de werkgever een eindheffing van 80%. Soms zijn er over bepaalde verstrekkingen onduidelijkheden, zoals een iPad of een iPhone van de zaak. Een werkgever moet zelf toetsen of deze voorzieningen voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium, oftewel heeft een werknemer deze spullen echt nodig om zijn of haar werk goed te kunnen doen.”

Wilma Juneman en haar beide medewerkers helpen mkb’ers graag op weg met deze ontwikkelingen. “Ik vind het belangrijk om dit soort zaken met klanten te bespreken en hen van passend advies te voorzien. Dat maakt mijn werk ook leuk”, aldus Juneman. n

www.jadmin.nl

Jadmin

Laat je goed informeren

accountancy advies

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by