Column PensioenVizier: ‘Pensioen 1-2-3’ vervangt de startbrief

Magazines | Noord-Limburg Business nr 5 2015

Indien u sinds 1 januari 2008 van baan bent gewisseld en u daarbij ook toetrad tot een nieuwe pensioenuitvoerder, dan heeft u hem vast ontvangen: de Startbrief.

Deze Startbrief is destijds verplicht gesteld vanuit de overheid, aangezien men van mening was dat de werknemers niet op de hoogte waren van de ins en outs van de betreffende pensioenregeling. Ik moet zeggen dat ik in mijn dagelijkse pensioenpraktijk wel merk dat men anno nu over het algemeen beter op de hoogte is van de pensioenregeling dan destijds. Of dat ook aan de Startbrief toe te rekenen is weet ik niet, maar Den Haag heeft gemeend dat dit beter kan. Ik geef de deskundigen aldaar wel gelijk, aangezien de Startbrief in veel gevallen is uitgegroeid tot een ondoordringbare brij van - voor leken - moeilijke termen. De lengte ervan nodigt ook al niet uit om er even lekker in te duiken. Niet zo vreemd dus dat hier - gefaseerd, maar uiterlijk vanaf 1 juli 2017 - een wijziging op gaat komen: ‘Pensioen 1-2-3’.

‘Pensioen 1-2-3’ komt het best tot zijn recht in de digitale vorm en dient antwoord te geven op de belangrijkste zaken van de nieuwe pensioenregeling (Wat heeft de regeling wel? Wat heeft de regeling niet? Hoe bouw ik pensioen op? Hoe zeker is mijn pensioen? Etc.). Het format van deze opzet kent 3 lagen:

• Laag 1: De pensioenregeling in 5 minuten (alle belangrijke kenmerken worden genoemd);

• Laag 2: De pensioenregeling in 30 minuten (gaat dieper in op de zaken uit laag 1);

• Laag 3: De pensioenregeling in detail (inclusief reglement, statuten en jaarverslag).

‘Pensioen 1-2-3’ wordt dus aangeboden door uw pensioenuitvoerder, terwijl mijnpensioenoverzicht.nl een overheidssite is, waarbij u met uw DigiD in kunt loggen en in één oogopslag ziet waar en hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en welke dekkingen daarbij van kracht zijn. Kort gezegd laat ‘Pensioen 1-2-3’ u straks zien wat de regeling inhoudt en bij mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien welke bedragen daar bij horen.

Persoonlijk ga ik ervan uit dat de opzet van ‘Pensioen 1-2-3’ een verder positief effect heeft op de kennis van het pensioen voor de desbetreffende werknemer. Het gegeven alleen al dat het een digitale tool betreft, nodigt al meer uit tot verdieping dan de papieren versie. Samen met die andere mooie applicatie mijnpensioenoverzicht.nl is de pensioencommunicatie er echt enorm op vooruit gegaan de laatste jaren.

Is het daarmee gedaan? Nee, luidt volmondig mijn antwoord! Althans, vanuit mijn eigen ervaring merk ik dat er door een betere communicatie ook meer (en gerichtere) vragen ontstaan. Enigszins voor eigen parochie prekend, maar toch… De pensioenconsultant aan tafel met de werknemer en eventueel zijn/haar partner kan de meeste duidelijkheid brengen in het oerwoud van pensioenland.

Column pensioen

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by