LWV: ‘Verbindt, vertegenwoordigt en versterkt’

Magazines | Noord-Limburg Business nr 3 2016

Zuidoost-Nederland behoort tot de innovatieve topregio's van Europa en presteert op economisch gebied uitstekend. De regio is goed voor 35% van de Nederlandse export, 45% van de private uitgaven voor R&D en 55% van de patenten. Noord-Limburgse ondernemers dragen hier substantieel aan bij.

Vooral de sectoren maakindustrie, logistiek, agri/food en toerisme zijn voor Noord-Limburg van belang. Meer dan 70% van de economische kracht in de regio is afkomstig van de hightech maakindustrie. De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), onderdeel van VNO-NCW, zet zich in om de concurrentiepositie van Limburgse ondernemers in de volle breedte te versterken. Een concurrentiepositie vloeit voort uit de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Vorig jaar heeft het LWV kringbestuur het Economisch Manifest uitgebracht, waarin de tien belangrijkste speerpunten voor regio Noord-Limburg zijn benoemd. Doel is de regio zo soepel mogelijk aan te laten sluiten bij Brainport 2020, de structuur die ervoor moet zorgen dat Zuidoost-Nederland aansluiting vindt bij topregio's in Europa.

Infrastuctuur

Een van die speerpunten is infrastructuur. Het bidbook 'Bereikbaarheid Zuid-Nederland', eind 2015 aangeboden aan minister Schultz van Haegen, heeft ertoe geleid dat geld beschikbaar komt voor verbeteringen aan de A67 (Eindhoven-Duitse grens). Noord-Limburg dankt een groot deel van zijn groei aan de maakindustrie. Via Techno Valley worden maakbedrijven in Noord- en Midden-Limburg met elkaar verbonden en kijken de LWV en LIOF naar samenwerkingsverbanden in de sectoren urban food, smart industrie, circular design en servitization.

Circulaire economie

De circulaire economie brengt veel kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval. Het innovatieve project SILVER (Symbiose in Limburg Versnellen en Realiseren) brengt bedrijven met elkaar in contact en stimuleert innovaties op het gebied van restcapaciteit. Simpel gezegd: waar het ene bedrijf capaciteit over heeft, kan de ander het slim gebruiken, met nieuwe verdienmodellen als gevolg. Binnen SILVER, een samenwerkingsverband van de LWV, RVO.nl en de Provincie, zijn 130 bedrijven actief en hebben 35 bedrijven een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Techniekplan Limburg

Om zeker te blijven van goed en gekwalificeerd personeel, is de LWV betrokken bij het Techniekplan Limburg, dat onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar afstemt. Henk van Hoof, oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, praat als aanjager van de Banenafspraak (opgenomen in het Sociaal Akkoord) met honderden bedrijven over het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Kennisuitwisseling

Bij de LWV is alles gericht op kennisuitwisseling en elkaar inspireren. Jong LWV brengt jonge ondernemers en high-potentials (tot 40 jaar) met elkaar in contact. LWV Women werkt aan de zichtbaarheid van topvrouwen en streeft ernaar meer vrouwen in topfuncties te krijgen. Om dat laatste te bewerkstelligen organiseert LWV in samenwerking met FAM! (centrum voor vrouwenvraagstukken in Roermond) komend najaar diverse masterclasses.

Belangenbehartiger

Verbindt, vertegenwoordigt, versterkt? woorden die niet alleen mooi allitereren, maar tevens duidelijk maken waar de LWV (1.300 leden bij ruim 1000 Limburgse bedrijven) voor staat. Ze geven aan dat de LWV er als belangenbehartiger van Ondernemend Limburg niet alleen is voor de vorm, maar dat we voortdurend onze mouwen opstropen om het maximale te bereiken. n

Janou Martens - Secretaris LWV Noord-Limburg

www.lwv.nl

Samenwerking cruciaal voor sterke concurrentiepositie Noord-Limburg

'Verbindt, vertegenwoordigt

en versterkt'

LWV

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by