Column Vlaminckx Advocaten: Bewijs het maar!

Magazines | Noord-Limburg Business nr 3 2016

Bewijs het maar!

Wie voor de rechter zijn gelijk wil halen, zal duidelijk moeten maken welke contractuele bepaling of rechtsregel geschonden is, en waar dat uit blijkt. Het onderbouwen van de 'aanklacht' valt daarbij uiteen in twee onderdelen. De eisende partij moet voldoende feiten en omstandigheden 'stellen' en deze ook (kunnen) bewijzen.

De vraag of een stelling kan worden bewezen, komt in veel geschillen aan de orde. Het gaat daarbij immers juist vaak om dé punten die partijen verdeeld houden; vandaar dat ze ook in een geschil betrokken zijn.

Een voorbeeld van een stelling kan zijn dat er een gebrek kleeft aan een geleverde machine. De leverancier kan die stelling betwisten. De eiser zal zijn stelling dan moeten bewijzen, bijvoorbeeld door keuringsrapporten op tafel te leggen, en fotomateriaal, verklaringen van getuigen en cijfers waaruit de uitval van de machine blijkt.

Het wordt lastig als de eiser zelf niet over de bewijzen beschikt. Gelet op de regel 'wie eist, bewijst' zal zijn vordering dan snel worden afgewezen door de rechter. Dat is vervelend, met name als de eiser tegelijkertijd weet dat de bewijzen er wel zijn en hij dus eigenlijk gelijk heeft.

Dergelijke zaken doen zich regelmatig voor, bijvoorbeeld in zaken waarin intellectuele eigendomsrechten centraal staan en in zaken waarin relatiebedingen spelen. Een eiser kan sterke aanwijzingen hebben voor een inbreuk op een auteursrecht of een relatiebeding, maar dat is onvoldoende om een rechter zo ver te krijgen dat de andere partij (de gedaagde) wordt veroordeeld tot het betalen van een boete vanwege die inbreuk. Bewijzen voor de inbreuk zijn dan vaak maar op één locatie te vinden: de administratie van de gedaagde. Maar ja, om daar nu even binnen te wandelen en een paar kopietjes te maken?

Toch is daar een oplossing voor. Via de rechter kan de eiser toestemming vragen voor het leggen van bewijsbeslag. Op basis van die toestemming kan een deurwaarder in het kantoorpand van de gedaagde de administratie inzien en kopieën maken van documenten waar (bijvoorbeeld) een inbreuk op een auteursrecht of relatiebeding uit blijkt.

Dat is niet beperkt tot papieren administratie. Als daar ook toestemming voor is verkregen kan een IT-specialist kopieën maken van de digitale administratie. De gedaagde moet daar dan aan meewerken. Zo moet de gedaagde de gegevens die in de 'cloud' zitten toegankelijk maken door aan de deurwaarder gebruikersnaam en password te verstrekken.

Na de beslaglegging krijgt de eiser niet meteen inzage in de stukken die in beslag genomen zijn. De rechter zal dan eerst toetsen of de stukken daadwerkelijk dienen ter onderbouwing van een claim. Als de aanwijzingen voor een inbreuk sterk genoeg zijn, dan volgt echter snel genoeg openbaarmaking en is het bewijs verkregen; de eiser kan zijn claim dan hard maken.

Ook via beslaglegging kan dus bewijsmateriaal worden verkregen. Een nuttige aanvulling in zakelijke geschillen, vooral voor partijen die weten dat er iets niet klopt, maar zelf het bewijs niet rond krijgen!

Rob de Hair

r.dehair@vlaminckx.nl

column juridisch advies

delen:
Algemene voorwaarden