Ondernemend Venlo: Volop ontwikkeling op Venlose bedrijventerreinen

Magazines | Noord-Limburg Business nr 3 2016

FOTOGRAFIE Constance Jentjens

Volop ontwikkeling op Venlose bedrijventerreinen

Sinds Logistiek Magazine in 2006 de 'logistieke hotspot verkiezing' in het leven riep, heeft de regio Venlo-Venray deze titel maar liefst negen keer gewonnen. De bedrijventerreinen in Venlo hebben een belangrijk aandeel in deze overwinning. Lidy Rutten van Stichting Parkmanagement Venlo vertelt wat deze bedrijventerreinen zo bijzonder maakt.

Vrijwel alle bedrijventerreinen in Venlo zijn aangesloten bij Ondernemend Venlo. Het Parkmanagement wordt in opdracht van de Venlose bedrijventerreinen uitgevoerd door parkmanager Lidy Rutten. Zij is in dienst van Parkmanagement BV, waar kennis en ervaring gedeeld wordt met andere parkmanagers in Limburg.

Volgens Rutten biedt de bundeling van alle Venlose bedrijventerreinen binnen Ondernemend Venlo grote voordelen. "Zo zijn negentien terreinen in één BedrijvenInvesteringsZone (BIZ)-fonds verenigd. Dat is een bijzondere situatie, zeker als je bedenkt dat er in Amsterdam wel zestig BIZ-fondsen bestaan. Per 1-1-2015 is de Wet op de BedrijvenInvesteringsZone in werking, daarvoor is de BIZ-wet tijdelijk een experimentenwet geweest. Voor 18 bedrijventerreinen in Venlo was er al drie jaar sprake van een BIZ voor beheer en onderhoud via het lokale Parkmanagement. Eind vorig jaar stemde het merendeel van de ondernemers in met de BIZ-fondsregeling 2016-2020."

Zwerfafval

Via het BIZ-fonds worden zaken zoals infrastructuur en Parkmanagement georganiseerd. Ook kunnen de bedrijven op de BIZ-terreinen gratis lid worden van Ondernemend Venlo. "Onder het BIZ-fonds vallen veel uiteenlopende zaken die collectief worden geregeld, van groenonderhoud tot vrachtwagenparkeerplaatsen en inkoopkorting voor onder andere BHV, brandblusapparatuur, telefonie- en energiekosten", vertelt Rutten. "Daarnaast zetten we diverse projecten in om de bedrijventerreinen kwalitatief te verbeteren. Zo zijn er op dit moment veel klachten over zwerfafval, dat onder andere afkomstig is van de vrachtwagenchauffeurs die in Venlo stoppen voor het weekend en de nacht. Ondernemend Venlo heeft in samenwerking met Parkmanagement afvalbakken geplaatst om de overlast tegen te gaan. Verder zijn we aan het onderzoeken of we aan de vraag van de gemeente kunnen voldoen om als zorgcoördinator op te treden. In andere wijken zorgen zij al namens de gemeente voor het schoonhouden en dit zou eventueel uitgebreid kunnen worden naar de bedrijventerreinen."

Veiligheid

Voor het verbeteren van de veiligheid is Rutten bezig met KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrijventerreinen). In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Na gecertificeerd te zijn door KIWA wordt er via een Plan van Aanpak structureel gewerkt zoals 2x per jaar een schouw. Voor de ondernemers betekent dit een korting op hun brandverzekering! Verder zijn we bezig met een AED-pilot op Noorderpoort. De afgelopen tijd hebben we in beeld gebracht waar de AED's zijn gesitueerd en in samenwerking met Stichting Hart voor Venlo kijken we nu naar verplaatsing naar buiten op sommige plekken zodat de AED beter toegankelijk is. Verder moeten de ondernemers nu zelf de kosten voor deze AED's buiten betalen; hiervoor zijn oplossingen! In oktober moet hier een akkoord over zijn."

Een ander project is een camerabeveiligingstraject. "Op Trade Port en Noorderpoort worden de komende maanden op strategische plaatsen camera's geplaatst en getest zodat het in januari 2017 volledig operationeel kan worden. Spikweien en Tradeport Zuid (Tegelen-Belfeld) hebben al een camerasysteem dat op het nieuwe systeem misschien zou kunnen worden aangesloten. Ook dit wordt nog onderzocht."

Ondernemers die zelf problemen willen melden, kunnen dit telefonisch of per e-mail doorgeven. Tegenwoordig is er ook een VEAP-app. "Problemen en situaties die worden gemeld, worden door ons gecoördineerd en eventueel bij de politie gemeld. Dit kan een omgewaaide boom zijn, maar een tijd geleden liep er ook een clown rond die gratis toegangskaartjes voor het circus uitdeelde. Vervolgens werd er in een aantal panden ingebroken."

Bereikbaarheid

Een van de punten waarop Venlo-Venray volgens Logistiek Magazine uitblinkt is de bereikbaarheid. De komende jaren wordt dit verder verbeterd. Rutten: "De bedrijventerreinen in Venlo zijn goed ontsloten via de A73 en de A67. Helaas is de verbreding van de A67 richting Eindhoven uitgesteld, maar de komende jaren zal er wel geïnvesteerd worden in de nieuwe railterminal in Greenport Venlo zodat goederen nog beter per spoor kunnen worden vervoerd. Ook komt er een grotere haven zodat grotere schepen kunnen laden en lossen en het bulkvervoer via de weg kan worden verminderd. Verder zijn de ICT-sector, agribusiness, maakindustrie en logistiek volop in ontwikkeling. Daarnaast is er geld beschikbaar voor innovatie in Limburg, waar ook de regio Venlo van gaat profiteren. Als lobbypartner houden wij samen met partijen zoals LWV, MKB-Venlo en de Kamer van Koophandel een vinger aan de pols om de ondernemers op de bedrijventerreinen zoveel mogelijk te ontzorgen." n

De bedrijventerreinen van de gemeente Venlo zijn ingedeeld in vier Businessparken. Trade Port, Noorderpoort, Tradeport Zuid (Tegelen-Belfeld) en Spikweien. De meeste parken bestaan uit bedrijventerreinen met een gemengd karakter (handel, maakindustrie, logistiek). Spikweien richt zicht als enige specifiek op industrie. De terreinen zijn samen goed voor ruim 1.300 hectare, waarop ongeveer 1.000 bedrijven zijn gevestigd. De maakindustie heeft het grootste aandeel (3 mld.), dan de sector transport (2 mld.) en als derde de agrofood sector (1 mld.).

In Villa Flora is Brightlands Campus Greenport Venlo gevestigd. HAS Hogeschool, Fontys Hogeschool en Universiteit Maastricht bieden hier bacheloropleidingen aan met een focus op voedsel, voeding en logistiek. Op de campus is onder andere BrightBox gevestigd, het eerste onderzoekscentrum voor daglichtloze, meerlagige geheel gecontroleerde teelt. Honderden bezoekers uit binnen- en buitenland zijn naar Venlo afgereisd om te kijken of deze technologie voor hen interessant is. Partijen achter het kenniscentrum zijn HAS Hogeschool, Botany en Philips.

bedrijventerreinen

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by