Rabobank Horst Venray: "Startende ondernemers ondersteunen op hun weg naar succes"

Magazines | Noord-Limburg Business nr 4 2016

Starters Innovatiefonds Rabobank Horst Venray

"Startende ondernemers ondersteunen op hun weg naar succes"

In de gemeenten Horst aan de Maas en Venray wonen en werken veel startende ondernemers met vaak innovatieve en briljante ideeën. Rabobank Horst Venray wil deze knappe koppen ondersteunen. "En dan niet alleen financieel. We willen vanuit de oorsprong van de Rabobankgedachte ondernemers helpen op eigen benen te staan", aldus Cris van Arkelen, directeur Bedrijven bij Rabobank Horst Venray.

tekst Herman van Aalst

"Startende ondernemers hebben vaak mooie ideeën, stoppen privégeld in hun bedrijf en gaan daarmee aan de slag. Maar omdat ondernemen nu eenmaal meer is dan alleen een goed idee, lopen ze snel vast en stellen zichzelf terecht de vraag: En hoe nu verder?", vertelt René Francken, ledenraadslid Bedrijven bij Rabobank Horst Venray. Van Arkelen vult aan: "Rabobank Horst Venray heeft in onze regio een marktaandeel tussen de 60 en 70 procent, waarmee we een groot netwerk in deze streek hebben. En juist dat netwerk van onder andere oud-ondernemers, accountants, HR-specialisten en reclamebureaus willen wij beschikbaar stellen aan de startende ondernemers die bij de Rabobank komen bankieren. Zo maken we elkaar sterker. Het maakt onze economie duurzamer, creëert werkgelegenheid en zorgt voor vernieuwing."

Werkgelegenheid

Het Starters Innovatiefonds is een initiatief van Rabobank Horst Venray en haar ledenraad. Ze stellen € 500.000,- beschikbaar om goede ideeën te ondersteunen die niet bancair financierbaar zijn. Van Arkelen: "De Rabobank is een coöperatieve bank die bijdragen levert aan de sociale en maatschappelijke omgeving waarin ze is gevestigd. We ondersteunen met het coöperatiefonds al diverse stichtingen en verenigingen en schenken bijvoorbeeld geld voor de aanleg van speeltuinen en -toestellen. Maar met dit fonds gaan we verder en stimuleren we de lokale economie en verwachten we werkgelegenheid te creëren. Om die reden hebben we samen met de ledenraad unaniem besloten om het Starters Innovatiefonds op te richten. Ik ben ontzettend blij dat de ledenraad haar rol heeft gepakt om dit voor elkaar te krijgen", aldus Van Arkelen. Hun input en kennis van onze regio was mede de basis voor het fonds zoals het er nu staat.

Laagdrempelig

Startende ondernemers met een goed idee en een financieringsbehoefte van maximaal € 50.000,- voor een onderzoek, idee of productuitwerking kunnen een aanvraag indienen. De enige voorwaarde is dat ze lid zijn of worden van Rabobank Horst Venray. En dat er natuurlijk een bepaalde haalbaarheid en realiteitszin achter het idee zit. Francken: "Een bijkomend voordeel is dat het Starters Innovatiefonds laagdrempelig is. Als de aanvraag voldoende potentie lijkt te hebben nodigen we de ondernemer uit voor een pitch. Van Arkelen: "We gaan deze ondernemer hoe dan ook helpen. De startende ondernemer krijgt een accountmanager van de Rabobank Horst Venray toegewezen, die hem of haar verder op weg helpt. Misschien niet meteen financieel vanuit de bank of het Starters Innovatiefonds, maar we gaan ze in ieder geval begeleiden om ervoor te zorgen dat ze als ondernemer kunnen groeien." Wim Peeters, ledenraadslid Bedrijven bij Rabobankt Horst Venray: "Het fonds zou mogelijk als een drietrapsraket kunnen fungeren. De startende ondernemer meldt zich met een goed idee, een bedrijf uit ons netwerk raakt enthousiast of wordt gekoppeld aan deze ondernemer. Vervolgens is de kans groot dat de startende ondernemer naast een mogelijke bijdrage uit het Starters Innovatiefonds kan rekenen op een extra investering uit ons netwerk. Daarmee kan hij het idee en zijn bedrijf verder laten groeien."

Vaardigheden

Verstrekking van het geld vanuit het Starters Innovatiefonds wordt gezien als risicokapitaal. De maximale looptijd is drie jaar en bij faillissement wordt het restantbedrag kwijtgescholden. In die drie jaar moet het idee tot wasdom komen. De Rabobank Horst Venray neemt geen deel in de onderneming. Peeters: "Links en rechts liggen voldoende zaadjes. Wij willen ervoor zorgen dat de ondernemer ze voldoende water geeft en er beslist geen ammoniak over gooit. Wij zijn altijd eerlijk in ons oordeel en we toetsen onder andere of de ondernemer de benodigde vaardigheden heeft. Als dat namelijk niet zo is, dan kunnen we bijvoorbeeld adviseren om een commercieel talent in de arm te nemen. We willen de startende ondernemers vooral coachen en tips geven." Van Arkelen vervolgt: "Wie vandaag een goed idee heeft, ziet pas jaren later wat het resultaat is. Daarom zou ik het mooi vinden als we de startende ondernemer een periode van twee jaar kunnen ondersteunen. Hoe is het ermee? Hoe staat de onderneming ervoor? Waar wil je verder in groeien? Het moet ertoe leiden dat er in onze regio een sterke gemeenschap van ondernemers ontstaat, die periodiek bij elkaar komt en waar ruimte is voor een netwerk, een spreker en de pitch van een volgende starter."

Ambities

Rabobank Horst Venray heeft nog meer ambities. Zo wil zij vanaf volgend jaar alle starters die klant zijn of worden van de Rabobank op een innovatieve manier verbinden met haar netwerk. De starters worden geholpen in hun zoektocht naar potentiele partners in verschillende disciplines. Denk bijvoorbeeld aan juridisch, financieel, administratief of commercieel advies. De starters bepalen natuurlijk zelf met wie ze een vrijblijvend adviesgesprek aan gaan. "Wij zien het als onze taak om de ondernemers onderling met elkaar in contact te brengen. Samen willen wij ervoor zorgen dat ondernemers in onze regio slagen bij het vervullen van hun droom en zo de regio sterker te maken. Dus heb je een briljant idee en wil je een bedrijf oprichten in regio Horst aan de Maas en Venray? Kom naar Rabobank Horst Venray, we helpen je verder op weg!", aldus Van Arkelen. 

 

"Het Starters Innovatiefonds zou mogelijk als een drietrapsraket kunnen fungeren"

In gesprek over het starters innovatiefonds:

-Cris van Arkelen is directeur Bedrijven bij Rabobank Horst Venray en heeft ruim twintig jaar bancaire ervaring op het gebied van financieringen, internationaal betalingsverkeer en verzekeren.

-Drs. René Francken, ledenraadslid Bedrijven bij Rabobank Horst Venray is managing director bij Montair Process Technology in Kronenberg. Het bedrijf verzorgt 'turnkey'-oplossingen op maat en onderscheidt zich door een innovatieve en duurzame aanpak.

-Wim Peeters, ledenraadslid Bedrijven bij Rabobank Horst Venray is directeur en eigenaar bij P&P Total Care Concepts, een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in de eerste- en tweedelijnszorg.

delen:

Noord-Limburg Business nr 4 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden Hosted by