Column TRIAS: impuls voor MKB'ers in de maakindustrie

Magazines | Noord-Limburg Business nr 3 2017

Impuls voor MKB'ers in de maakindustrie


In Limburg is de maakindustrie sterk vertegenwoordigd. De provincie wil haar positie in de maakindustrie verder versterken door middel van het stimuleren van innovatie en kennisoverdracht bij het bedrijfsleven, in samenwerking met kennisinstellingen en campussen. De innovatieve maakindustrie krijgt een steun in de rug met het subsidieprogramma LimburgMakers.

LimburgMakers

LimburgMakers richt zich op het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse maakindustrie op de volgende manieren:

-door het verbinden van en de samenwerking te stimuleren tussen ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen;

-door innovatie te stimuleren ten behoeve van de versterking van hun concurrentiekracht;

-door ondernemers in de maakindustrie te verbinden met onderwijsinstellingen en de Brightlands-campussen;

-door buitenlandse bedrijven aan te trekken en te verankeren in Limburg.

Subsidie-instrumenten

Aanvragers kunnen gebruikmaken van de volgende drie financieringsinstrumenten:

-Adviesproject: deze subsidie kan ingezet worden voor de inhuur van externe deskundigheid voor verbetering van bedrijfsprocessen, onderzoek naar toepassingsmogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen. De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten en maximaal € 10.000;

-Kennistraject: het doel van deze subsidie is het verbinden van wo- en hbo-kennisinstellingen in Limburg aan MKB-bedrijven in de maakindustrie en vice versa om daarmee kennisuitwisseling te stimuleren. De subsidie bedraagt 75% van de projectkosten en maximaal € 15.000;

-Innovatieproject: deze subsidie heeft als doel nieuwe, innovatieve ontwikkelingen binnen een MKB-onderneming te stimuleren, te ondersteunen en te versnellen. De subsidie bedraagt 35% van de projectkosten en maximaal € 70.000.


Het programma LimburgMakers is een half jaar geleden van start gegaan en inmiddels zijn er 25 projecten gesubsidieerd voor een totaalbedrag van bijna ? 700.000. TRIAS diende reeds enkele aanvragen voor klanten in, alle met succes.


TRIAS BV

www.trias-subsidie.nl
Mail: info@trias-subsidie.nl
Tel: 077-3560100

delen:
Algemene voorwaarden