Rühl Haegens Molenaar: uitstel handhaving wet DBA tot 1 juli 2018

Magazines | Noord-Limburg Business nr 3 2017

Uitstel handhaving wet DBA tot 1 juli 2018


In eerdere bijdragen heb ik u al mogen informeren over de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Deze per 1 mei 2016 ingevoerde wet, waarmee de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) voor zzp'ers verdween, heeft vanaf moment van invoering voor veel onrust gezorgd.

Doelstelling van de wet was het werken met door de fiscus goedgekeurde modelovereenkomsten. Er zijn echter slechts een beperkt aantal modelovereenkomsten goedgekeurd en ook is er behoorlijk wat onrust ontstaan en is er nog steeds veel onduidelijkheid over de Wet DBA.

Reeds bij de invoering is aangegeven dat de handhaving van de Wet zou worden opgeschort. Deze opschorting is nu verder doorgezet naar 1 juli 2018! De opdrachtgever van zzp'ers (met uitzondering van de zogenoemde kwaadwillenden) krijgt tot 1 juli 2018 geen naheffingsaanslagen loonheffingen én geen boetes, indien achteraf toch geconstateerd wordt dat er eigenlijk sprake was van een dienstbetrekking.

Volgens de Belastingdienst is sprake van kwaadwillendheid als u "opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan". Naar de praktijk vertaald, houdt dat in dat als opdrachtgever en zzp'er weten dat zij feitelijk een loondienstverband hebben, zij geen beroep kunnen doen op uitstel van handhaving. In die situaties kan er dus nog wel sprake zijn van naheffingen en boetes.

Een nieuw kabinet zal beslissen over de toekomst van de Wet DBA. Ik hoop voor zowel de zzp'er als voor de opdrachtgevers dat er een duidelijke en voor de praktijk uitvoerbare regeling tot stand zal komen. Ik houd u op de hoogte!

info@rhmweb.nl - www.rhmweb.nl
Fer Verbeek, vennoot Rühl Haegens Molenaar

delen:
Algemene voorwaarden