Artikel

06-03-2019 08:49

Verkiezingen Provinciale Staten: ook voor ondernemers valt er wat te kiezen

De Provinciale Statenverkiezingen (20 maart as) zijn voor het regionale bedrijfsleven een belangrijke gebeurtenis. Als het gaat om ruimte voor bedrijvigheid, duurzaamheid en infrastructuur heeft de provincie veel invloed op de omstandigheden waarin ondernemers acteren. Wij vroegen ondernemersorganisaties ONL en LWV naar hun standpunten voor het bedrijfsleven.


Ondernemend Nederland: MKB-first, juist in de provincie!

Het provinciebestuur denkt meestal niet in eerste instantie aan het MKB. Terwijl deze bedrijven zorgen voor de meeste banen in Nederland. ONL voor Ondernemers overhandigt daarom na de Provinciale Statenverkiezingen het ONL Ondernemersmanifest aan de nieuwe Statenleden. De ondernemer moet centraal staan bij nieuwe wet- en regelgeving. Ons manifest wijst voor de leden belangrijke agendapunten aan, zoals:
 
-Zorg voor een goede bereikbaarheid. Verbeter knelpunten in de infrastructuur en maak openbaar vervoer overal toegankelijk. Weeg daarbij de kosten mee die bedrijven maken door bijvoorbeeld het aanleggen en onderhouden van wegen. Zo moet een benzinepomphouder een vergoeding krijgen als de toegangsweg afgesloten wordt. 
-Stel minder regels op. Uitgebreide streekplannen bieden weinig ruimte voor de wensen van de ondernemer. Zij kunnen hierdoor minder innoveren. Zorg hierbij voor goede informatievoorzieningen, zoals een vast contactpersoon aan wie een ondernemer zijn of haar vragen kan stellen.
-Maak het krijgen van subsidies makkelijker. De subsidiepot is voor ondernemers lastig te vinden. Dit komt mede door de vele professionals die subsidietrajecten voor anderen doorlopen en de pot leegroven. Verkort en vereenvoudig het aanvraagtraject en geef duidelijke informatie. Kijk daarnaast bij aanbestedingen eerst naar het MKB. 

Kortom, MKB-first!


LWV:  Op weg naar een duurzaam ondernemersklimaat

Om Limburg economisch aantrekkelijk en gezond te houden dient de provincie zich volgens de Limburgse Werkgevers Vereniging de komende jaren sterk in te zetten op bereikbaarheid, duurzaamheid en arbeidsmarktbeleid. De dagelijkse filevorming op de A67 en de A2 kost het bedrijfsleven veel tijd, geld en energie. Al jarenlang staan deze belangrijke slagaders op de politieke agenda, maar tot op heden is het resultaat mondjesmaat. Overheden wijzen naar elkaar, maar het verkeer staat nog altijd stil en ongelukken zijn aan de orde van de dag. Daar moet verandering in komen. Gelukkig ontstaat er steeds meer aandacht voor de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie. Deze trend juichen we toe. Wanneer we onze planeet op een zorgvuldige manier willen doorgeven aan de nieuwe generatie, dan moet het roer om. Met de nota LEKTA (Limburgs Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak) is een aanzet gegeven, maar de focus op deze opgaven blijft onverminderd groot. Om het hoofd te kunnen bieden aan de tekorten op de arbeidsmarkt verwachten we van de provincie een regisserende rol bij de huisvesting van arbeidsmigranten en het plaatsen van meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met het actieplan ‘door inzicht aan de slag’ zijn de eerste stappen gezet. Het is nu de uitdaging om dit succes verder te verzilveren.