Coverstory Fresh Park Venlo: Agrologistieke hotspot zoekt ondernemers

Magazines | Noord-Limburg Business nr 3 2009

Fotografie: Fresh Park Venlo

Agrologistieke hotspot zoekt ondernemers

Fresh Park Venlo heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Wat ooit begon als een verzameling van

bedrijfjes rond de veilingklok, is nu uitgegroeid tot een groot verzamelterrein van agri-gerelateerde bedrijven die de gehele keten van fresh en food bedient. Fresh Park Venlo ambieert voor de toekomst verdere groei en ontwikkeling van het terrein, om de fresh en food sector nog beter te kunnen bedienen.

Twee onderdelen ZON

“ZON is meer dan 90 jaar geleden begonnen als een coöperatie voor de afzet van producten van telers”, legt Jan Janssen, manager van Fresh Park Venlo uit. “In 1960 vond er een fusie plaats van een aantal kleine veilingen en is het bedrijf gestart met vastgoedontwikkeling. Vanaf 2000 werd het terrein en de bijbehorende voorzieningen opgezet als aparte business unit, genaamd ZON Fresh Park. In het kader van een herpositionering van de ZON Holding is deze naam vorig jaar veranderd in de huidige naam Fresh Park Venlo. De belangrijkste activiteiten van Fresh Park Venlo zijn het beheren en ontwikkelen van het gelijknamige terrein, dus

onder meer het bouwen en verhuren van panden. Onze prijzen zijn marktconform, en onze meerwaarde zit in de verzameling van bedrijven die hier zit. Hier vind je de complete keten bij elkaar.” De bedrijven zijn vrij om te kiezen waar ze zich willen vestigen, maar wel worden er enkele randvoorwaarden gesteld. Janssen: “Het masterplan voor het terrein is opgezet vanuit de vele verkeersstromen. De bedrijven die heel verkeersintensief zijn, zoals die in de handel en logistiek, zitten in de buitenste ring. De middenring is voor bedrijven die minder verkeersintensief zijn, zoals de verwerkers en de bedrijven die werken met halffabrikaten.” Aan de bedrijven worden weinig specifieke eisen gesteld: “In principe is elk fresh en food gerelateerd bedrijf hier welkom”. Naast Fresh Park Venlo heeft ZON Holding een andere belangrijke activiteit, te weten ZON fruit & vegetables. “Hierin is de afzet van groente en fruit en alles wat hiermee samenhangt ondergebracht”, legt Janssen uit.

Diverse activiteiten

Het park telt inmiddels 125 hectare, waarvan 97 hectare is bebouwd. “130 bedrijven zorgen er samen voor dat er dagelijks ruim 1.500 vrachtautobewegingen naar en van het terrein zijn”, vertelt Janssen trots. “In het hoogseizoen werken hier bijna 3000 mensen op het terrein.” De diversiteit blijkt uit de aanwezigheid van de vele verschillende bedrijven en hun producten. Janssen: “Hier zijn niet alleen reguliere handelsbedrijven gevestigd, maar ook koelfaciliteiten en groothandels. Deze

diversiteit groeit met de komst van bedrijven die producten verwerken of die ondersteunende diensten of producten leveren. Denk hierbij aan logistiek, het verpakken, de verpakkingen, kwaliteitszorg en ICT. Dit ontwikkelt zich steeds meer naar een verscentrum dat ook in staat is om de retail en foodservice te bedienen. Zowel directe als indirecte bedrijven zijn hier dus actief. Samen met de aanvoer van de producten van tuinders, de verkoop en de handelspartijen hebben we dit deel van de keten compleet.”

Breedte-investering

“We constateren een bepaalde verandering in de markt”, merkt Janssen op. “Met voedselpatronen die gaan veranderen, zal er meer behoefte ontstaan aan kant-en-klare maaltijden. Met foodservice – het leveren van hele maaltijden - kunnen we hierop inspelen. Op die manier doe je een breedte-investering in je totale bedrijvigheid op het terrein en kun je de keten van food en fresh compleet maken. Om dat te bereiken willen we als fresh en food park ook in de richting van verwerking gaan ontwikkelen. Daarom willen we bedrijven aantrekken die gericht zijn op convenience. Naast de uitbreiding met producten zoals vis, vlees en zuivel zullen hier ook voedselcomponenten bij elkaar komen en gecombineerd vervoerd worden. Op die manier kunnen we het park verder in de breedte ontwik-kelen. We verwachten dat de onderlinge

samenwerking op het terrein intensiever wordt. De combinatie van stromen zal op de lange termijn echt een item worden. Op dit moment gebeurt dat te weinig. Elk bedrijf rijdt nu nog met zijn eigen vrachtwagen, we willen kijken wie hier combinaties kunnen maken. Je hebt te maken met zaken als de kosten in de keten, de milieudruk en de toenemende verkeersdruk, terwijl er ook andere middelen zijn. Die moeten een steeds grotere rol gaan spelen in het vervoer van deze producten. De

belangen liggen dicht bij elkaar.”

Uitbreiding

Naast het aantrekken van bedrijven in de convenience-sector wil Janssen met Fresh Park Venlo ook graag meer samenwerken met bestaande klanten. “Het is de bedoeling dat we samen met klanten, maar ook potentiële klanten, beter de Duitse markt gaan bedienen. We hebben nu bijvoorbeeld een pilot met een vijftal partijen die samen ziekenhuizen gaan voorzien van voedselcomponenten voor de maaltijden. Ook worden we veel gevraagd door de universiteit van Wageningen om te helpen met buitenlandse projecten. Met name in Azië is veel belangstelling voor ons concept. Door een voorloper op het gebied van nieuwe business concepten te zijn, interesseer je nieuwe partijen en kun je steeds nieuwe netwerken en markten ontsluiten waarmee je partijen interesseert. Dit zorgt voor een toegevoegde waarde.” Daarnaast wil Fresh Park Venlo zich ook meer gaan richten op potentiële bedrijven uit het buitenland die een locatie zoeken voor hun activiteiten. “We willen naar buiten uitstralen dat we willen uitbreiden”, aldus Janssen. “Door onder meer beurzen aan te doen, zoeken we onze netwerken op en proberen we banden te leggen met bedrijven die diensten verlenen aan potentiële vestigers. Hen kunnen we een mooie locatie met voorzieningen bieden, op een strategische plaats. Aangevuld met ons unieke versconcept vormen wij de ideale locatie.”

Rooskleurige toekomst

Hoewel het momenteel economisch wat minder gaat, vindt Janssen dat Fresh Park Venlo in een zeer gunstig gebied is gelegen, waar veel nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. “Klavertje Vier en de komst van de Floriade 2012 bieden veel mogelijkheden om contacten te leggen met (inter)nationale bedrijven”, geeft Janssen aan. “Je kunt gezamenlijk partijen hier naartoe halen. Het is belangrijk om samenwerkingsverbanden te leggen die de business voor de bedrijven versterken. Fresh Park Venlo heeft daar als logistieke hotspot in de euregio veel mogelijkheden voor. Binnen twee uur rijden bereik je twintig miljoen consumenten, dat is zeldzaam. We zijn echt een plek waar vers zich kan vestigen.”

www.freshparkvenlo.nl

Dé plek voor fresh en food bedrijven

Fotografie: Fresh Park Venlo

Twee onderdelen ZON

“ZON is meer dan 90 jaar geleden begonnen als een coöperatie voor de afzet van producten van telers”, legt Jan Janssen, manager van Fresh Park Venlo uit. “In 1960 vond er een fusie plaats van een aantal kleine veilingen en is het bedrijf gestart met vastgoedontwikkeling. Vanaf 2000 werd het terrein en de bijbehorende voorzieningen opgezet als aparte business unit, genaamd ZON Fresh Park. In het kader van een herpositionering van de ZON Holding is deze naam vorig jaar veranderd in de huidige naam Fresh Park Venlo. De belangrijkste activiteiten van Fresh Park Venlo zijn het beheren en ontwikkelen van het gelijknamige terrein, dus

onder meer het bouwen en verhuren van panden. Onze prijzen zijn marktconform, en onze meerwaarde zit in de verzameling van bedrijven die hier zit. Hier vind je de complete keten bij elkaar.” De bedrijven zijn vrij om te kiezen waar ze zich willen vestigen, maar wel worden er enkele randvoorwaarden gesteld. Janssen: “Het masterplan voor het terrein is opgezet vanuit de vele verkeersstromen. De bedrijven die heel verkeersintensief zijn, zoals die in de handel en logistiek, zitten in de buitenste ring. De middenring is voor bedrijven die minder verkeersintensief zijn, zoals de verwerkers en de bedrijven die werken met halffabrikaten.” Aan de bedrijven worden weinig specifieke eisen gesteld: “In principe is elk fresh en food gerelateerd bedrijf hier welkom”. Naast Fresh Park Venlo heeft ZON Holding een andere belangrijke activiteit, te weten ZON fruit & vegetables. “Hierin is de afzet van groente en fruit en alles wat hiermee samenhangt ondergebracht”, legt Janssen uit.

Diverse activiteiten

Het park telt inmiddels 125 hectare, waarvan 97 hectare is bebouwd. “130 bedrijven zorgen er samen voor dat er dagelijks ruim 1.500 vrachtautobewegingen naar en van het terrein zijn”, vertelt Janssen trots. “In het hoogseizoen werken hier bijna 3000 mensen op het terrein.” De diversiteit blijkt uit de aanwezigheid van de vele verschillende bedrijven en hun producten. Janssen: “Hier zijn niet alleen reguliere handelsbedrijven gevestigd, maar ook koelfaciliteiten en groothandels. Deze

diversiteit groeit met de komst van bedrijven die producten verwerken of die ondersteunende diensten of producten leveren. Denk hierbij aan logistiek, het verpakken, de verpakkingen, kwaliteitszorg en ICT. Dit ontwikkelt zich steeds meer naar een verscentrum dat ook in staat is om de retail en foodservice te bedienen. Zowel directe als indirecte bedrijven zijn hier dus actief. Samen met de aanvoer van de producten van tuinders, de verkoop en de handelspartijen hebben we dit deel van de keten compleet.”

Breedte-investering

“We constateren een bepaalde verandering in de markt”, merkt Janssen op. “Met voedselpatronen die gaan veranderen, zal er meer behoefte ontstaan aan kant-en-klare maaltijden. Met foodservice – het leveren van hele maaltijden - kunnen we hierop inspelen. Op die manier doe je een breedte-investering in je totale bedrijvigheid op het terrein en kun je de keten van food en fresh compleet maken. Om dat te bereiken willen we als fresh en food park ook in de richting van verwerking gaan ontwikkelen. Daarom willen we bedrijven aantrekken die gericht zijn op convenience. Naast de uitbreiding met producten zoals vis, vlees en zuivel zullen hier ook voedselcomponenten bij elkaar komen en gecombineerd vervoerd worden. Op die manier kunnen we het park verder in de breedte ontwik-kelen. We verwachten dat de onderlinge

samenwerking op het terrein intensiever wordt. De combinatie van stromen zal op de lange termijn echt een item worden. Op dit moment gebeurt dat te weinig. Elk bedrijf rijdt nu nog met zijn eigen vrachtwagen, we willen kijken wie hier combinaties kunnen maken. Je hebt te maken met zaken als de kosten in de keten, de milieudruk en de toenemende verkeersdruk, terwijl er ook andere middelen zijn. Die moeten een steeds grotere rol gaan spelen in het vervoer van deze producten. De

belangen liggen dicht bij elkaar.”

Uitbreiding

Naast het aantrekken van bedrijven in de convenience-sector wil Janssen met Fresh Park Venlo ook graag meer samenwerken met bestaande klanten. “Het is de bedoeling dat we samen met klanten, maar ook potentiële klanten, beter de Duitse markt gaan bedienen. We hebben nu bijvoorbeeld een pilot met een vijftal partijen die samen ziekenhuizen gaan voorzien van voedselcomponenten voor de maaltijden. Ook worden we veel gevraagd door de universiteit van Wageningen om te helpen met buitenlandse projecten. Met name in Azië is veel belangstelling voor ons concept. Door een voorloper op het gebied van nieuwe business concepten te zijn, interesseer je nieuwe partijen en kun je steeds nieuwe netwerken en markten ontsluiten waarmee je partijen interesseert. Dit zorgt voor een toegevoegde waarde.” Daarnaast wil Fresh Park Venlo zich ook meer gaan richten op potentiële bedrijven uit het buitenland die een locatie zoeken voor hun activiteiten. “We willen naar buiten uitstralen dat we willen uitbreiden”, aldus Janssen. “Door onder meer beurzen aan te doen, zoeken we onze netwerken op en proberen we banden te leggen met bedrijven die diensten verlenen aan potentiële vestigers. Hen kunnen we een mooie locatie met voorzieningen bieden, op een strategische plaats. Aangevuld met ons unieke versconcept vormen wij de ideale locatie.”

Rooskleurige toekomst

Hoewel het momenteel economisch wat minder gaat, vindt Janssen dat Fresh Park Venlo in een zeer gunstig gebied is gelegen, waar veel nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. “Klavertje Vier en de komst van de Floriade 2012 bieden veel mogelijkheden om contacten te leggen met (inter)nationale bedrijven”, geeft Janssen aan. “Je kunt gezamenlijk partijen hier naartoe halen. Het is belangrijk om samenwerkingsverbanden te leggen die de business voor de bedrijven versterken. Fresh Park Venlo heeft daar als logistieke hotspot in de euregio veel mogelijkheden voor. Binnen twee uur rijden bereik je twintig miljoen consumenten, dat is zeldzaam. We zijn echt een plek waar vers zich kan vestigen.”

www.freshparkvenlo.nl

delen:
Algemene voorwaarden