Junior Kamer Venray

Magazines | Noord-Limburg Business nr 3 2009

Golfen voor het

goede doel

Junior Chamber International (JCI) is een netwerk voor ondernemende mensen tot 40 jaar waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Wereldwijd telt deze organisatie 200.000 leden in 110 landen. In Nederland zijn zo’n 100 kamers opgericht met in totaal 2500 leden. Net als de overige kamers, houdt Junior Kamer Venray (JK Venray) zich bezig met het realiseren van regionale, maatschappelijke projecten. Het aankomende project bedraagt Junior Kamer Open, een golftoernooi dat op 16 juli zal plaatsvinden. De opbrengsten van dit evenement gaan naar het nieuwe AED-project ‘Hard voor Hart’.

“Junior Kamer Open is één van de jaarlijkse fundraisingprojecten van JK Venray, bedoeld om geld op te halen voor het maatschappelijke project dat op dat moment wordt uitgevoerd”, legt Freek Arts, lid van JK Venray, uit. “Het golfevenement is uitgegroeid tot een vast onderdeel op de agenda van particulieren en ondernemers uit de gehele regio noord en midden Limburg en wordt gesponsord door Bol Accountants. Het wordt voor het vierde jaar georganiseerd en vindt plaats op de banen van De Golfhorst te America.” De afgelopen jaren is een vaste schare deelnemers ontstaan; van golfliefhebbers tot ondernemers en contacten van de Junior Kamer zelf. “Maar iedereen is welkom en kan zich aanmelden via de website”, benadrukt Arts. “Het toernooi is volledig verzorgd en kenmerkt zich door de gezellige sfeer. Dat je sportief bezig bent en tevens het goede doel ondersteunt, vormt een mooie combinatie.”

Programma

Arts vertelt meer over de dag zelf: “Het Junior Kamer Open -powered by Bol Accountants- bestaat uit een aantal onderdelen. Golfers die in het bezit van een golfvaardigheidsbewijs zijn, kunnen zich inschrijven voor de Texas-Scramble wedstrijd op de 18 holes baan. Daarnaast is er een 4 uur durende masterclass voor mensen zonder GVB maar die toch op de baan willen spelen. De dag wordt afgesloten met een Mediteraans tapasbuffet en een feest. Deelnemen aan het avondprogramma alleen is ook mogelijk. We hanteren geen inschrijvingsstop. Wanneer er meer aanmeldingen binnenkomen, zien wij dit juist als een uitdaging.”

Nieuwe aanpak

“De editie van vorig jaar was zeer succesvol, toch willen we dit jaar een aantal zaken vernieuwen”, laat Arts weten. “We willen het opgebouwde kwaliteitsniveau hoog houden. Zo scheppen we de ideale omstandigheden om in een ongedwongen sfeer te netwerken.” Deze editie staat in het teken van ‘Hard voor Hart’, het goede doel van de Venrayse Kamer. “Gedurende de dag voegen we een aantal spelelementen toe waarmee we extra geld hopen in te zamelen voor dit project”, aldus Arts. “Uiteraard zijn hiermee leuke prijzen te winnen. De volledige opbrengst van de dag komt ten goede aan ‘Hard voor Hart’.” Houdt u van golf, wilt u met deze sport kennismaken of wilt u ‘Hard voor Hart’ ondersteunen, stuur dan een email naar info@jkvenray.nl.

www.jkvenray.nl/BOL-Junior-Kamer-Open-Venray.html

Junior Kamer Venray

Freek Arts

Duurzame

energieontwikkeling

2 emissie te reduceren.

Strategisch

Innoveren

Begin dit jaar is het project Strategisch Innoveren gestart. Dit project maakt deel uit van het Europees programma Innovatie Zuid: een programma van (laagdrempelige) innovatiestimulerende instrumenten gericht op het MKB. Strategisch Innoveren heeft als doel een impuls te geven aan het strategische innovatievermogen van het Limburgse bedrijfsleven. Het project wordt gecoördineerd door UNU-MERIT.

 Aan het project nemen over een periode van 4 jaar (2008-2011) 300 bedrijven uit Limburg deel. De bedrijven doorlopen twee opeenvolgende adviestrajecten die het innovatievermogen van het bedrijf vergroten. In de eerste fase wordt een bedrijf strategisch doorgelicht met behulp van een door UNU-MERIT ontwikkelde methode. Uit de bedrijfsdoorlichting komt naar voren welke innovaties mogelijk zijn, er worden prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt. Het eindresultaat is een concreet plan van aanpak dat het bedrijf in staat moet stellen om de beoogde innovaties te realiseren. In een tweede fase wordt steun verleend aan bedrijven die begeleiding willen bij het implementeren. Op maat van de behoeften van het bedrijf wordt de implementatie vormgegeven. Waar nodig kunnen relaties met kennisinstellingen worden gelegd. De verwachting was dat aan het project Strategisch Innoveren nu zo’n 10 trajecten zouden zijn doorlopen. Op dit moment lopen echter al 130 projecten.

Startersvoordeel overheid

Vooral de overheid kan jongeren stimuleren een eigen bedrijf te starten. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Jong Ondernemen onder haar studentondernemers en zakelijke coaches. Van de studentondernemers denkt 60% dat aantrekkelijke belastingregels jongeren hoofdzakelijk over de streep zullen trekken. Bij de coaches van deze jonge ondernemers denkt maar liefst 76% van de respondenten dat deze maatregel effectief is. Het huidige economische klimaat houdt jongeren (66%) in ieder geval niet tegen om een eigen bedrijf te beginnen.

Naast belastingvoordeel zien studentondernemers het verspreiden van gratis starterspakketten (50%) en een verruiming van de startsubsidie (46%) als mogelijke maatregelen om jonge mensen te stimuleren een

eigen onderneming op te zetten. Mentoren zien meer mogelijkheden in het aanbieden van gratis coaching (52%) en het bieden van sociale voordelen voor starters (51%). Met 3% van de afgestudeerden die een

eigen zaak beginnen, is Nederland hekkensluiter op het gebied van jonge starters in Europa. Uit het onderzoek van de stichting blijkt daarentegen dat er voldoende animo is onder jongeren voor een eigen zaak. Maar liefst 84% van de studenten wil hoogstwaarschijnlijk een eigen bedrijf beginnen na de studie. Kredietcrisis of niet.

www.jongeondernemers.nl

De Floriade laat

van zich horen

Tekst lei spreeuwenberg

De Floriade leeft nog niet voldoende onder de mensen. Paul Beck, algemeen directeur van de Floriade, is van mening dat daar de komende tijd verandering in gaat komen. Op 21 juni werd het startsein gegeven tot een informatieoffensief tijdens de Fresh Experience & Floriade Invites.

Algemeen directeur Paul Beck is duidelijk: “We gaan ambassadeurs inzetten om meer naar buiten te gaan. We willen het publiek bereiken. Ik besef heel goed dat mensen zitten te springen om informatie maar de aanlooptijd naar de Floriade is lang en behoeft een gedegen voorbereiding. Tot nu toe was de informatievoorziening mondjesmaat maar dat gaat veranderen. Het grote publiek kan vanaf 21 juni de vorderingen op het terrein volgen via onze vernieuwde website. Ook worden er bewegende beelden getoond over de voortgang en ontwikkeling van het Floria-deterrein. Je merkt gewoon dat wanneer je met mensen over het Floriadegebied loopt dat zij zich verwonderen over wat er al allemaal gedaan is. We zitten heus niet stil, mocht je dat denken”, aldus de directeur.

Roadshows

Manager Communicatie & PR Robert Bouten bevestigt de woorden van Beck: “We gaan ook iets doen met de regionale

televisie. In het programma ‘Koplopers’ wordt met grote regelmaat aandacht besteed aan de Floriade middels ‘specials’. In september gaat Floriade web-tv in de lucht waar elke maand nieuwe bijdrages te zien zijn over Floriadeontwikkelingen.

Ook gaan we met een grote truck Roadshows verzorgen. In deze truck is een bioscoop die plaats biedt aan 30 tot 35 personen.

We trekken Nederland en het Duitse Nordrhein Westfalen in om mensen te informeren over de Floriade. Dit doen we drie jaar lang tot de Floriade begint”, aldus de PR man.

Floriade Kids

Maar één van de meest spraakmakende middelen om het grote en kleine publiek te enthousiasmeren is wel de lancering van ‘Floriade Kids’ met als boegbeeld de characters Flora en Florian, de twee mascottes van Floriade Kids. Harriet Bosscher is de bedenkster en mede initiatiefneemster van Floriade Kids. “Tijdens Fresh Experience & Floriade Invites zijn Flora en Florian gepresenteerd aan het publiek”, vertelt Bosscher. “De ontvangst was buitengewoon innemend waarbij Flora en Florian door de aanwezige kinderen direct in hun hart werden gesloten.” Floriade Kids omvat onder meer een lesprogramma voor basisschoolleerlingen in de groepen 5 tot en met 8. Dit lesprogramma wordt

onder een groot aantal basisscholen in Nederland en het Duitse Nordrhein Westfalen verspreid. Daarnaast is er ook een website voor Floriade Kids gelanceerd die inmiddels actief is. Het is de bedoeling kinderen op een speelse, maar vooral ook educatieve manier duidelijk te maken welke invloed de tuinbouw heeft op het dagelijks leven. De lessen vormen een toegevoegde waarde op het gebied van natuur, milieu en wereldoriëntatie voor zowel leerlingen uit Nederland als ook Duitsland. Het is de bedoeling dat ook na 2012 deze leerwijze wordt voortgezet, alleen niet

onder dezelfde naam.

www.floriade.nl

Eigen website en nieuwe boegbeelden

floriade

Florian en Flora

delen:
Algemene voorwaarden