Zoektocht naar vrouwelijke ondernemers

Magazines | Noord-Limburg Business nr 3 2009

Doortje Schilders,

DeeDee Plastics in Weert

‘Vrouwen zijn anders’

“Dit onderzoek is een goed

initiatief”, meent Doortje Schilders

van DeeDee Plastics in Weert. Ze

ziet graag meer kennis over het

onderwerp verschijnen. Schilders

denkt overigens dat de achterstand van vrouwelijke ondernemers deels

wel verklaarbaar is. “Vrouwen zijn

niet zo goed te vinden, omdat wij

een andere manier van zaken doen hebben dan mannen.” Dat hoeft volgens haar zeker geen probleem te zijn. “Er zijn wel degelijk hele leuke bedrijven die door vrouwen worden geleid.”

Zoektocht naar

vrouwelijke ondernemers

Mannelijke ondernemers domineren de grootste Limburgse familiebedrijven.

Jacques Scheuten, Pierre Boels en de gebroeders Goedmakers (Vebego) staan aan de top, geen vrouwen. En kijk naar de

diverse succeslijstjes, zoals de tien Limburgse bedrijven die bovenaan staan in

de MKB-innovatieprijs 2009. Het zijn louter mannelijke ondernemers die

gewonnen hebben.

Auteur en uitgever Gerrie Coerts van het eind vorig jaar verschenen boek ‘Limburgse Toppers, Ondernemers met lef!’ (louter mannen) wil weten waarom de vrouwen achterblijven. De in Limburg woonachtige auteur start daarom een groot onderzoek naar vrouwelijke ondernemers in Limburg - voor zover bekend het eerste ooit - en organiseert bijeenkomsten rond het thema. Op de site

www.limburgsetoppers.nl is de voortgang van het project te zien, ook is er op de

site ruimte voor discussie en zijn er videoportretten van vrouwelijke ondernemers. Volgend jaar presenteert Coerts de onderzoeksresultaten, inclusief diepte-interviews, met een boek.

Verloop

Coerts - tot voor kort journalist van Het Financieele Dagblad - wil onder meer weten hoeveel vrouwelijke ondernemers er in Limburg zijn, in welke branches ze zitten, hoe groot de bedrijven zijn en hoe lang de onderneemsters bezig zijn. Ook vraagt hij de onderneemsters naar hun analyse. Waarom denken zij dat vrouwelijke ondernemers ondervertegenwoordigd zijn? Daarnaast probeert hij boven water te krijgen wat het voor de Limburgse samenleving betekent dat vrouwen in de minderheid zijn. Een vraag die voortvloeit uit een opmerking van DSM-baas Feike Sijbesma, die in een gesprek met Coerts zei dat bedrijven zonder topvrouwen omzet laten liggen. En daarmee werkgelegenheid voor de regio en winst voor het bedrijf.

Het onderzoek, dat mede tot stand komt dankzij de medewerking van de Universiteit Maastricht en KvK-voorzitter Bertha Verhoeven, beperkt zich tot vrouwen die aandeelhouder en directeur zijn in een onderneming, meestal de directeur-grootaandeelhouder (dga). Daarmee vallen vrouwelijke directeuren zonder eigen risicodragend kapitaal in de onderneming buiten de speurtocht. Niet omdat zij niet interessant zijn, maar omdat het onderzoek anders te uitgebreid wordt. De

inventarisatie start op een moment dat opvallend genoeg de leiding van de Limburgse belangenorganisaties voor ondernemers goeddeels in handen is van vrouwen. Bertha Verhoeven is voorzitter van de Kamer van Koophandel in Limburg, Carla Pluijmaekers is voorzitter van MKB-Limburg, de Noord-Limburgse Nellie Verburgt is sinds 1 mei van dit jaar directeur van MKB-Limburg en de Maastrichtse Maria van der Hoeven regeert op het Ministerie van Economische Zaken.

Achterstand

De achterstand van vrouwelijke ondernemers lijkt overigens geen typisch Limburgs probleem. Ook in andere Nederlandse regio’s is het een bekend fenomeen. Vrouwen zijn vooral sterk ondervertegenwoordigd in branches zoals de bouwnijverheid (12% is vrouw) en vervoer en opslag (21%), zo blijkt uit de Monitor Nieuw Ondernemerschap van het onderzoeksinstituut EIM. In andere branches doen vrouwen het beter, zoals in de gezondheids- en welzijnszorg. Overigens halen de vrouwelijke ondernemers daar gezamenlijk nog steeds (net) niet de 50% maar blijven steken op 48%. De achterstand op de mannen wordt momenteel niet ingehaald, vrouwen komen eerder op grotere afstand. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de mensen die recentelijk zijn doorgestroomd van werknemer naar ondernemer is de grote meerderheid (twee derde) man. Daarbij groeien bedrijven van vrouwelijke ondernemers minder snel dan die van mannen, ook maken ze minder winst.

Nederland scoort volgens Buurstaat (het ‘CBS’ van Europa) overigens niet slecht met het aantal vrouwelijke ondernemers. Na Luxemburg en Portugal staat Nederland op een derde plaats met 33%. De onderzoekers tekenen daarbij wel aan dat de economische betekenis van die vrouwelijke ondernemers veel lager is dan de 33%. Dat komt omdat hun bedrijven over het algemeen vrij klein zijn. Volgens ander Europees onderzoek uit 2003 doen Nederlandse overheden nauwelijks iets om vrouwelijk ondernemerschap te

stimuleren. Nederland bungelde bij dat

onderzoek met Denemarken onderaan. Duitsland, Italië en Griekenland doen veel meer om vrouwelijk ondernemerschap aan te moedigen.

www.limburgsetoppers.nl

Tekst gerrie coerts

Er komt een onderzoek naar vrouwelijke ondernemers in Limburg. Dat moet onder meer duidelijk maken waarom de grootste Limburgse familiebedrijven worden geleid door mannen. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een boek en op een website.

Mannelijke ondernemers domineren de grootste Limburgse familiebedrijven.

Jacques Scheuten, Pierre Boels en de gebroeders Goedmakers (Vebego) staan aan de top, geen vrouwen. En kijk naar de

diverse succeslijstjes, zoals de tien Limburgse bedrijven die bovenaan staan in

de MKB-innovatieprijs 2009. Het zijn louter mannelijke ondernemers die

gewonnen hebben.

Auteur en uitgever Gerrie Coerts van het eind vorig jaar verschenen boek ‘Limburgse Toppers, Ondernemers met lef!’ (louter mannen) wil weten waarom de vrouwen achterblijven. De in Limburg woonachtige auteur start daarom een groot onderzoek naar vrouwelijke ondernemers in Limburg - voor zover bekend het eerste ooit - en organiseert bijeenkomsten rond het thema. Op de site

www.limburgsetoppers.nl is de voortgang van het project te zien, ook is er op de

site ruimte voor discussie en zijn er videoportretten van vrouwelijke ondernemers. Volgend jaar presenteert Coerts de onderzoeksresultaten, inclusief diepte-interviews, met een boek.

Verloop

Coerts - tot voor kort journalist van Het Financieele Dagblad - wil onder meer weten hoeveel vrouwelijke ondernemers er in Limburg zijn, in welke branches ze zitten, hoe groot de bedrijven zijn en hoe lang de onderneemsters bezig zijn. Ook vraagt hij de onderneemsters naar hun analyse. Waarom denken zij dat vrouwelijke ondernemers ondervertegenwoordigd zijn? Daarnaast probeert hij boven water te krijgen wat het voor de Limburgse samenleving betekent dat vrouwen in de minderheid zijn. Een vraag die voortvloeit uit een opmerking van DSM-baas Feike Sijbesma, die in een gesprek met Coerts zei dat bedrijven zonder topvrouwen omzet laten liggen. En daarmee werkgelegenheid voor de regio en winst voor het bedrijf.

Het onderzoek, dat mede tot stand komt dankzij de medewerking van de Universiteit Maastricht en KvK-voorzitter Bertha Verhoeven, beperkt zich tot vrouwen die aandeelhouder en directeur zijn in een onderneming, meestal de directeur-grootaandeelhouder (dga). Daarmee vallen vrouwelijke directeuren zonder eigen risicodragend kapitaal in de onderneming buiten de speurtocht. Niet omdat zij niet interessant zijn, maar omdat het onderzoek anders te uitgebreid wordt. De

inventarisatie start op een moment dat opvallend genoeg de leiding van de Limburgse belangenorganisaties voor ondernemers goeddeels in handen is van vrouwen. Bertha Verhoeven is voorzitter van de Kamer van Koophandel in Limburg, Carla Pluijmaekers is voorzitter van MKB-Limburg, de Noord-Limburgse Nellie Verburgt is sinds 1 mei van dit jaar directeur van MKB-Limburg en de Maastrichtse Maria van der Hoeven regeert op het Ministerie van Economische Zaken.

Achterstand

De achterstand van vrouwelijke ondernemers lijkt overigens geen typisch Limburgs probleem. Ook in andere Nederlandse regio’s is het een bekend fenomeen. Vrouwen zijn vooral sterk ondervertegenwoordigd in branches zoals de bouwnijverheid (12% is vrouw) en vervoer en opslag (21%), zo blijkt uit de Monitor Nieuw Ondernemerschap van het onderzoeksinstituut EIM. In andere branches doen vrouwen het beter, zoals in de gezondheids- en welzijnszorg. Overigens halen de vrouwelijke ondernemers daar gezamenlijk nog steeds (net) niet de 50% maar blijven steken op 48%. De achterstand op de mannen wordt momenteel niet ingehaald, vrouwen komen eerder op grotere afstand. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de mensen die recentelijk zijn doorgestroomd van werknemer naar ondernemer is de grote meerderheid (twee derde) man. Daarbij groeien bedrijven van vrouwelijke ondernemers minder snel dan die van mannen, ook maken ze minder winst.

Nederland scoort volgens Buurstaat (het ‘CBS’ van Europa) overigens niet slecht met het aantal vrouwelijke ondernemers. Na Luxemburg en Portugal staat Nederland op een derde plaats met 33%. De onderzoekers tekenen daarbij wel aan dat de economische betekenis van die vrouwelijke ondernemers veel lager is dan de 33%. Dat komt omdat hun bedrijven over het algemeen vrij klein zijn. Volgens ander Europees onderzoek uit 2003 doen Nederlandse overheden nauwelijks iets om vrouwelijk ondernemerschap te

stimuleren. Nederland bungelde bij dat

onderzoek met Denemarken onderaan. Duitsland, Italië en Griekenland doen veel meer om vrouwelijk ondernemerschap aan te moedigen.

www.limburgsetoppers.nl

Bertha Verhoeven,

Voorzitter van de Kamer

van Koophandel Limburg

‘Het is een complex probleem’

Bertha Verhoeven, voormalig

onderneemster en tegenwoordig voorzitter van de Kamer van Koophandel in Limburg, noemt de oorzaak voor het lage aantal vrouwelijke Limburgse ondernemers met meer dan 50 werknemers ‘een complexe materie.’ Vrouwen zouden wel eens minder statusgericht kunnen zijn, waardoor ze de mens centraler stellen dan materiële zaken. Zij gaan weliswaar voor de maximale winst en continuïteit, maar tegelijk ook voor een goede sfeer, dat er met plezier in een

bedrijf gewerkt wordt.’

Daarnaast denkt Verhoeven dat veel vrouwen het ook belangrijk vinden dat ze bij de opvoeding

betrokken zijn. Echter, een groot bedrijf leiden en tegelijk veel aandacht geven aan de kinderen is niet voor iedereen weggelegd. Dat vergt een goede organisatie. Verhoeven: ‘De een kan het wel, de

ander minder goed.’

Vera Kicheleer, eigenaar

van het bedrijf Toppresent

in Heerlen

‘Mix van vrouwen en

mannen belangrijk’

Vera Kicheleer is eigenaar van Toppresent, een bedrijf met zeven werknemers. “Het gebrek aan vrouwelijke topondernemers komt volgens mij ook doordat er onvoldoende inspirerende voorbeelden zijn. Goed leiderschap wordt veelal gezien als een typisch mannelijke eigenschap. Huidige topposities worden veelal bekleed door mannen en in die organisaties wordt de mannelijke stijl van leidinggeven gewaardeerd als de enige juiste. Er wordt vaak gezocht naar competitiegerichte,

dominante, krachtige persoon-

lijkheden. Ik denk niet dat vrouwen zich daarom maar moeten gedragen als een man. Ik denk dat een mix van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen belangrijk is voor de leiding van een bedrijf: competitie maar ook ondersteuning, dominant maar ook bereid om samen lijnen uit te zetten. Dit werkt efficiënter op den duur, immers er

komen meer hoogopgeleide vrouwen in het arbeidsproces. Maar het proces verloopt langzaam.”

delen:
Algemene voorwaarden