Juniorkamer Venray

Magazines | Noord-Limburg Business nr 5 2009

Hét culinaire evenement van het jaar

Junior Chamber International (JCI) is een netwerk voor ondernemende mensen tot 40 jaar waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat. In Nederland zijn zo’n 100 kamers opgericht met in totaal 2500 leden. Net als de overige kamers, houdt

Junior Kamer Venray (JK Venray) zich bezig met het

realiseren van regionale, maatschappelijke projecten. Zo wordt met behulp van de Otto Tour of

Taste, een culinair evenement dat op 19 november plaats zal vinden in Toverland te Sevenum, geld opgehaald voor het AED-project ‘Hard voor Hart’.

“Net als de Junior Kamer Open, het jaarlijkse golftoernooi van JK Venray, is dit één van de jaarlijkse fundraisingprojecten die zijn opgericht om geld op te halen voor het maatschappelijke project dat elk jaar wordt uitgevoerd”, vertelt Roel Clevers, voorzitter van de commissie Otto Tour of Taste. “Tijdens de Otto Tour of Taste maken deelnemers uit het hele land kennis met diverse gerechten die door gerenommeerde restaurants uit de regio worden verzorgd. Om dit culinaire evenement neer te zetten, hebben we gekozen om samen te werken met enkele gerenommeerde restaurants uit te buurt, waaronder restaurant Brienen aan de Maas te Well, Hostellerie De Hamert te Wellerlooi en restaurant de Beejekurf en ristorante Botticelli uit Venray.” Uiteraard is er in de loop der jaren wel wat veranderd aan de opzet van de Otto Tour of Taste. “De eerste editie had ongeveer dertig deelnemers, die per bus naar verschillende restaurants werden gereden”, knikt Clevers. “Nu hebben we ongeveer tussen de 300 en 400 deelnemers per jaar. Logistiek is het dan niet meer te regelen om al die mensen steeds te vervoeren. We hebben voor de twaalfde editie bewust gekozen voor een locatie die genoeg ruimte biedt aan alle gasten en de activiteiten. Toverland voldoet aan al die eisen. Bovendien worden de attracties ook opengesteld voor de deelnemers.”

Genieten voor iedereen

Het programma is uiteraard geheel verzorgd. Clevers: “We hebben voor deelnemers zonder eigen vervoer bussen geregeld die hen naar Toverland brengen. Tussen 18.30 en 19.00 wordt men verwelkomd en om 19.00 worden de amuses rondgebracht. Ook gaan dan de attracties open voor de belangstellenden. Om 20.00 laten de topkoks van de deelnemende restaurants de deelnemers proeven van hun kookkunsten. De avond wordt afgesloten met een feest. Er zal net zoals vorige editie een kleine fair zijn. Daarbij wordt er elk jaar voor dit evenement een ander thema gekozen. Dit jaar willen we een magische sfeer neerzetten.”

De Tour of Taste is toegankelijk voor alle geïnteresseerde ondernemers en aanverwanten. “Elke ondernemer, maar ook aanverwanten of geïnteresseerde zijn welkom op deze avond en kunnen zich aanmelden via de website”, bevestigt Clevers. “Daarnaast zullen ook vaste deelnemers, bestaande uit leden van de Junior Kamer en

bekenden van de leden en bevriende bedrijven aanwezig zijn. Wij hanteren geen deelnamestop om op die manier zoveel mogelijk geld in te kunnen zamelen voor het AED-project. Iedereen kan op 19 november 2009 komen genieten van de gerechten en een bijdrage te leveren aan ons maatschappelijke project.”

Meer informatie over dit evenement is te vinden op

www.touroftaste.nl. Aanmelden voor de Tour of Taste kan per mail (info@touroftaste.nl)

MKB’ers duurzamer dan

verwacht

Apiti, het zakelijke netwerk voor bewuste ondernemers, heeft tijdens het uitvoeren van MVO-scan’s bij MKB-ondernemingen met 30 tot 100 werkplekken ontdekt dat veel MKB-ondernemers meer aandacht geven aan sociale aspecten dan zij zelf denken. Met behulp van ongeveer 600 vragen werd ingegaan op alle aspecten die betrekking hebben op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Uit de uitkomsten blijkt dat MKB-ondernemers al heel ver zijn met hun sociale en energiebeleid. Met de uitkomst van de scan kan een stappenplan worden opgezet naar een volledig MVO-beleid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) richt zich op drie pijlers: people, planet en profit. Wat opvalt is dat MKB’ers zich voornamelijk richten op energiebeleid en afvalvermindering (planet) bij hun MVO-activiteiten, maar dat zij onbewust al veel verder zijn op het gebied van sociale aspecten (people). Het besef dat zij hun duurzame activiteiten kunnen inzetten tot kostenverlaging en omzetverhoging (profit) is vaak niet aanwezig. Apiti adviseert MKB-ondernemers hun activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen duidelijk te benoemen in een MVO-beleid. Dit kunnen ondernemers onder andere gebruiken bij allerlei communicatie-uitingen maar ook om anderen te helpen door hun best-practices, kennis en ervaring te delen. Voor diverse branches komen steeds dezelfde punten naar voren. Apiti heeft voor diverse branches stappenplannen opgesteld waarmee ondernemers met minimale begeleiding zelf een MVO-beleid kunnen opstellen.

Financieringen in roerige tijden

Banken en investeerders vragen een professionele benadering van uw investeringsplannen. Zeker in deze tijd is een goede onderbouwing belangrijker in de afweging om wel of niet te financieren. Het is belangrijk om een dergelijk proces te laten begeleiden door een ervaren en betrouwbare speler. Aeternus maakt gebruik van een uitstekend analyse- en rapportagesysteem. Samen met onze ervaring en uitstekende relaties met financiële partijen brengt dit systeem u tot een beter en professioneler resultaat bij de financiële partijen. Aeternus biedt begeleiding bij financieringen van:

 • Investeringsplannen in economisch slecht weer
 • Werkkapitaal
 • Herstructurering van bestaande financiering
 • Participatiekapitaal
 • Overnames en Management Buy-In of -Buy-Out trajecten

  Nieuwsgierig? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking met onze

  financieringsspecialisten Bas van Soest, Jack Roll of Jacques Jetten.

  Noorderpoort 39 • 5916 PJ Venlo • Telefoon 077 3200310

  info@aeternuscompany.nl • www.aeternuscompany.nl

Coöperatie BV Limburg

Gedeputeerde Staten hebben begin oktober ingestemd met de deelneming van de Provincie Limburg in de associatieve coöperatie BV Limburg onder de voorwaarde dat eventuele wensen en bedenkingen van Provinciale Staten niet tot andere inzichten leiden. De associatieve coöperatie BV Limburg is een publiek-private samenwerking tussen overheid, instellingen en bedrijven waarbij cultuur en economie op basis van regionale verbondenheid samengaan. De wijze waarop cultuur en economie in het project duurzaam gematcht worden, is uniek voor Nederland en staat ook internationaal in de belangstelling. Het project speelt in op landelijke ontwikkelingen zoals het cultuurprofijtbeginsel én regionale ontwikkelingen zoals het versterken van de eigen identiteit. Doel van BV Limburg is enerzijds het investeren in cultuur met een economisch en maatschappelijk rendement en anderzijds het stimuleren van cultureel burgerschap. Dit wil zeggen het versterken van participatie in de Limburgse samenleving vanuit het besef van een historische en culturele identiteit. Dit vormt de voedingsbodem voor een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers en een maatschappelijk draagvlak met betrekking tot landschap en leefomgeving. Het betreft met andere woorden het stimuleren en faciliteren van een trots Limburgs zelfbewustzijn dat vertrouwt op eigen kracht.

Verre oosten specialisten uit de polder

Garden Impressions is een van de meest toonaangevende tuinmeubelproducenten van de Benelux en opereert als Marketing/Sales organisatie in het verlengde van haar productiefaciliteiten in het Verre Oosten. 5 Jaar geleden werd een complete plant in Ghuangzhou aangekocht door de Nederlanders, welke voor een substantieel deel bijdraagt aan het overall succes van de firma. Dit is een verkorte uitsnede van het verhaal van de algemeen directeur Harmen Wim Lammers, reeds enige tijd leidinggevende van dit van origine oer-Hollandse familiebedrijf.

Iedereen wil heden ten dage op de een of andere manier iets te doen hebben met het Verre Oosten en wel in het bijzonder met China. Als je daar niet laat produceren hoor je er toch eigenlijk niet helemaal bij. “Nog nooit in China geweest…?, Huh? ” Schaamte maakt zich meester van de Inkoper. Hij moet er eigenlijk wel naar toe om zijn geloofwaardigheid niet helemaal te verliezen bij het hedendaagse

management.

Dynamische spectrum

Om in deze tijd als producent/importeur/grossier et cetera mee te kunnen doen in het dynamische spectrum van handel in producten is een factuur met goederen-

leveranties uit China onontbeerlijk. De marges staan onder druk en voordelen moeten gezocht worden in het goedkoper kunnen laten produceren in die landen waar de kosten van arbeid nog op een laag niveau liggen.

Vol goede moed reizen hele horden ondernemers, inkopers en schimmige tussenpersonen af naar die landen waar men verwacht die gouden bergen te kunnen halen die door mede-ondernemers/inkopers en diezelfde schimmige personen voorgespiegeld worden. Vaak is de realiteit volkomen anders en komt men bedrogen uit. Laten we het daarbij nog maar niet hebben over die ondernemingen die aan de rand van de afgrond dreigen te

geraken door de handel en wandel in het Verre Oosten.

Bloedneuzen

Ten Teije BV, later omgedoopt in het meer internationaal klinkende Garden Impressions, was al in de jaren zestig en zeventig als handelsmaatschappij in een veelheid van artikelen bezig met het importeren van producten uit verre landen. De directie besloot op een gegeven moment, eind jaren ‘70, dat de sprong gewaagd moest worden naar Indonesië en vooral China. Daar lag de toekomst!

Na de eerste bloedneuzen opgelopen te hebben en de zoveelste onbetrouwbare ‘man in the middle’ ontmoet te hebben, zonk de moed het bedrijf eigenlijk wel in de schoenen. Was dit dan de stap geweest die de voortgang en continuïteit van het bedrijf voor de toekomst zeker moest stellen of was dit de onbetrouwbare

bodemloze put waaruit niets goeds kon voortkomen? Na een aantal jaren doorgeploeterd te hebben en ondertussen ook veel geleerd te hebben over ’s lands wijs en eer, kwam er een voor het bedrijf cruciale wending in het zakendoen met Azië. Er ontstond een relatie met een nog jonge Chinees die in Europa op school gezeten had en zich wilde verdiepen in handel met Europese bedrijven die de focus hadden op Azië. Juist het ontstaan en de uitbouw van deze relatie zette Garden Impressions op het goede spoor. Deze zeer intelligente Chinese man, laten we hem maar bij zijn westerse naam noemen, Mike, bracht veel kennis en ervaring binnen de onderneming en begeleidde voortaan al die moeilijke trajecten waarbij in het verleden veel mis gegaan was. Niet zozeer inzake modellen en uitvoeringen maar meer op het vlak van het zakendoen zelf en het projectmatig begeleiden van productie- en inkoopprocessen.

Mike bleek erg betrouwbaar en loyaal te zijn en kon met zijn achtergrond een brug bouwen tussen de Europese normen en (productie) waarden en de Oosterse mentaliteit, cultuur en productiemores zoals ik dat maar wens te noemen. Uiteraard stond daar de no-nonsens cultuur van de Hollanders tegenover, waar Mike wel aan moest wennen maar die hij in de latere

jaren als zeer prettig leerde ervaren. Een Hollander was recht door zee, soms wel erg direct in de benadering, maar wel

altijd oprecht en eerlijk.

Sterk

samenwerkingsverband

Onder de combinatie van Europees entrepreneurship in de vorm van Hans ten

Teije, zoon van de oprichter, en Mike uit Ghuangzhou, ontstond een sterk samenwerkingsverband dat zeer krachtig toesloeg op de Benelux markt voor outdoor meubelen, maar dat in principe in het

opgezette systeem diverse producten succesvol had kunnen vermarkten. Door de logistieke toevoeging van de mixcontainers in de afgelopen 4 jaren, waarbij de productie van de eigen plant, gecombineerd met die producten van de verschillende Chinese productiepartners uit de

diverse regio’s, samengevoegd worden en in een container naar de klant verstuurd worden, zijn de rendementen nog verder opgevoerd.

Sedert enige tijd maak ik deel uit van dit fantastische proces en merk ik dat ik ook iedere dag nog weer bijleer van alle aspecten die met dit proces samenhangen. Ik ben er van overtuigd dat deze specialisatie en kennis die wij bezitten op het gebied van productie, logistiek, QC, finance et cetera in samenhang tot het Verre Oosten ons alleen nog maar verder kan brengen in de toekomst. Westerse handelsmentaliteit en marketingkennis in combinatie met Oosterse productiemethoden moet wel de sleutel voor succes zijn.

Harmen Wim Lammers, Algemeen Directeur Garden Impressions

Harmen Wim Lammers

Golf in Kroatië, nog niet wijdverbreid ...

Tekst en fotografie Toon van Winden

Het voormalige Joegoslavië was ooit een populaire vakantiebestemming voor Nederlandse toeristen. De conflicten op de Balkan na het uiteenvallen van deze door Tito geleide staat hebben als een blokkade gewerkt voor de eens zo bekende bestemmingen aan de Adriatische Zee. De rust is nu gelukkig weer teruggekeerd en de nieuwe landen op de Balkan spannen zich in de toeristen voor zich te winnen.

Kroatië is één van die nieuwe landen en we bezochten de hoofdstad Zagreb, traditioneel een belangrijk knooppunt in de Balkan. Zo was deze stad bijvoorbeeld een vaste stopplaats voor de Oriënt Express, vooral bekend als luxueus vervoermiddel voor de rijken uit de eerste helft van de vorige eeuw. Het hotel Regent

Esplanade is met het oog op de klandizie van deze passagiers in 1925 geopend vlak naast het Centraal Station. Men is er in geslaagd de sfeer uit deze vroegere tijden goed te conserveren in dit imposante hotel waar het aan modern comfort overigens niet ontbreekt.

A la Croate

Zagreb blijkt een moderne stad die zijn uit de Middeleeuwen stammende historie ook trots laat zien. Zo is de heuvel in de stad waar de belangrijke regeringsgebouwen zijn geconcentreerd een mooi geconserveerd stadsdeel waar de straten

‘s avonds nog verlicht worden door zo’n 250 gaslantaarns waarvoor de stad nog speciaal twee lampaanstekers in dienst heeft. Het lagergelegen deel van de stad aan de oever van de Sava is ruim opgezet (het oorspronkelijke stadsplan kent een minimum breedte voor de straten) en wordt doorsneden door een hoefijzervormige strook van riante parken en pleinen. Niet echt van gewicht maar toch opmerkelijk is dat de Kroaten in zekere zin al jarenlang ons modebeeld bepaald hebben. Aan hen hebben we namelijk onze stropdas ‘te danken’. Hoe dat zo komt? In de zeventiende eeuw bezochten Kroatische huurlingen Parijs en deze soldaten waren te herkennen aan de om hun hals geknoopte sjaals. Deze dracht sloeg over op de Fransen die dit aanduidden als ‘a la Croate’ en later is dit omgevormd tot cravat, het Franse woord voor stropdas.

Hindernissen

Er zijn mensen, en ondergetekende maakt deel uit van die groep, die een stad pas compleet vinden als er ook golfvoorzieningen worden geboden. In voorbije tijden, wellicht samenhangend met de halte van de Oriënt Express, werd in Zagreb al golf gespeeld. De eerste golfclub werd er in 1928 opgericht. Maar die historie lijkt volledig uitgewist. In de communistische tijden werd golf ook niet toegelaten: De sport stond als bourgeois te boek. Sinds mei 2009 kent Zagreb weer een volwaardige 18-holes golfbaan. Met zichtbaar enthousiasme en gepaste trots vertelt één van de oprichters en huidige mede-eigenaar van de nieuwe baan Emilio Žubrinić over het ontstaan van deze baan op een destijds illegaal afvalstortterrein. Eind jaren ‘90 kende buurland Slovenië, dat veel minder van het Balkenconflict te lijden heeft gehad, al diverse prima golfbanen. Golfliefhebbers uit Zagreb waren toen steeds op een tochtje naar het buitenland aangewezen om een ronde te lopen. In 1998 hebben veertien van deze Zagreb-golfspelers het initiatief genomen tot een baan in de eigen stad. Na veel administratieve hindernissen en lastige puzzels met het hoge grondwaterpeil is er nu een complex

gerealiseerd dat aan alle te stellen eisen voldoet. De 18-holes baan is van hoge kwaliteit, de omgeving van de nieuwste holes (9 holes waren al in 2004 geopend) is nog wat kaal. Binnen de baan zijn 11 kleine en grotere meertjes gelegen die

uiteraard voor diverse waterhindernissen zorgen. Deze hindernissen zijn steeds zo gesitueerd dat ze eventueel gedeeltelijk vermeden kunnen worden. De hele lay-out van de baan is trouwens zo gerealiseerd dat de lage handicappers er een flinke kluif aan hebben, maar voor de wat minder getalenteerden biedt de baan toch ook hele mooie scoringskansen.

Naast de 18-holes baan kent het complex ook een 9-holes compact-course waarin ook drie lastige par 4 holes zijn te vinden. Het zou deze baan zeer tekort doen als deze 9-holes als ‘oefenbaantje’ worden aangeduid. Het is een pittig (par 30 van 1546 meter) en interessant circuit dat zeker de moeite waard is.

Kinderschoenen

Buiten Zagreb zijn er nog maar zeer beperkt golfbanen beschikbaar. Zover het de Kroatiërs zelf betreft staat de golfsport absoluut nog in de kinderschoenen. De voorzitter van de Kroatische Golf Associatie Darko Grgurić vertelde ons dat in het hele land nog slechts zo’n 1.000 geregistreerde spelers zijn, waarvan er ongeveer 600 aan de Golf- en Country club Zagreb zijn verbonden. Aan plannen voor nieuwe golffaciliteiten ontbreekt het bepaald niet (ruim 50 gemeenten geven aan in de komende jaren aan de realisering van golfbanen te willen gaan werken), maar tussen ideeën, wensen en realisatie gaapt nog een grote kloof, zeker in tijden van economische teruggang. Verspreid over het land zijn er al een aantal kleine oefenbaantjes en driving-ranges en buiten Zagreb zijn er nog een beperkt aantal volwaardige 18-holes banen. Op Briuni, een eilandje voor de kust, is een baan die in de dertiger jaren al bestond gerestaureerd. Het hele eilandje is in feite een natuurreservaat en ook voor de golfbaan moet de natuur er zoveel mogelijk ongerept blijven. Dit resulteert er bijvoorbeeld in dat deze baan greens van zand kent. Het wordt als een aparte ervaring beschreven om hierop te spelen. Dat zal ongetwijfeld zo zijn, maar of het ook aangenaam spelen is? Op 40 kilometer buiten Zagreb in Krasic is er verder nog de Golf & Country Club Dolina Kardinala en op de zuidelijke punt van het schiereiland Istrië vindt met de Golf Club Pula.

In september 2009 wordt elders op hetzelfde schiereiland een gloednieuwe 18-holesbaan geopend: de Kempinski Golf Adriatic.

Serieuze plannen

Een van de eerder aangeduide kleine baantjes is gelegen in Zaprešić, zo’n 15 kilometer buiten Zagreb. Omdat we hadden begrepen dat hier ook serieuze uitbreidingplannen waren, hebben we deze club ook bezocht. De baan blijkt gelegen in een ruim park, oorspronkelijk het landgoed van een edelman, waarin ook een kasteelachtig huis, een kapel, een orangerie en het mausoleum van de edelman te vinden zijn. Op dit moment heeft de vereniging van 150 leden de beschikking over een 3-holes baan, een driving range, een putting green en een chipping green alles van een zeer hoge kwaliteit. Aan ambitie ontbreekt het niet bij dit kleine golfclubje. In de oorspronkelijke orangerie van het landgoed waarin nu het clubrestaurant en het golfshopje zijn gehuisvest, zien we een heuse levensgrote schets van een 27-holes complex inclusief golfhotel. De grond voor de club inclusief de beoogde uitbreiding blijkt in handen van de gemeente.

De burgemeester Željko Turk doet uit de

doeken dat de gemeente door de vestiging van een mega-shopping-mall op zijn terrein relatief goed bij kas is. De grond is dus beschikbaar, er is geld voor een eerste

investering en burgemeester Turk heeft

net een nieuw vierjaars-mandaat van de kiezers gekregen. We hebben wel de

indruk dat Zaprešić voor de nieuwe

burgemeestersverkiezingen tenminste

een 9-holes baan zal hebben.

Ongetwijfeld zijn er nog een aantal van dit soort initiatieven, die ondanks moeilijke tijden toch levensvatbaar zijn. We wensen het de Kroaten, die in een land leven waar het jaar rond gespeeld kan worden, graag toe.

Kroatië is één van die nieuwe landen en we bezochten de hoofdstad Zagreb, traditioneel een belangrijk knooppunt in de Balkan. Zo was deze stad bijvoorbeeld een vaste stopplaats voor de Oriënt Express, vooral bekend als luxueus vervoermiddel voor de rijken uit de eerste helft van de vorige eeuw. Het hotel Regent

Esplanade is met het oog op de klandizie van deze passagiers in 1925 geopend vlak naast het Centraal Station. Men is er in geslaagd de sfeer uit deze vroegere tijden goed te conserveren in dit imposante hotel waar het aan modern comfort overigens niet ontbreekt.

A la Croate

Zagreb blijkt een moderne stad die zijn uit de Middeleeuwen stammende historie ook trots laat zien. Zo is de heuvel in de stad waar de belangrijke regeringsgebouwen zijn geconcentreerd een mooi geconserveerd stadsdeel waar de straten

‘s avonds nog verlicht worden door zo’n 250 gaslantaarns waarvoor de stad nog speciaal twee lampaanstekers in dienst heeft. Het lagergelegen deel van de stad aan de oever van de Sava is ruim opgezet (het oorspronkelijke stadsplan kent een minimum breedte voor de straten) en wordt doorsneden door een hoefijzervormige strook van riante parken en pleinen. Niet echt van gewicht maar toch opmerkelijk is dat de Kroaten in zekere zin al jarenlang ons modebeeld bepaald hebben. Aan hen hebben we namelijk onze stropdas ‘te danken’. Hoe dat zo komt? In de zeventiende eeuw bezochten Kroatische huurlingen Parijs en deze soldaten waren te herkennen aan de om hun hals geknoopte sjaals. Deze dracht sloeg over op de Fransen die dit aanduidden als ‘a la Croate’ en later is dit omgevormd tot cravat, het Franse woord voor stropdas.

Hindernissen

Er zijn mensen, en ondergetekende maakt deel uit van die groep, die een stad pas compleet vinden als er ook golfvoorzieningen worden geboden. In voorbije tijden, wellicht samenhangend met de halte van de Oriënt Express, werd in Zagreb al golf gespeeld. De eerste golfclub werd er in 1928 opgericht. Maar die historie lijkt volledig uitgewist. In de communistische tijden werd golf ook niet toegelaten: De sport stond als bourgeois te boek. Sinds mei 2009 kent Zagreb weer een volwaardige 18-holes golfbaan. Met zichtbaar enthousiasme en gepaste trots vertelt één van de oprichters en huidige mede-eigenaar van de nieuwe baan Emilio Žubrinić over het ontstaan van deze baan op een destijds illegaal afvalstortterrein. Eind jaren ‘90 kende buurland Slovenië, dat veel minder van het Balkenconflict te lijden heeft gehad, al diverse prima golfbanen. Golfliefhebbers uit Zagreb waren toen steeds op een tochtje naar het buitenland aangewezen om een ronde te lopen. In 1998 hebben veertien van deze Zagreb-golfspelers het initiatief genomen tot een baan in de eigen stad. Na veel administratieve hindernissen en lastige puzzels met het hoge grondwaterpeil is er nu een complex

gerealiseerd dat aan alle te stellen eisen voldoet. De 18-holes baan is van hoge kwaliteit, de omgeving van de nieuwste holes (9 holes waren al in 2004 geopend) is nog wat kaal. Binnen de baan zijn 11 kleine en grotere meertjes gelegen die

uiteraard voor diverse waterhindernissen zorgen. Deze hindernissen zijn steeds zo gesitueerd dat ze eventueel gedeeltelijk vermeden kunnen worden. De hele lay-out van de baan is trouwens zo gerealiseerd dat de lage handicappers er een flinke kluif aan hebben, maar voor de wat minder getalenteerden biedt de baan toch ook hele mooie scoringskansen.

Naast de 18-holes baan kent het complex ook een 9-holes compact-course waarin ook drie lastige par 4 holes zijn te vinden. Het zou deze baan zeer tekort doen als deze 9-holes als ‘oefenbaantje’ worden aangeduid. Het is een pittig (par 30 van 1546 meter) en interessant circuit dat zeker de moeite waard is.

Kinderschoenen

Buiten Zagreb zijn er nog maar zeer beperkt golfbanen beschikbaar. Zover het de Kroatiërs zelf betreft staat de golfsport absoluut nog in de kinderschoenen. De voorzitter van de Kroatische Golf Associatie Darko Grgurić vertelde ons dat in het hele land nog slechts zo’n 1.000 geregistreerde spelers zijn, waarvan er ongeveer 600 aan de Golf- en Country club Zagreb zijn verbonden. Aan plannen voor nieuwe golffaciliteiten ontbreekt het bepaald niet (ruim 50 gemeenten geven aan in de komende jaren aan de realisering van golfbanen te willen gaan werken), maar tussen ideeën, wensen en realisatie gaapt nog een grote kloof, zeker in tijden van economische teruggang. Verspreid over het land zijn er al een aantal kleine oefenbaantjes en driving-ranges en buiten Zagreb zijn er nog een beperkt aantal volwaardige 18-holes banen. Op Briuni, een eilandje voor de kust, is een baan die in de dertiger jaren al bestond gerestaureerd. Het hele eilandje is in feite een natuurreservaat en ook voor de golfbaan moet de natuur er zoveel mogelijk ongerept blijven. Dit resulteert er bijvoorbeeld in dat deze baan greens van zand kent. Het wordt als een aparte ervaring beschreven om hierop te spelen. Dat zal ongetwijfeld zo zijn, maar of het ook aangenaam spelen is? Op 40 kilometer buiten Zagreb in Krasic is er verder nog de Golf & Country Club Dolina Kardinala en op de zuidelijke punt van het schiereiland Istrië vindt met de Golf Club Pula.

In september 2009 wordt elders op hetzelfde schiereiland een gloednieuwe 18-holesbaan geopend: de Kempinski Golf Adriatic.

Serieuze plannen

Een van de eerder aangeduide kleine baantjes is gelegen in Zaprešić, zo’n 15 kilometer buiten Zagreb. Omdat we hadden begrepen dat hier ook serieuze uitbreidingplannen waren, hebben we deze club ook bezocht. De baan blijkt gelegen in een ruim park, oorspronkelijk het landgoed van een edelman, waarin ook een kasteelachtig huis, een kapel, een orangerie en het mausoleum van de edelman te vinden zijn. Op dit moment heeft de vereniging van 150 leden de beschikking over een 3-holes baan, een driving range, een putting green en een chipping green alles van een zeer hoge kwaliteit. Aan ambitie ontbreekt het niet bij dit kleine golfclubje. In de oorspronkelijke orangerie van het landgoed waarin nu het clubrestaurant en het golfshopje zijn gehuisvest, zien we een heuse levensgrote schets van een 27-holes complex inclusief golfhotel. De grond voor de club inclusief de beoogde uitbreiding blijkt in handen van de gemeente.

De burgemeester Željko Turk doet uit de

doeken dat de gemeente door de vestiging van een mega-shopping-mall op zijn terrein relatief goed bij kas is. De grond is dus beschikbaar, er is geld voor een eerste

investering en burgemeester Turk heeft

net een nieuw vierjaars-mandaat van de kiezers gekregen. We hebben wel de

indruk dat Zaprešić voor de nieuwe

burgemeestersverkiezingen tenminste

een 9-holes baan zal hebben.

Ongetwijfeld zijn er nog een aantal van dit soort initiatieven, die ondanks moeilijke tijden toch levensvatbaar zijn. We wensen het de Kroaten, die in een land leven waar het jaar rond gespeeld kan worden, graag toe.

Kroatië is één van die nieuwe landen en we bezochten de hoofdstad Zagreb, traditioneel een belangrijk knooppunt in de Balkan. Zo was deze stad bijvoorbeeld een vaste stopplaats voor de Oriënt Express, vooral bekend als luxueus vervoermiddel voor de rijken uit de eerste helft van de vorige eeuw. Het hotel Regent

Esplanade is met het oog op de klandizie van deze passagiers in 1925 geopend vlak naast het Centraal Station. Men is er in geslaagd de sfeer uit deze vroegere tijden goed te conserveren in dit imposante hotel waar het aan modern comfort overigens niet ontbreekt.

A la Croate

Zagreb blijkt een moderne stad die zijn uit de Middeleeuwen stammende historie ook trots laat zien. Zo is de heuvel in de stad waar de belangrijke regeringsgebouwen zijn geconcentreerd een mooi geconserveerd stadsdeel waar de straten

‘s avonds nog verlicht worden door zo’n 250 gaslantaarns waarvoor de stad nog speciaal twee lampaanstekers in dienst heeft. Het lagergelegen deel van de stad aan de oever van de Sava is ruim opgezet (het oorspronkelijke stadsplan kent een minimum breedte voor de straten) en wordt doorsneden door een hoefijzervormige strook van riante parken en pleinen. Niet echt van gewicht maar toch opmerkelijk is dat de Kroaten in zekere zin al jarenlang ons modebeeld bepaald hebben. Aan hen hebben we namelijk onze stropdas ‘te danken’. Hoe dat zo komt? In de zeventiende eeuw bezochten Kroatische huurlingen Parijs en deze soldaten waren te herkennen aan de om hun hals geknoopte sjaals. Deze dracht sloeg over op de Fransen die dit aanduidden als ‘a la Croate’ en later is dit omgevormd tot cravat, het Franse woord voor stropdas.

Hindernissen

Er zijn mensen, en ondergetekende maakt deel uit van die groep, die een stad pas compleet vinden als er ook golfvoorzieningen worden geboden. In voorbije tijden, wellicht samenhangend met de halte van de Oriënt Express, werd in Zagreb al golf gespeeld. De eerste golfclub werd er in 1928 opgericht. Maar die historie lijkt volledig uitgewist. In de communistische tijden werd golf ook niet toegelaten: De sport stond als bourgeois te boek. Sinds mei 2009 kent Zagreb weer een volwaardige 18-holes golfbaan. Met zichtbaar enthousiasme en gepaste trots vertelt één van de oprichters en huidige mede-eigenaar van de nieuwe baan Emilio Žubrinić over het ontstaan van deze baan op een destijds illegaal afvalstortterrein. Eind jaren ‘90 kende buurland Slovenië, dat veel minder van het Balkenconflict te lijden heeft gehad, al diverse prima golfbanen. Golfliefhebbers uit Zagreb waren toen steeds op een tochtje naar het buitenland aangewezen om een ronde te lopen. In 1998 hebben veertien van deze Zagreb-golfspelers het initiatief genomen tot een baan in de eigen stad. Na veel administratieve hindernissen en lastige puzzels met het hoge grondwaterpeil is er nu een complex

gerealiseerd dat aan alle te stellen eisen voldoet. De 18-holes baan is van hoge kwaliteit, de omgeving van de nieuwste holes (9 holes waren al in 2004 geopend) is nog wat kaal. Binnen de baan zijn 11 kleine en grotere meertjes gelegen die

uiteraard voor diverse waterhindernissen zorgen. Deze hindernissen zijn steeds zo gesitueerd dat ze eventueel gedeeltelijk vermeden kunnen worden. De hele lay-out van de baan is trouwens zo gerealiseerd dat de lage handicappers er een flinke kluif aan hebben, maar voor de wat minder getalenteerden biedt de baan toch ook hele mooie scoringskansen.

Naast de 18-holes baan kent het complex ook een 9-holes compact-course waarin ook drie lastige par 4 holes zijn te vinden. Het zou deze baan zeer tekort doen als deze 9-holes als ‘oefenbaantje’ worden aangeduid. Het is een pittig (par 30 van 1546 meter) en interessant circuit dat zeker de moeite waard is.

Kinderschoenen

Buiten Zagreb zijn er nog maar zeer beperkt golfbanen beschikbaar. Zover het de Kroatiërs zelf betreft staat de golfsport absoluut nog in de kinderschoenen. De voorzitter van de Kroatische Golf Associatie Darko Grgurić vertelde ons dat in het hele land nog slechts zo’n 1.000 geregistreerde spelers zijn, waarvan er ongeveer 600 aan de Golf- en Country club Zagreb zijn verbonden. Aan plannen voor nieuwe golffaciliteiten ontbreekt het bepaald niet (ruim 50 gemeenten geven aan in de komende jaren aan de realisering van golfbanen te willen gaan werken), maar tussen ideeën, wensen en realisatie gaapt nog een grote kloof, zeker in tijden van economische teruggang. Verspreid over het land zijn er al een aantal kleine oefenbaantjes en driving-ranges en buiten Zagreb zijn er nog een beperkt aantal volwaardige 18-holes banen. Op Briuni, een eilandje voor de kust, is een baan die in de dertiger jaren al bestond gerestaureerd. Het hele eilandje is in feite een natuurreservaat en ook voor de golfbaan moet de natuur er zoveel mogelijk ongerept blijven. Dit resulteert er bijvoorbeeld in dat deze baan greens van zand kent. Het wordt als een aparte ervaring beschreven om hierop te spelen. Dat zal ongetwijfeld zo zijn, maar of het ook aangenaam spelen is? Op 40 kilometer buiten Zagreb in Krasic is er verder nog de Golf & Country Club Dolina Kardinala en op de zuidelijke punt van het schiereiland Istrië vindt met de Golf Club Pula.

In september 2009 wordt elders op hetzelfde schiereiland een gloednieuwe 18-holesbaan geopend: de Kempinski Golf Adriatic.

Serieuze plannen

Een van de eerder aangeduide kleine baantjes is gelegen in Zaprešić, zo’n 15 kilometer buiten Zagreb. Omdat we hadden begrepen dat hier ook serieuze uitbreidingplannen waren, hebben we deze club ook bezocht. De baan blijkt gelegen in een ruim park, oorspronkelijk het landgoed van een edelman, waarin ook een kasteelachtig huis, een kapel, een orangerie en het mausoleum van de edelman te vinden zijn. Op dit moment heeft de vereniging van 150 leden de beschikking over een 3-holes baan, een driving range, een putting green en een chipping green alles van een zeer hoge kwaliteit. Aan ambitie ontbreekt het niet bij dit kleine golfclubje. In de oorspronkelijke orangerie van het landgoed waarin nu het clubrestaurant en het golfshopje zijn gehuisvest, zien we een heuse levensgrote schets van een 27-holes complex inclusief golfhotel. De grond voor de club inclusief de beoogde uitbreiding blijkt in handen van de gemeente.

De burgemeester Željko Turk doet uit de

doeken dat de gemeente door de vestiging van een mega-shopping-mall op zijn terrein relatief goed bij kas is. De grond is dus beschikbaar, er is geld voor een eerste

investering en burgemeester Turk heeft

net een nieuw vierjaars-mandaat van de kiezers gekregen. We hebben wel de

indruk dat Zaprešić voor de nieuwe

burgemeestersverkiezingen tenminste

een 9-holes baan zal hebben.

Ongetwijfeld zijn er nog een aantal van dit soort initiatieven, die ondanks moeilijke tijden toch levensvatbaar zijn. We wensen het de Kroaten, die in een land leven waar het jaar rond gespeeld kan worden, graag toe.

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by