Floriade

Magazines | Noord-Limburg Business nr 5 2009

Interesse Floriade 2012

blijft groeien

De Floriade begint steeds meer te leven onder de bevolking. Op zich niet vreemd want de organisatie timmert behoorlijk aan de weg. Met de Roadshow zijn de voorbije maanden tal van plaatsen in Nederland en Duitsland bezocht. Daarnaast is de Floriade-organisatie vorige maand afgereisd naar China, Thailand en Japan. Floriade-directeur Paul Beck is tevreden over de voortgang.

De Floriade duikt steeds vaker op als

gespreksstof bij meetings van businessclubs in de regio. “Dat is een goed teken,” zegt Beck. “We willen op allerlei manieren mensen en bedrijven betrekken bij onze plannen en dan is goed communiceren erg belangrijk. Het is en blijft echter lastig zolang je niet je ideeën zichtbaar kunt maken aan anderen. Mensen willen zien dat er iets gebeurt op het terrein zelf, maar dat vergt veel voorwerk. Bouw maar eens een huis; de meeste werkzaamheden liggen ver vóór het echte metselwerk kan beginnen. Je bent dan een hele tijd verder terwijl er nog geen steen gestapeld is.”

Bij de Floriade is dat niet anders. “De voorbereidende werkzaamheden vergen veel tijd maar nu kunnen we bijna beginnen met de invulling boven de grond”, vertelt Beck verder. “Het komend jaar zal het Floriade-landschap steeds meer vormen krijgen en kunnen we gaan bouwen.” De Floriade-organisatie blijft aan de weg timmeren om de wereldtuinbouwtentoonstelling onder de aandacht te brengen. “We hebben op 10 oktober, tijdens de liedjesavond van Vastelaovesgezelschap Jocus in de Maaspoort in Venlo, alle optochtdeelnemers uit Gennep, Helden, Horst aan de Maas, Venray en Venlo uitgenodigd een Floriade-

optocht-idee te bedenken”, vertelt Beck. “De verenigingen is gevraagd om een creatief, ludiek idee te bedenken voor een Floriade-deelname aan ieders carnavalsoptocht in 2010. De Floriade stelt €1.111,11 beschikbaar voor de uitwerking van het winnende concept.” De jury selecteert uit alle voorstellen een winnaar. Deze wordt voor het einde van dit jaar bekend gemaakt. Ideeën zijn welkom tot en met 30 november aanstaande en kunnen bij de Floriade worden ingediend (info@floriade.nl).

Een ander voorbeeld van publiciteit

bedraagt de activiteit die op 23 oktober plaatsvond. Die dag hebben zo’n 100

figuranten uit de hele regio deelgenomen aan het maken van een nieuwe Floriade-film onder leiding van regisseuse Annie Perkins. De film wordt gebruikt voor de internationale promotiecampagne van de Floriade en gaat in première op de World Travel Market in Londen, de allergrootste beurs voor de reisbranche ter wereld. “Maar er is meer: we hebben deelnemers kunnen registreren uit Indonesië, Jemen, Verenigd Koninkrijk, Nepal, Pakistan, India en Tunesië”, laat Beck weten. “Tijdens het verblijf van de floriade-organi-satie in China, Japan en Thailand zijn

gesprekken gevoerd die er toe leidde dat deze landen de intentie uitspraken om deel te nemen aan de Floriade. Verder zal tijdens de Floriade zeer waarschijnlijk de grootste kabelbaan van Nederland verschijnen met een lengte van 1.1 km. Bezoekers hebben dan vanaf 25 meter hoogte van het noorden tot het uiterste zuiden een prachtig overzicht op het terrein.” De ontwikkelingen van de Floriade zitten in de lift, of liever gezegd kabelbaan.

www.floriade.nl

Tekst Lei Spreeuwenberg

Floriade

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by