De stelling: zonder geschoold personeel is ondernemen een verloren zaak

Magazines | Noord-Limburg Business nr 5 2009

Twee toonaangevende organisaties op het gebied van scholing reageren op onze vraagstelling over de nut en noodzaak van goed geschoold personeel.

De stelling:

Zonder goed

geschoold personeel is ondernemen een verloren zaak

Theo van Boekhold,
directeur Experience

“Ik durf te beweren dat deze stelling volledig juist is. Ongeschoold werk bestaat nagenoeg niet meer in Nederland. Ook beroepen als schoonmaker, tomatenplukker, portier of verkoper in een winkel kunnen tegenwoordig niet uitgevoerd worden zonder de nodige theoretische en praktische bagage. Veel bedrijven worden tot het opleiden van hun personeel gedwongen door de moordende concurrentie, waarbij opleiden een mogelijkheid is om je te onderscheiden van je concurrent. Ook heeft de strengere regelgeving binnen branches, met hoge boetes als bij controle blijkt dat niet voldaan is aan de regels, tot gevolg dat het personeel opgeleid moet worden. Denk hierbij aan de invoering van HACCP regels in de voedselbranche, het verplicht in dienst hebben van een gediplomeerd BHV-er en de verscherpte regelgeving voor wat betreft het voeren van een administratie. Opleidingsinstituten spelen hier dankbaar op in en het begrip ‘Education Permanente’ lijkt van alledag. Nu is het zo dat veel op school of bij opleidingsinstituten geleerd kan worden. De waarde hiervan wordt echter pas in de praktijk bepaald. Personeel dat in staat is om het geleerde ook op een juiste manier in de praktijk te brengen, zal er voor zorgen dat zijzelf en ook het bedrijf waarvoor zij werken succesvol zijn.”

Didi Taihuttu, directeur

Compu’Train Venlo

“Ondanks de economische teruggang blijft een investering in het menselijk kapitaal van groot belang. De kenniseconomie mag niet verloren gaan nu Nederland in ‘zwaar weer’ zit. Kennisontwikkeling hoort bij ondernemingen nog steeds bovenaan de agenda te staan. Wij signaleren een steeds grotere vraag naar ICT-opleidingen en cursussen, voor zowel de ICT-gebruikers als ICT-professionals. Dit komt omdat een goed gebruik van de bestaande IT-oplossingen in een organisatie de efficiëntie en productiviteit van het personeel verbetert. Dit toont aan dat investering in een opleiding de werkgever direct resultaat oplevert.

Uit een onderzoek van Cap Gemini Ernst & Young is gebleken dat een gemiddelde kantoormedewerker bijna 40 minuten per dag besteedt aan het oplossen van computerproblemen. Dit is ruim 3 uur per week. Uit een onafhankelijk onderzoek in opdracht van Microsoft is gebleken dat de gemiddelde werknemer maar 20% van de totale mogelijkheden uit de Microsoft pakketten gebruikt, gewoonweg omdat men niet bewust is van de mogelijkheden.

Wij houden hier als opleider rekening mee door organisaties te helpen in het inzichtelijk maken, ontwikkelen en meten van ICT-competenties, zodat de organisaties snel van een blijvend resultaat kunnen profiteren. Wij constateren dat het aanbieden van opleidingen personeel gemotiveerder en productiever maakt en de verbondenheid met de organisatie bevordert. Een steeds grotere diversiteit aan cursussen op één centrale locatie, bijvoorbeeld in Venlo, zorgt ervoor dat werkgevers en werknemers niet onnodig worden belast met reistijd. Kortom: goed geschoold personeel levert voor zowel de werkgever als de werknemer een win-win situatie op.”

Compu’Train Venlo

077 - 321 0472

www.computrain.nl

Roermondsestraat 36-40

5912 AK Venlo

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by