Mobiliteit op de werkvloer

Magazines | Noord-Limburg Business nr 5 2009

Noodzaak of onmogelijke strijd?

Mobiliteit op de werkvloer

tekst coen Spierenburg, Libra nova

In veel organisaties staat het thema mobiliteit hoog op de agenda. “Kunnen we als medewerkers niet gewoon ons werk blijven doen?” is echter een voorbeeld van een reactie die veel in de dagelijkse praktijk voorkomt. Managers beschouwen het onderwerp daarom vaak als een strijd die niet te winnen valt. Maar is mobiliteit op de werkvloer geen bittere noodzaak?

Mobiliteit is niet nieuw en bestaat al zolang er werkgelegenheid is. Maar voorheen kwam het door het arbeidsethos van medewerkers veel minder voor. Men dacht er nauwelijks aan om binnen of buiten de organisatie van baan te switchen. Tegenwoordig is dit anders. Het is al lang niet meer vreemd dat je na twee à drie jaar iets anders wil gaan doen. Mobiliteit is geaccepteerd, maar wordt niet door

velen gepraktiseerd. Zo zien werknemers onder andere op tegen het onbekende en is de minimale eis: ‘krijgen wat ik nu heb’. Factoren zoals leeftijd, gebrek aan kennis, het salaris en de arbeidsvoorwaarden spelen hierin een rol. Drempels zijn er echter ook voor managers. Zij zijn onder andere bang dat zij ‘goudhaantje(s)’ verliezen of tegenvallende afdelingsprestaties en extra opleidingskosten aanlopen. Er zijn dus diverse criteria die de drempelwerking bij de keuze voor mobiliteit stimuleren en het voor zowel de manager als de werknemer moeilijk maakt mobiliteit binnen het bedrijf verkocht te krijgen.

Noodzaak

De tegenargumenten zijn echter niet gegrond. Het landschap van organisaties en de bedrijfsvoering is de laatste jaren in toenemende mate aan het veranderen. Verregaande ontwikkelingen in de ICT (internetsites, intranet en bedrijfsapplicaties) vervangen of verdelen verschillende activiteiten in bedrijfsprocessen van organisaties. Hierdoor verandert en verdwijnt werk en neemt de snelheid van veranderingen toe. Om in deze tijd als organisatie slagvaardig te blijven, is werken aan effectieve arbeidsinzet noodzakelijk en mobiliteit daarvoor het antwoord. Door telkens naar de juiste man op de juiste plaats te zoeken, zijn medewerkers en organisaties op voorhand beter in staat in te spelen op veranderingen in werkgelegenheid. Met mobiliteitsbeleid doen medewerkers meer kennis en ervaring op in verschillende functies, waardoor een bredere inzetbaarheid en een grotere keuze mogelijkheid ontstaat. Hij/zij kan zich blijven ontplooien en is niet meer afhankelijk van die ene organisatie. Werkgevers daarentegen zijn met mobiele medewerkers beter in staat de arbeidscapaciteit op veranderingen af te stemmen. Mobiliteit vergroot voor alle partijen de kansen en verkleint de bedreigingen. Vanuit dit gezamenlijk belang is een strijd niet noodzakelijk en de kans op succes groot.

tips voor mobiliteit

- Start met een mobiliteitsprogramma door middel van het creëren van een definitie, werken aan begripsvorming en het trainen van doelgroepen.

- Zet een infrastructuur op voor mobiliteit. Denk hierbij aan mobiliteitshop en vacaturekrant, externe relaties met uitzendbureaus, partners en andere branches.

- Communiceer over behaalde resultaten op het gebied van mobiliteit.

- Introduceer een mobiliteitgesprek. Maak concrete afspraken en stel resultaten vast.

- Stimuleer managers om met elkaar tot uitwisseling van personeel over te gaan.

- Laat medewerkers communiceren over de successen.

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by