LWV: Venlo pilot voor Stichting Duurzame Bedrijventerreinen

Magazines | Noord-Limburg Business nr 2 2022De twintig bedrijventerreinen in Venlo dienen als pilot voor de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen die ondernemers ondersteunt bij de noodzakelijke energietransitie en klimaatadaptatie. Ruim twee jaar na de oprichting zijn de eerste contouren zichtbaar in de vorm van innovatieve pilotprojecten en wordt het werkgebied verder uitgebreid.

 

Van de ruim 1.200 bedrijven op de twintig Venlose industrieterreinen hebben er veel een plat dak. Ideaal voor de aanleg van vele hectaren zonnepanelen, zo was de gedachte bij Ondernemend Venlo. De bedrijvenvereniging vormde een alliantie met de gemeente Venlo en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en medio 2019 landde een forse subsidie verstrekt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie Limburg in Venlo om de collectieve verduurzaming te onderzoeken.

Combinaties

"Ondernemers willen best investeren in duurzame energie en andere maatregelen", zegt Jacko D'Agnolo, projectleider bij de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen, na de subsidieverlening opgericht om duurzaamheid bij het bedrijfsleven aan te jagen. "Ze weten echter niet hoe. Ze hebben vaak niet de tijd om zich te verdiepen in de materie, weten niet dat er interessante subsidies mogelijk zijn. Onze taak is nu al die bedrijven bewust te maken van mogelijkheden en vooral ook van de kansen die samenwerking biedt. Juist op bedrijventerreinen zijn interessante combinaties te maken."

Röntgenfoto

De stichting startte in de zomer van 2020 met Venlo als pilot, midden in de coronacrisis. Geen ideale timing, weet ook Jacko D'Agnolo. "Ondernemers hadden wel wat anders aan hun hoofd. Toch hebben we snel meters kunnen maken. We hebben eerst achter de schermen uitgezocht hoeveel energie al die bedrijven in Venlo gebruiken, uitgesplitst in gas en elektriciteit. Dit is een soort dataröntgenfoto geworden waarmee we in kaart brengen waar de meeste winst te behalen is. Vervolgens hebben we contact gezocht met 400 bedrijven die ver-plicht zijn om binnen nu en vijf jaar energiebesparende maatregelen te nemen. Niet om hun bang te maken, maar vooral om de mogelijkheden door te nemen aan de hand van een gratis energiescan."

Inktvlek

De reacties waren zeer positief en leidde tot de vorming van Green Deal Club Venlo, een club van ondernemers die een netwerk vormen om de verduurzaming op de Venlo bedrijventerreinen concreet in te vullen. "Het netwerk breidt zich uit als een inktvlek", weet ook Sonja Demandt, verantwoordelijk voor Parkmanagement bij de LWV. "Ondernemers luisteren naar elkaar en beseffen dat ze allemaal een verantwoordelijkheid hebben in de energietransitie. Ze beseffen tegelijk dat overschakelen op duurzame energie op de langere termijn een lucratieve investering is. Kijk naar de energieprijzen, die rijzen de pan uit. Als LWV nemen we met Parkmanagement onze rol om ondernemers te helpen in de transitie."

Restwarmte

Tweede stap was het opzetten van aansprekende projecten waarbij de focus ligt op samenwerking. De projectleider wijst op concrete plannen voor het koppelen van twee fabrieken op Spikweien: frietfabrikant Aviko levert restwarmte aan buurman AMI. "In Tegelen gaat alumi-niumfabriek MGG restwarmte leveren aan de naastgelegen kartonfabriek Dings Kartonnage. In beide gevallen wordt enorm veel gas bespaard en gaat de CO2-uitstoot omlaag."

Energienetwerken

Verder worden projecten uitgewerkt waarin bedrijven opgewekte zonnestroom gaan delen. Sonja Demandt: "Niet elk bedrijf kan panelen leggen en de behoefte kan sterk wisselen. Uiteindelijk is het de bedoeling om een soort lokale energienetwerken op te richten die zorgen voor de nodige elektriciteit, met opslag in batterijen of andere energiedragers. Hiervoor moeten nog de nodige hindernissen worden overwonnen, uiteraard. Maar dat zou ook het probleem van overbelasting van het stroomnet deels oplossen."

Klimaatadaptatie

De Stichting Duurzame Bedrijventerreinen richt zich behalve op energieverduurzaming ook op klimaatadaptatie; het omgaan met de klimaatverandering. "Door het afkoppelen van regenwater", legt Jacko D'Agnolo uit, "en de aanplant van groen om hittestress tegen te gaan. Juist op bedrijventerreinen is er door het vele asfalt en het weinige groen vaak sprake van hittestress in de zomer. Groen en water vormen natuurlijke airco."

Op het gebied van klimaatadaptatie wordt er gewerkt aan een mooi voorbeeldproject op een deel van de Marinus Dammeweg. "Een aantal bedrijven aan die weg gaat hun regenwater afkoppelen en opvangen in wadi's. Daarnaast vindt er een grootschalige herinrichting plaats met veel beplanting en nieuwe bomen die biodiversiteit vergroten. Daarmee wordt de overlast van hoosbuien kleiner en ontstaat een mooie groenstrook die warmte dempt en de leefbaarheid aanzienlijk verbetert. Eenzelfde plan ligt er ook voor het middenterrein van Kantorenpark Noorderpoort."

Roermond en Maastricht

De in Venlo opgedane kennis en ervaring wordt inmiddels uitgerold naar de bedrijventerreinen elders in Limburg. "De röntgenfoto en energiescan gebruiken we nu ook op de 37 terreinen in Roermond en Maastricht", zegt Sonja Demandt. "Dat gaan er ongetwijfeld méér worden. Collectief kunnen we veel meer bereiken en sneller. Onze resultaten delen we graag met andere terreinen in het land."

www.duurzamebedrijventerreinen.eu
 

delen:

Noord-Limburg Business nr 2 2022

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden