Column Vlaminckx Advocaten: Verrekening en opschorting; subtiele verschillen

Magazines | Noord-Limburg Business nr 2 2015

'LEUK’ is het antwoord!

Steeds meer bedrijven zoeken een écht leuke en vermakelijke manier om nieuwe relaties te ontmoeten maar ook om bestaande relaties te beheren. Want immers, saaie vergaderingen heeft iedereen al genoeg. Op basis van die behoefte uit de markt heeft De Maaspoort in 2010 de businessclub Theater & Zaken opgericht. "De businessclub is inmiddels uitgegroeid tot een club met ruim 60 leden. Binnen enkele jaren willen we doorgroeien naar maximaal 100 leden”, zegt Linda van Vegchel, manager marketing & sales.

Agendastress

Een veelgehoord probleem is: “Ik ben al zo vaak weg van huis, mijn partner ziet me nooit meer.” Het is vaak een uitdaging om de privéagenda’s goed op elkaar af te stemmen of om een partner mee te krijgen naar een netwerkevent of borrel. “Hier lag een unieke kans door het prachtige aanbod aan voorstellingen dat wij hebben. Iedereen is naast directeur of salesmanager ook partner, zoon, moeder en ga zo maar door. Bij Theater & Zaken wordt dit gegeven juist benut.”

Maak het leuk

Theater & Zaken is een flexibel businessclublidmaatschap waarvan het programma zowel voor een deel zelf te bepalen is, als gedeeltelijk vast staat. Super interessant omdat relatiebeheer op deze manier pas écht leuk wordt. Tevens zijn het avonden waarvan ook de partner ontzettend kan genieten en dit brengt het relatiebeheer tot een geheel nieuw niveau. De omgeving en live-ervaring maken elke avond uniek en leuk waardoor relaties het niet snel zullen vergeten.

Meer informatie: www.maaspoort.nl/businessclub | events@maaspoort.nl

Eventmanagers: Janine van der Putten 077 320 72 19

Veronique Schmitz 077 320 72 20

profiel

Rob de Hair,

r.dehair@vlaminckx.nl

Verrekening en opschorting; subtiele verschillen

Eenzijdige overeenkomsten zijn zeldzaam; in vrijwel alle gevallen dienen beide partijen bij een overeenkomst bepaalde verplichtingen te vervullen. Aan de partij die vreest dat zijn wederpartij haar verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen heeft de wetgever de mogelijkheid van opschorting geboden. De opschortende partij hoeft dan pas haar verplichtingen na te komen als ook de ander dat doet: gelijk oversteken. Daarnaast biedt de wet de mogelijkheid tot verrekening; een partij mag vorderingen op en schulden aan dezelfde wederpartij met elkaar verrekenen.

Beide rechten mogen contractueel worden uitgesloten. Bij verrekening gebeurt dat vaak, opschorting niet. Dat kan leiden tot bijzondere situaties. Bijvoorbeeld: als je niet mag verrekenen, wat heb je dan aan opschorting? De Hoge Raad heeft recent bevestigd dat een schuldeiser een beroep mag doen op zijn opschortingsrecht, ook als verrekening is verboden.

De gedachte daarbij is dat verrekening in feite een manier van betaling is, terwijl opschorting een prikkel moet zijn om de andere partij tot nakoming (bijvoorbeeld betaling) te dwingen. Dat hoeft niet per sé door verrekening te zijn. Aangezien de wederpartij in de genoemde casus reeds failliet was verklaard en de curator diens verplichtingen niet meer kon of wilde nakomen, komt de opschorting er in dat geval op neer dat beide partijen hun verplichtingen niet meer nakomen.

Daarmee heeft het verrekeningsverbod niet het gewenste effect. Het doel van zo’n verbod is immers dat de wederpartij altijd zijn verplichtingen nakomt. Daarvoor is naast een verrekeningsverbod dus ook een opschortingsverbod vereist. Kortom, het loont om kritisch te (blijven) kijken naar de contractvoorwaarden om onaangename verrassingen te voorkomen.

Voor ons als club in het algemeen en als commercieel team in het bijzonder, is elk voetbalseizoen een grote uitdaging: we moeten nóg creatiever worden voor potentiële en nieuwe sponsors maar ook innovatiever voor ons bestaande netwerk.

Netwerken bij VVV-Venlo met een gezamenlijk doel

Gelukkig hebben wij die stap jaren geleden al weten te maken: we zijn met het VVV-Venlo Netwerk uitgegroeid tot een groot en bekend netwerkplatform in Limburg-Noord en bieden mensen een groot zakelijk platform om elkaar te ontmoeten en ook daadwerkelijk zaken te doen. Het draait al lang niet meer om voetbal alleen. Netwerken met een gezamenlijk doel staat centraal.

Toch is het spelletje nog altijd de gemene deler. Uiteraard blijft en blijkt voetbal het bindmiddel. De leden van het VVV-Venlo Netwerk zijn ook echt nog betrokken bij de club. En dat zijn niet alleen de lokale slager en bakker, maar ook de multinationals die bij ons komen. Ze voelen de emotie die gepaard gaat met een club en een sport als de onze. En dat er dan zelfs wel eens op de sponsortribune gemord wordt is natuurlijk logisch. Niets menselijks is onze sponsors vreemd.

Wij doen er alles aan om die grote netwerkclub te blijven, om dat unieke platform voor alle ondernemers te kunnen blijven bieden. Wilt u eens vrijblijvend kennismaken met het VVV-Venlo Netwerk? Neem dan contact op met de commerciële afdeling via commercie@vvv-venlo.nl.

Met sportieve groet,

Marco Bogers

Directeur VVV-Venlo

Agenda VVV-Venlo Netwerk

• 1 juni:    Eat & Meet Van der Valk Hotel Venlo

• 3 juni:    Bedrijsbezoek aan NetwerkPartner: Rockwool

• 18 juni:  TOP ontmoeting met als thema: ‘Grensoverschrijdend toerisme’ bij Toverland

• 26 juni:  Business VoetbalToernooi in combinatie met dienstenveiling

VVV-Venlo

Venlo maakt werk van acquisitie

Een essentieel onderdeel van het Venlose acquisitieplan is het uitbouwen van kennis en netwerken in voor Venlo relevante sectoren. Om die reden bezoekt wethouder Stephan Satijn de komende maanden drie belangrijke logistieke beurzen in München, Barcelona en Istanbul. De missie is om meer internationale contacten aan te boren en zo de naamsbekendheid van Venlo als aantrekkelijke vestigingsplaats verder te vergroten. De Transport & Logistics beurs in München vindt plaats van 5 tot 8 mei. Een groot aantal logistieke dienstverleners, regio’s en investeerders is hier present. Een maand later, van 8 tot 10 juni, is Barcelona toneel van de Global E-commerce Summit. Ruim 700 toonaangevende experts en ondernemers uit meer dan 40 landen treffen hier elkaar. Op 16 en 17 september is er in Istanbul nog de International Supply Chain Summit. Nederlandse ondernemers zijn in Turkije een netwerk aan het opzetten om deze groeimarkt te bewerken. De gemeente richt zich vanuit het acquisitieplan op beurzen die aansluiten op de eigen economische structuur. Met name de logistieke sector met gerichte acquisitie naar bedrijven in de e-commerce is voor Venlo interessant. Komend najaar bezoeken burgemeester Antoin Scholten en wethouder Satijn namens Venlo ook de ExpoReal in München. Tijdens deze toonaangevende vastgoedbeurs (5-7 oktober) presenteren belangrijke steden en regio’s zich aan belangrijke vastgoedpartijen en mogelijke investeerders.

Kijk voor meer actueel nieuws op

www.noordlimburgbusiness.nl

Rabobank Venlo e.o. leading partner CONNECTED

Rabobank Venlo e.o. heeft zich als leading partner verbonden aan CONNECTED, het nieuwe kennis-, contact- en inspiratieplatform, dat op 29 september in De Maaspoort in Venlo georganiseerd wordt. De twee partijen zijn trots gezamenlijk Leen Zevenbergen als een van de eerste keynote sprekers te kunnen presenteren. Leen Zevenbergen is een zeer ervaren ondernemer en auteur van diverse managementboeken, waarvan er zelfs een bekroond werd met de titel Managementboek van het Jaar. Hij is onder meer inspirator, strateeg, coach, klankbord en initiator. Leen kan zeer inspirerend spreken over ondernemen en duurzaam leiderschap. Hij schrijft onder meer over hoe ondernemingen naar een duurzame toekomst kunnen transformeren, waarbij de drie P’s: People, Planet, Profit gecombineerd moeten worden met de vierde P van 'Passie'. Rabobank Venlo e.o. speelt een actieve rol in het verbeteren en versterken van de regio Venlo. De bank doet dat vanuit haar coöperatieve grondslag waarbij ze partijen met elkaar verbindt, samenwerkingen creëert en partijen versterkt, wat uitstekend aansluit op de doelstellingen van CONNECTED. Met Noord-Limburg Business en Fontys International Campus Venlo is CONNECTED eveneens een samenwerking aangegaan, waarbij de partijen elkaar optimaal zullen versterken.

Rectificatie Nissan-dealerschap Venray

Automobielbedrijven Van de Weem aan bedrijventerrein Keizerveld in Venray is 1 februari 2015 start met de vertegenwoordiging van Nissan in Venray. Voorheen lag deze vertegenwoordiging bij autobedrijf Hansen, eveneens gevestigd op Keizersveld. Nissan-liefhebbers die in het verleden hun auto bij Hansen hebben gekocht, zijn ondanks het afstoten van het dealerschap wat betreft voor het onderhoud en service nog steeds meer dan welkom bij autobedrijf Hansen. “De deuren staan nog altijd wagenwijd open voor onze trouwe Nissan-klanten”, aldus directeur Roland Hansen.

Werkleerbedrijf buitendienst gemeente Bergen

Vanaf 1 mei gaan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt  aan de slag bij de buitendienst van de gemeente Bergen voor het bijhouden van het groen in de openbare ruimte. Hiermee speelt de gemeente niet alleen in op maatschappelijke ontwikkelingen en wil ze andere bedrijven stimuleren in maatschappelijk ondernemen, het zorgt ook voor een toekomstbestendige buitendienst. In 2014 heeft een onderzoeksbureau gekeken naar de efficiency, de bezuinigingsmogelijkheden en het toekomstperspectief van de buitendienst van de gemeente Bergen L. Aanleiding was de taakstellende bezuiniging waartoe de gemeenteraad besloten had. Met het inzetten van het werkleerbedrijf, maar ook het geleidelijk aan minder onderhoudsintensief maken van het openbare groen en enkele andere maatregelen, wil het college van burgemeester en wethouders met behoud van het goede onderhouds- en verzorgingsniveau (het goede niveau is bevestigd in het onderzoeksrapport) van de openbare ruimte efficiency realiseren bij de gemeentelijke buitendienst. De totale aanpak levert structureel een bedrag van zo’n € 150.000 op. Naast een minder arbeidsintensieve inrichting van het openbare groen betrekt de buitendienst inwoners van de gemeente Bergen L. Daarnaast stimuleert en faciliteert de gemeente initiatieven vanuit de gemeenschap om zelf delen van het onderhoud voor haar rekening te nemen.

Google straft: is uw website mobielvriendelijk?

In april is Google (eindelijk) begonnen met het afstraffen van mobielonvriendelijke websites. Het is Google nu echt menens in de strijd tegen websites die niet geschikt zijn voor mobiel. En logisch ook, want we surfen ontzettend veel op onze mobiele apparaten, zoals mobiele telefoons en tablets. Een mobielvriendelijke website is natuurlijk niet alleen noodzakelijk omdat Google dit wil: er zijn online maar weinig dingen voor gebruikers zo frustrerend als een internetpagina die gemaakt is voor een groot scherm. Onleesbare lettertypen, onaantikbare links en zinnen die je dwingen om naar rechts te schuiven. Deze frustraties dient u nu echt te voorkomen: 74% van de internetgebruikers acht de kans veel groter dat zij sneller naar een website of webshop terugkeren als deze is aangepast voor mobiele apparaten. Bovendien is de informatiebehoefte van mensen wanneer ze kijken op hun mobiele telefoon anders. Grote kans dat u dus ook de inhoud onder de loep moet nemen speciaal voor consumenten die uw webomgeving bezoeken op een mobiel apparaat. AppComm helpt u graag verder in deze mobiele tijd: wij maken mobiele websites, mobiele webwinkels en mobiele apps. Face the Future! www.appcomm.nl

zakenautotestdag

Toeren door de regio

Het is voorjaar, dat betekent dat de zakenautotestdag weer op de agenda staat. Op een van eerste, echt lekkere lentedagen van dit voorjaar verzamelden we met z’n allen bij Parkhotel Horst, het start- en eindpunt van onze jaarlijkse toertocht.

Op de testdag konden de testrijders zich wederom vergapen aan het grote aanbod aan zakenauto's dat door de dealers ter beschikking was gesteld. De verschillende merken, types en uitvoeringen waren voldoende om een goede indruk te krijgen van het hedendaagse autoaanbod. Op de zakenautotestdag was er voor alle smaken en voor iedere functie wel een auto aanwezig.

We begonnen de dag bij Parkhotel Horst in Horst. Daar werden de dealers en testrijders gastvrij ontvangen met een kopje koffie en een heerlijk lunchbuffet. Uitgever Michael van Munster heette iedereen welkom en na een korte briefing en een groepsfoto was het tijd om de auto’s op te zoeken.

De eerste rit ging richting 112Academy in Sevenum, waar het gastvrije personeel voor een lekker drankje en overheerlijk hapjes zorgde. Dit was voor de testrijders ook de eerste gelegenheid om de testformulieren in te vullen. Tussendoor kregen we ook nog de mogelijkheid om de gloednieuwe 3D-bioscoop te bewonderen.

De tweede locatie was Niëns Horeca in Maasbree. Voor de echte liefhebbers was de weg naar Maasbree dé perfecte route om de auto's eens goed te testen. Heelhuids aangekomen in Maasbree werden we ook bij Niëns Horeca weer voorzien van een drankje en heerlijke hapjes.

Het kostte wat moeite om iedereen uit het lentezonnetje te trekken, maar toen dat was gelukt, vervolgden we onze route naar de Kasteeltuinen in Arcen. De dienstdoende chef verwende ons met heerlijk verse asperges!

Bij terugkomst in Horst was er nog voldoende tijd voor de testrijders om de auto's uit te proberen waar ze gedurende de dag niet in hebben kunnen rijden. Hier werd door de deelnemers dan ook gretig gebruik van gemaakt. De geslaagde dag werd uiteindelijk afgesloten met een heerlijk driegangendiner. n

Dealers:

- De Maassche BMW en MINI

- AutoArena Venlo

- Autobedrijf J.Janssen

- Auto Creemers

- Autobedrijf Lennaerts

- Jaguar Demandt

- Autobedrijf GHV

- Automobielbedrijf Van de Weem

- Auto Nabuurs

Deelnemers:

- Peter van Hussen, Advies Visie

- Carlo Giliam, Alpha Labs

- Rudolf Rigtering, Appcomm

- Maurice Holla, Baanconcept Noord- en Midden-Limburg

- Francis Seetsen-Braem, Counseling & Coaching Noord-Limburg

- Marie-José Korsten, Feel Good Expert

- Chris Herben, Ivengi.com

- Laura Vierkotten-Bosma, Kasteeltuinen Arcen

- Ralf Holzapfel, Lagotronics Projects

- Tim Sampers, Personato

- Marian Sanchez, AMC Price Cleaning

- Marco Hendriks, PRO-Connect

- Bart Salemans, Salemans Omgevingsontwikkeling

- Mindy van Rijt, Skindustries

- Alwin Sahr, Sportmobiel

- Job Euwes, TopProfile Executive Search

- Jordi Toonen, Wiertz Personeelsdiensten

- Rob Mans, Zuidlease

SEAT Leon ST X-Perience

Dealer: AutoArena Venlo

Afgevaardigde tijdens testdag: Menno Koetsruiter

Laura Vierkotten-Bosma: “Ik vind deze SEAT een prachtige en sportieve auto. Hij is groot en mooi afgewerkt en het rijcomfort is hoog. Wat dat betreft denk ik dat de verhouding tussen prijs en kwaliteit prima is.”

Tim Sampers: “Deze Leon is stabiel en degelijk, maar op een lekker sportieve manier. Het is daarnaast ook een mooi vormgegeven auto. De prijs/kwaliteit is ook in verhouding, zeker als je kijkt naar alle upgrades.”

Chris Herben: “Ik vind de Leon ST X-PERIENCE een erg mooie auto! De automaat schakelt soepel en je merkt ook echt het verschil tussen de eco- en sportstand. De afwerking van de SEAT is top. Een zeer representatieve zakenauto!”

Peter van Hussen: “De SEAT is een comfortabele, overzichtelijke en nette zakenauto. Daarnaast is de auto keurig afgewerkt. De auto biedt naar mijn mening ook meer dan de prijs doet vermoeden.”

Marie-José Korsten: “Ik vind de Leon een hele nette auto! Hij is mooi van binnen en bijzonder comfortabel. Daarnaast zitten er veel opties op! Het is al met al een mooie, volwaardige auto.”

Specificaties

Merk: SEAT

Model: Leon ST

Type: X-PERIENCE 2.0 TDi

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 2.0 liter

Vermogen: 184 pk

Koppel: 380 Nm

Verbruik: 1 op 20,4

Acceleratie (0 tot 100): 7,1 sec

Topsnelheid: 224 km/h

Uitrusting: Upgrade Executive, 18 inch X-PERIENCE velgen.

Verkoopprijs: € 43.353,-

Leaseprijs: vanaf € 698,-

Vanaf prijs: € 21.100,-

Informatie: www.autoarena.nl

‘Deze Leon is stabiel en degelijk, maar op een lekker sportieve manier.’

Volkswagen Passat

Dealer: AutoArena Venlo

Afgevaardigde tijdens testdag: Roland Willemsen

Alwin Sahr: “Je merkt aan alles dat je met deze Passat in een hogere categorie rijdt. Het is een erg mooie en strakke auto, zeker met die grote velgen. De prijs/kwaliteit verhouding is wat mij betreft dik in orde.”

Job Euwes: “Ik ben onder de indruk van de Passat. Het is een zeer comfortabele auto. De automaat schakelt lekker vlot door, waardoor je ook de mogelijkheid hebt om sportief te rijden. Deze Volkswagen is degelijk en kwalitatief hoogwaardig.”

Ralf Holzapfel: “De Volkswagen Passat is van buiten een mooi gestylde auto en van binnen keurig afgewerkt. Ik ben onder de indruk van de motor, die biedt meer dan voldoende vermogen. Bij Volkswagen krijg je altijd waar voor je geld, dat bewijst deze Passat ook weer.”

Bart Salemans: “Ik vind de Passat een hele mooie wagen. Hij is lekker ruim en ontzettend representatief. Echt een auto waarmee je prima bij klanten aan kunt komen.”

Francis Seetsen-Braem: “De Passat is van binnen groter dan je zou verwachten. Het interieur oogt rustig, dat vind ik wel prettig. Hij rijdt ook nog eens heerlijk. Mede door het Executive pakket is deze auto elke euro waard.”

Specificaties

Merk: Volkswagen

Model: Passat

Type: 1.6 TDi Variant Highline

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 1.6 liter

Vermogen: 120 pk

Koppel: 250 Nm

Verbruik: 1 op 22,7

Acceleratie (0 tot 100): 10,8 sec

Topsnelheid: 206 km/h

Uitrusting: Executive pakket,

panoramadak, 19 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, donker getint glas achter.

Verkoopprijs: € 47.500,-

Leaseprijs: vanaf € 519,-

Vanaf prijs: € 30.790,-

Informatie: www.autoarena.nl

‘Ik ben onder de indruk

van de Passat. Het is een zeer comfortabele auto.’

Audi A3

Sportback e-tron

Dealer: AutoArena Venlo

Afgevaardigde tijdens testdag: Roland Brouns

Jordi Toonen: “Ik ben erg onder de indruk van deze Audi. De auto is ontzettend comfortabel en representatief. De motor maakt nauwelijks geluid, dat is even wennen, maar ik voel me toch prettig achter het stuur.”

Mindy van Rijt: “Ik vind de A3 een mooie auto. De wegligging is strak en de A3 reageert verder goed op de besturing. Ik vind de prijs/kwaliteit verhouding goed, zeker als je ziet wat er allemaal voor opties op zitten.”

Rob Mans: “De Audi A3 Sportback is kwalitatief een hele goede auto! De aanschafprijs is behoorlijk, maar vanwege de opties én de gunstige bijtelling, zeker niet verkeerd. Dus zakelijk is dit een zeer aantrekkelijke auto!”

Maurice Holla: “De A3 rijdt heerlijk en heeft een heel mooi afgewerkt interieur. Deze Audi heeft een stevige aanschafprijs, maar met een bijtelling van slechts 7% is hij natuurlijk erg interessant voor de zakelijke rijder.”

Specificaties

Merk: Audi

Model: A3 Sportback e-tron

Type: Ambition

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 1.4 liter

Vermogen: 204 pk (gecombineerd)

Koppel: 250 Nm

Verbruik: 1 op 58,8 (gecombineerd)

Acceleratie (0 tot 100): 7,6 sec

Topsnelheid: 222 km/h

Uitrusting (speciale opties): Pro Line Plus pakket, metallic lak, aluminiumoptiek in interieur, panoramadak, Audi Parking Plus systeem.

Verkoopprijs: € 50.144,-

Leaseprijs: vanaf € 629,-

Vanaf prijs: € 39.700,-

Informatie: www.autoarena.nl

'Bijtelling van 7% is natuurlijk erg interessant voor de zakelijke rijder.'

BMW 2 Active Tourer

Dealer: De Maassche BMW

Afgevaardigde tijdens testdag: Ruud Janssen

Alwin Sahr: “Een topauto! Deze 2-serie rijdt als de BMW onder MPV’s. BMW is een premium merk, dus de hoge prijs is te verantwoorden. Maar je krijgt ook een hoop auto voor dat geld.”

Bart Salemans: “De Active Tourer van BMW is een topwagen. De instap is wat hoger en daardoor wat makkelijker. De auto is erg luxe en over het design is goed nagedacht. De verhouding tussen prijs en kwaliteit is erg aantrekkelijk!”

Ralf Holzapfel: “Deze BMW is verbazingwekkend ruim. Het is ook een complete wagen met een prettige hoge zit. De auto rijdt verder zoals je dat van BMW mag

verwachten. De prijs/kwaliteit verhouding

is uiteraard goed.”

Rudolf Rigtering: “De 2-serie oogt van buiten wat bescheiden, maar is van binnen erg ruim. Het is een mooie en complete auto, die met gemak mee kan met de andere wagens die vandaag meededen.”

Marco Hendriks: “Ik vind de Active Tourer een stijlvolle, prettige auto. Hij rijdt heerlijk. Over de prijs/kwaliteit verhouding heb ik niks aan te merken, die is meer dan prima!”

Specificaties

Merk: BMW

Model: 2 Active Tourer

Type: 1.8d

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 1.8 liter

Vermogen: 150 pk

Koppel: 330 Nm

Verbruik: 1 op 23

Acceleratie (0 tot 100): 8,9 sec

Topsnelheid: 210 km/h

Uitrusting: Model Essential,

Executive pakket, metallic lak,

grotere tank, aluminium

dakdragers.

Verkoopprijs: € 40.511,-

Leaseprijs: vanaf € 785,-

Vanaf prijs: € 29.484,-

Informatie:

www.demaasscheBMW.nl

‘Een topauto! Deze

2-serie rijdt als de

BMW onder MPV’s.’

MINI Cooper 5-deurs

Dealer: De Maassche MINI

Afgevaardigde tijdens testdag: Linda Geris

Alwin Sahr: “De MINI is een superleuke auto, een echte stuurmanswagen. Het kinderprobleem van de oude 3-deurs is nu opgelost.”

Laura Vierkotten-Bosma: “Ik vind de MINI een leuke, compacte auto met een hele sportieve uitstraling. De verhouding tussen prijs en kwaliteit is prima. Er zit standaard al veel op, daarna maak je het zo duur als je zelf wilt.”

Marie-José Korsten: “De MINI rijdt verrassend pittig. Ik ben erg te spreken over het aanwezige comfort. Daarnaast is de uitstraling van de MINI natuurlijk geweldig. Als je dan kijkt wat je allemaal krijgt voor het geld, is daar niets mis mee.”

Mindy van Rijt: “Deze Cooper is een leuke, compacte auto met een goede uitstraling. De wegligging is strak, net een kart en hij rijdt lekker. Al met al een mooie wagen voor een goede prijs.”

Peter van Hussen: “Ik vind de MINI Cooper een leuke auto om te zien. Hij is netjes afgewerkt en is prettig om in te rijden. De prijs en kwaliteit zijn goed in balans.”

Specificaties

Merk: MINI

Model: Hatchback 5 deurs

Type: Cooper

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1.5 liter

Vermogen: 136 pk

Koppel: 220 Nm

Verbruik: 1 op 20,8

Acceleratie (0 tot 100): 8,2 sec

Topsnelheid: 207 km/h

Uitrusting (speciale opties): Navigatie, Bluetooth, 17 inch lichtmetalen velgen, PDC achter, LED kop-lampen.

Verkoopprijs: € 28.185,-

Leaseprijs: vanaf € 379,-

Vanaf prijs: € 19.990,-

Informatie:

www.demaasscheMINI.nl

‘De MINI is een superleuke auto, een echte stuurmanswagen.’

Renault Captur

Dealer: Autobedrijf J.Janssen

Afgevaardigde tijdens testdag: Peter Hommes

Jordi Toonen: “De Captur heeft een meer dan prima indruk op mij gemaakt. De auto is comfortabel en rijdt lekker. Ik vind hem daarnaast ook representatief. Wat mij betreft is de verhouding tussen prijs en kwaliteit prima!”

Mindy van Rijt: “Ik vind de Renault Captur een leuke en degelijke auto zonder veel poespas. Hij rijdt ontzettend lekker! Als je alles bij elkaar optelt, is de prijs/kwaliteit verhouding goed.”

Job Euwes: “De kleurstelling en het uiterlijk van de Captur zijn speels, dat spreekt misschien niet iedereen op de zakelijke markt aan. Verder is het een leuke auto die lekker rijdt.”

Francis Seetsen-Braem: “Ik vind de Renault een leuke wagen. Hij rijdt lekker en de stoelen zitten heerlijk. Ik ben ook zeer te spreken over de verhouding tussen prijs en kwaliteit, die is dik in orde!”

Rob Mans: “Ik vind deze wagen een goede, degelijke, moderne en hip uitziende auto. Echt een eigen gezicht. Als je naar het totaalplaatje plus standaard opties kijkt, krijg je echt veel wagen voor je geld.”

Specificaties

Merk: Renault

Model: Captur

Type: TCe 120 EDC Serie Limitee Helly Hansen

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 1.2 liter

Vermogen: 120 pk

Koppel: 190 Nm

Verbruik: 1 op 18,5

Acceleratie (0 tot 100): 10,9 sec

Topsnelheid: 192 km/h

Uitrusting: Dorpelbescherming kofferbak, sidesteps Captur,

Xenon verlichting.

Verkoopprijs: € 26.300,-

Leaseprijs: vanaf € 525,-

Vanaf prijs: € 17.190,-

Informatie:

www.autobedrijf-janssen.nl

'De Captur heeft een

meer dan prima indruk op mij gemaakt.'

Nissan X-Trail

Dealer: Autobedrijf J.Janssen

Afgevaardigde tijdens testdag: Arjen van Splunder

Ralf Holzapfel: “De Nissan X-Trail is een grote en robuuste auto. Het rijgedrag is verbazingwekkend goed en, wat mij betreft, een vooruitgang op de Qashqai. Je krijgt bij deze wagen echt waar voor je geld.”

Rudolf Rigtering: “De X-Trail is een mooie en ruime auto die erg lekker rijdt. Ik moet zeggen dat de hoge zit me ook goed bevalt. De verhouding tussen prijs en kwaliteit is dik in orde.”

Marco Hendriks: “Je zou verwachten dat een auto van dit formaat een zwaardere motor nodig heeft, maar de Nissan redt zich prima met een 1.6. De X-Trail rijdt verder lekker en de prijs komt overeen met de geboden kwaliteit.”

Carlo Giliam: “Ik heb een goede indruk gekregen van de Nissan X-Trail. De auto heeft een zeer fijn weggedrag. Daarnaast oogt het interieur prettig en subtiel. Als je dan kijkt dat het een Business Edition betreft, is de prijs goed in verhouding tot de kwaliteit.”

Marian Sanchez: “De Nissan X-Trail is een grote en ruime wagen. Daarnaast is het prettig dat je wat hoger zit dan normaal.”

Specificaties

Merk: Nissan

Model: X-Trail

Type: dCi 130 Business Edition

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1.6 liter

Vermogen: 131 pk

Koppel: 320 Nm

Verbruik: 1 op 20,4

Acceleratie (0 tot 100): 11,4 sec

Topsnelheid: 180 km/h

Verkoopprijs: € 38.850,-

Leaseprijs: vanaf € 839,-

Vanaf prijs: € 37.600,-

Informatie:

www.autobedrijf-janssen.nl

'De X-Trail is een mooie

en ruime auto die erg

lekker rijdt.'

Jaguar XF Sportbrake

Dealer: Jaguar Demandt

Afgevaardigde tijdens testdag: Mark van Ham

Alwin Sahr: “Deze Jaguar is een indrukwekkende auto in de categorie Supersport Saloon. Het interieur is mooi afgewerkt met carbon en leer, een topinrichting. Dit is een rijmachine pur sang die bij iedereen een grote glimlach op het gezicht tovert.”

Tim Sampers: “Wow, wat een luxe. Dit is een wagen uit het exclusieve segment; keurig en sportief tegelijk. De Jaguar heeft een hoge aanschafprijs, maar kijk eens wat je ervoor terug krijgt.”

Rudolf Rigtering: “De Jaguar XF Sportbrake is een geweldige auto, een wolf in schaapskleren. De auto is zo snel dat je vergeet dat het een personenauto is en hij is zo comfortabel dat je vergeet dat het bijna een sportauto is.”

Carlo Giliam: “Deze Jaguar is zeer sportief en keurig afgewerkt. Wat dat betreft is deze wagen 100% een verlengstuk van mijn persoonlijkheid. Het is geen goedkope bolide, maar hij is elke cent waard. Als ik het geld had, kocht ik er een.”

Marian Sanchez: “Wat een mooie auto en wat een luxe! De verhouding tussen prijs en kwaliteit is perfect: what you see and feel is what you get! Hou je van mooie, luxe auto’s en heb je een toereikend budget? Kijk dan eens naar deze Jaguar!”

Specificaties

Merk: Jaguar

Model: XF Sportbrake

Type: XFR-S 5.0 V8 Supercharged

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 5.0 liter

Vermogen: 550 pk

Koppel: 680 Nm

Verbruik: 1 op 8,1

Acceleratie (0 tot 100): 4,6 sec

Topsnelheid: 300 km/h

Uitrusting: Performance remmen, begrensd op 300 km/h.

Verkoopprijs: € 175.600,-

Leaseprijs: vanaf € 995,-

Vanaf prijs: € 52.600,-

Informatie: www.demandt.nl

‘Wow, wat een luxe. Dit

is een wagen uit het exclusieve segment.'

Citroën C4 Cactus

Dealer: Automobielbedrijf Van de Weem

Afgevaardigde tijdens testdag: Bjorn Stiphout

Laura Vierkotten-Bosma: “Ik was aanvankelijk sceptisch over deze auto, mede door de buitenkant. Maar na een ritje in de Cactus ben ik zeer positief verrast. Het is een ruime wagen met een strak interieur en veel technische snufjes.”

Tim Sampers: “De Citroën Cactus is een degelijk en stabiele wagen. Het is een unieke en speelse auto met een hele goede prijs/kwaliteitverhouding. De 14% bijtelling draagt daar zeker aan bij.”

Marie-José Korsten: “Na een rit in de Cactus heb ik mijn mening moeten bijstellen! Het is een leuke en complete auto. Daarnaast is het comfortgehalte hoog, mede door de hogere instap. De prijs/kwaliteit verhouding is erg goed, dat had ik niet verwacht.”

Maurice Holla: “De Cactus heeft een bijzondere uitstraling. Het dashboard ziet er bijvoorbeeld fantastisch uit! Het rijcomfort is van een zeer hoog niveau, mede door de fijne stoelen. De verhouding tussen prijs en kwaliteit is perfect!”

Specificaties

Merk: Citroën

Model: C4 Cactus

Type: BlueHDi 100 S&S Business

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1.6 liter

Vermogen: 100 pk

Koppel: 254 Nm

Verbruik: 1 op 32,3

Acceleratie (0 tot 100): 10,7 sec

Topsnelheid: 184 km/h

Uitrusting: Touchscreen navigatie, Achteruitrijcamera, Parkeerassistent, Panoramisch glazen dak, Parkeersensoren v+a, Automatische airco, Cruise control

Verkoopprijs: € 20.690,-

Leaseprijs: vanaf € 479,-

14% bijtelling

Vanaf prijs: € 16.490,-

Informatie: www.vdweem.nl

‘Het is een ruime wagen met een strak interieur en veel technische snufjes.’

Fiat 500X

Dealer: Autobedrijf GHV

Afgevaardigde tijdens testdag: Sander Jansen

Tim Sampers: “Ik vind deze grotere Fiat een leuke auto, prima voor een jong gezin of een wat specifieker publiek. De afwerking is keurig en ook de verhouding tussen prijs en kwaliteit is goed.”

Marie-José Korsten: “Ik vind de Fiat verbazingwekkend groot, het is een hele andere beleving dan de kleine 500. De hogere instap is erg prettig. Al met al een vind ik het een leuke en complete wagen.”

Chris Herben: “De Fiat 500X heeft me aangenaam verrast. De hoge zit is prettig en de auto is ruim en behoorlijk pittig. De afwerking is goed en mooi. Je onderscheidt je met deze Italiaan wel op de weg.”

Rudolf Rigtering: “Ik vind de Fiat een verrassend sportieve auto. Hij trekt lekker op in de stad en ook op de snelweg komt hij vlot van zijn plaats. Ben je op zoek naar een hippe auto met een eigen gezicht, dan is deze 500X zeker een aanrader.”

Carlo Giliam: “De Fiat heeft veel opties en gadgets voor een auto van zijn formaat. En ik moet zeggen dat het in de sportstand nog een redelijke mannenauto is.”

Specificaties

Merk: Fiat

Model: 500X

Type: 1.4 MultiAir Turbo Lounge

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1.4 liter

Vermogen: 140 pk

Koppel: 230 Nm

Verbruik: 1 op 16,6

Acceleratie (0 tot 100): 9,8 sec

Topsnelheid: 190 km/h

Uitrusting: Pack Dynamic Safety, U-connect navigatie, Bi-xenon verlichting, achteruitrijcamera,

Easy Entry & GO.

Verkoopprijs: € 30.187,-

Leaseprijs: vanaf € 481,-

Vanaf prijs: € 19.995,-

Informatie:

www.autobedrijfghv.nl

'De Fiat heeft veel opties

en gadgets voor een auto van zijn formaat.'

Alfa Romeo Giulietta

Dealer: Autobedrijf Lennaerts

Afgevaardigde tijdens testdag: Luuk Wilms

Bart Salemans: “Voor het middensegment is de Alfa een geweldige auto met veel emotie en een mooie afwerking. Daarnaast heeft deze Alfa een lekker pittige motor. Echt een wagen voor de liefhebber.”

Chris Herben: “Ik vind de Giulietta een mooie en representatieve auto. De wagen is keurig afgewerkt en rijdt heerlijk. De prijs/kwaliteit verhouding is goed. De Alfa is standaard voorzien van voldoende luxe en heeft een sportief karakter.”

Francis Seetsen-Braem: “De Alfa Romeo Giulietta is een lekker pittig ding! Mooi detail in het interieur zijn de stiksel in de kleur van de lak. De verhouding tussen prijs en kwaliteit is wat mij betreft dik in orde.”

Jordi Toonen: “Qua uiterlijk is de Alfa Romeo helemaal mijn auto! Lekker sportief en mooie vormen. Voor minder dan 30.000 euro heb je meer dan een prima wagen!”

Peter van Hussen: “Ik vind de Giulietta tot de verbeelding spreken, vooral door zijn stoere uitstraling. Daarnaast zitten er behoorlijk wat opties in de Alfa. Al met al een mooie auto voor een mooie prijs.”

Specificaties

Merk: Alfa Romeo

Model: Giulietta

Type: 1.4 Turbo TCT Sprint

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 1.4 liter

Vermogen: 170 pk

Koppel: 250 Nm

Verbruik: 1 op 20

Acceleratie (0 tot 100): 7,7 sec

Topsnelheid: 218 km/h

Uitrusting (speciale opties): 6,5 inch U-connect navigatiesysteem, parkeersensoren, verwarmbare buitenspiegels, cruise control.

Verkoopprijs: € 28.450,-

Leaseprijs: vanaf € 499,59 pm

excl. btw op basis van 30.000 km

48 maanden.

Vanaf prijs: € 22.950,-

Informatie: www.lennaerts.nl

'Ik vind de Giulietta tot de verbeelding spreken, vooral door zijn stoere uitstraling.'

Peugeot 308 SW

Dealer: Auto Nabuurs

Afgevaardigde tijdens testdag: Miranda Nabuurs

Laura Vierkotten-Bosma: “De Peugeot is een comfortabele wagen. Hij laat een goede eerste indruk achter en die is sportief, ruim en comfortabel. Al met al krijg je veel auto voor je geld!”

Bart Salemans: “De Peugeot 308 SW is een ruime en fijne wagen. Hij heeft ook genoeg pk’s voor zijn formaat. De verhouding tussen prijs en kwaliteit is zeer goed! En daarnaast hij deze auto nog een interessante 14% bijtelling.”

Mindy van Rijt: “De 308 SW is een mooie, grote auto. Er is erg veel been- en laadruimte aan boord. Ik had niet verwacht dat deze Peugeot zo lekker zou rijden. Je hebt een grote wagen voor een mooie prijs met een gunstige bijtelling.”

Rob Mans: “De Peugeot heeft een goede indruk op me achter gelaten. Hij voelt veilig en solide aan. In het zakelijke segment kan dit, mede door de 14% bijtelling, wel eens een topper worden.”

Peter van Hussen: “De 308 is een degelijke auto. Hij rijdt en stuurt fijn en is overzichtelijk en ruim. Er zitten behoorlijk wat extra’s aan boord, dat maakt de auto zakelijk wel interessant.”

Specificaties

Merk: Peugeot

Model: 308 SW 1.6 Blue HDi

Type: Bluelease Executive Pack

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1.6 liter

Vermogen: 120 pk

Koppel: 300 Nm

Verbruik: 1 op 31

Acceleratie (0 tot 100): 10,1 sec

Topsnelheid: 194 km/h

Uitrusting: Climate control,

navigatie met bluetooth,

parkeerhulp voor en achter

met camera.

Verkoopprijs: € 28.990,-

Leaseprijs: vanaf € 597,70

Vanaf prijs: € 26.990,-

Informatie: www.autonabuurs.nl

'Ik had niet verwacht

dat deze Peugeot zo

lekker zou rijden.'

Mitsubishi Outlander PHEV

Dealer: Auto Creemers

Afgevaardigde tijdens testdag: Ricardo Vergoossen

Ralf Holzapfel: “Ik vind de Outlander een mooie, grote wagen. Ook qua ruimte binnenin is het enorm! Over de verhouding tussen prijs en kwaliteit hoeven we het door 7% bijtelling natuurlijk niet eens te hebben.”

Francis Seetsen-Braem: “De Mitsubishi heeft een zeer goede indruk op me achter gelaten. De auto is heel erg comfortabel en hij rijdt heerlijk! Door de hybride motor heb je nauwelijks in de gaten dat je rijdt. De prijs/kwaliteit verhouding is ook nog eens gunstig door de lage bijtelling.”

Jordi Toonen: “Het is een oerdegelijke auto die ook zakelijk prima kan worden ingezet. Hij oogt keurig en representatief. Ik ben vooral erg te spreken over het comfort. Mede door de lage bijtelling is deze Outlander een aanrader.”

Job Euwes: “De Mitsubishi Outlander is een ruime en heel comfortabele wagen. Het rijden op de elektromotor is een genot, bijna rustgevend. Je hebt veel auto voor een zeer goede prijs.”

Specificaties

Merk: Mitsubishi

Model: Outlander PHEV

Type: Business X-Line

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 2.0 liter

Vermogen: 240 pk (gecombineerd)

Koppel: 522 Nm (gecombineerd)

Verbruik: 1 op 52 (gecombineerd)

Acceleratie (0 tot 100): 11 seconden

Topsnelheid: 170 km/h

Verkoopprijs: € 40.730,-

Leaseprijs: vanaf € 649,-

Vanaf prijs: € 39.990,-

Informatie: www.autocreemers.nl

'Door de hybride motor

heb je nauwelijks in de

gaten dat je rijdt.'

delen:
Algemene voorwaarden