Theater de Maaspoort: ‘LEUK’ is het antwoord!

Magazines | Noord-Limburg Business nr 2 2015

'LEUK’ is het antwoord!

Steeds meer bedrijven zoeken een écht leuke en vermakelijke manier om nieuwe relaties te ontmoeten maar ook om bestaande relaties te beheren. Want immers, saaie vergaderingen heeft iedereen al genoeg. Op basis van die behoefte uit de markt heeft De Maaspoort in 2010 de businessclub Theater & Zaken opgericht. "De businessclub is inmiddels uitgegroeid tot een club met ruim 60 leden. Binnen enkele jaren willen we doorgroeien naar maximaal 100 leden”, zegt Linda van Vegchel, manager marketing & sales.

Agendastress

Een veelgehoord probleem is: “Ik ben al zo vaak weg van huis, mijn partner ziet me nooit meer.” Het is vaak een uitdaging om de privéagenda’s goed op elkaar af te stemmen of om een partner mee te krijgen naar een netwerkevent of borrel. “Hier lag een unieke kans door het prachtige aanbod aan voorstellingen dat wij hebben. Iedereen is naast directeur of salesmanager ook partner, zoon, moeder en ga zo maar door. Bij Theater & Zaken wordt dit gegeven juist benut.”

Maak het leuk

Theater & Zaken is een flexibel businessclublidmaatschap waarvan het programma zowel voor een deel zelf te bepalen is, als gedeeltelijk vast staat. Super interessant omdat relatiebeheer op deze manier pas écht leuk wordt. Tevens zijn het avonden waarvan ook de partner ontzettend kan genieten en dit brengt het relatiebeheer tot een geheel nieuw niveau. De omgeving en live-ervaring maken elke avond uniek en leuk waardoor relaties het niet snel zullen vergeten.

Meer informatie: www.maaspoort.nl/businessclub | events@maaspoort.nl

Eventmanagers: Janine van der Putten 077 320 72 19

Veronique Schmitz 077 320 72 20

profiel

Rob de Hair,

r.dehair@vlaminckx.nl

Verrekening en opschorting; subtiele verschillen

Eenzijdige overeenkomsten zijn zeldzaam; in vrijwel alle gevallen dienen beide partijen bij een overeenkomst bepaalde verplichtingen te vervullen. Aan de partij die vreest dat zijn wederpartij haar verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen heeft de wetgever de mogelijkheid van opschorting geboden. De opschortende partij hoeft dan pas haar verplichtingen na te komen als ook de ander dat doet: gelijk oversteken. Daarnaast biedt de wet de mogelijkheid tot verrekening; een partij mag vorderingen op en schulden aan dezelfde wederpartij met elkaar verrekenen.

Beide rechten mogen contractueel worden uitgesloten. Bij verrekening gebeurt dat vaak, opschorting niet. Dat kan leiden tot bijzondere situaties. Bijvoorbeeld: als je niet mag verrekenen, wat heb je dan aan opschorting? De Hoge Raad heeft recent bevestigd dat een schuldeiser een beroep mag doen op zijn opschortingsrecht, ook als verrekening is verboden.

De gedachte daarbij is dat verrekening in feite een manier van betaling is, terwijl opschorting een prikkel moet zijn om de andere partij tot nakoming (bijvoorbeeld betaling) te dwingen. Dat hoeft niet per sé door verrekening te zijn. Aangezien de wederpartij in de genoemde casus reeds failliet was verklaard en de curator diens verplichtingen niet meer kon of wilde nakomen, komt de opschorting er in dat geval op neer dat beide partijen hun verplichtingen niet meer nakomen.

Daarmee heeft het verrekeningsverbod niet het gewenste effect. Het doel van zo’n verbod is immers dat de wederpartij altijd zijn verplichtingen nakomt. Daarvoor is naast een verrekeningsverbod dus ook een opschortingsverbod vereist. Kortom, het loont om kritisch te (blijven) kijken naar de contractvoorwaarden om onaangename verrassingen te voorkomen.

delen:
Algemene voorwaarden