Column Rivez

Magazines | Noord-Limburg Business nr 4 2008

| september 2008 | Rivez | column |

Ondernemer, kom

op voorsprong

Ondernemen is immers risico’s nemen. Des te beter u dit doet, des te beter u onderneemt. Vaak wordt een risico gezien als een kwade kans, als iets bedreigends. We hebben u laten zien dat om meerdere redenen, dit moet worden omgebogen tot kansen. Pak dit op in drie stappen. Een: identificeer en analyseer de risico’s. Twee: voer beheersmaatregelen in. En drie: borg het proces. We beschreven al dat hierdoor de kwaliteit van de interne organisatie duidelijk wordt verbeterd. Managementactiviteiten kunnen zich richten op de echt belangrijke zaken en er ontstaat ruimte voor creativiteit en innovatie.

Geen hoogdravende academische toepassingen. Eerder het gebruik van het GBV, het Gezonde Boeren Verstand. Het enige wat u moet doen is ervoor open staan en het op te pakken. Weet u niet hóe? Schakel een specialist in. Doe dit dan wel met iemand die de volgende schakel ook beheerst. Want er is meer: dit concept geeft namelijk een heel andere kijk op verzekeren. Enerzijds met betrekking tot de zaken díe u verzekert (en hóe u die verzekert). Anderzijds hoe uw verzekeringsprogramma met u mee ontwikkelt (en dat is écht géén vanzelfsprekendheid). Kunt u daar ook eens meters in maken.

Het hoort toch immers zo te zijn dat u uw verzekeringsprogramma gelijke tred laat houden met de ontwikkelingen die u als bedrijf kunt realiseren. U wilt uw risicokosten zeker én verantwoord verlagen ten opzichte van die van uw concurrent/collega. U heeft immers grip op de zaak. Overigens heeft de huidige traditionele opzet van verzekeren, met een groot aantal aspecten van valse solidariteit, zijn beste tijd echt gehad. Van u als ondernemer wordt in de toekomst het initiatief verwacht. Pakt u dit niet, dan betaalt u de prijs. Pakt u het wel, dan snijdt het mes aan twee kanten; uw organisatie wordt competenter/efficiënter, de kosten lager.

Niet onverstandig is het om een partner te kiezen die dit spel begrijpt. Het gaat om een aspect dat van strategisch belang is, niet enkel het afsluiten van een polis. Het gaat over het halen van strategisch voordeel, het hebben van een goed gevoel, het kunnen sparren op alle gebieden die u als ondernemer bezig houden. Feitelijk is voorwaarde dat deze partij ongebonden is en in staat is aan dit concept praktisch handen en voeten te geven. U blijft scherp en houdt de regie in handen.

Voelt u zich opeens niet helemaal comfortabel met hoe u het nú geregeld heeft? Dan moet daar verandering in komen.

In de vorige columns is met regelmaat het begrip risico aan de orde geweest. In de laatste editie haalden we Murphy er nog bij en werd zijn gelijk aangetoond met een herkenbaar voorbeeld. Behalve de donkere kant die er in zekere zin altijd is, is in de vorige edities vooral een poging gedaan u de zonnige kant van risico’s te laten zien. Dus juist daar waar u als ondernemer (bij een juiste aanpak) vóórdeel heeft aan een risico’s.

| BUSINESS | noord limburg | |

Rivez is gevestigd in Venray en Helmond en is specialist op het gebied van Risk Management en alles op het gebied van het omgaan met, en het (her)verdelen van, risico’s en personal benefits.

De filosofie richt zich op aanpak van risico’s zodat kan worden bereikt dat:

-“hidden risks” duidelijk worden

- risicokosten (en het risicoprofiel)wordt verlaagd

- share-en/stakeholder value wordt verhoogd

Bonus is: -een snelle terugverdientijd, betere bestuurbaarheid, actieve cultuur, u bent compliant en u bent (veel)

minder kwetsbaar

v.l.n.r.: wiljon scheppers, karel van treek en gerard groot.

Uw totale oplossing voor

de invulling van alle

denkbare facilitaire zaken.

• Technisch onderhoud aan gebouwen

en installaties,

• Legionella preventie,

- Risico Analyse

- Aanpassingen installatie

- Uitvoering beheersplan

• Schoonmaak consultancy

• Bedrijfshulpverlening

Venrayseweg 102e, 5928 RH Venlo

Gewandeweg 5, 6161 DJ Geleen

Postbus 3306, 5902 RH Venlo

Telefoon 077 - 3 99 88 11

Fax 077 - 3 99 88 12

Website: www.facility-support.nl

mail: info@facility-support.nl

| september 2008 | business news |

Nederland met topvrouw niet meer achter

Nederlandse bedrijven uit de Europese top 300 hebben hun aantal vrouwelijke topbestuurders in twee jaar tijd bijna verdubbeld. Daarmee hebben ze beduidend meer vrouwen in de raad van bestuur en raad van commissarissen dan veel andere Europese landen. Dat blijkt uit een tweejaarlijkse monitor van het EuropeanPWN, een denktank van Europese topvrouwen.

De score is opvallend aangezien het afgelopen jaar herhaaldelijk is gezegd dat Nederland in internationaal perspectief achterloopt. In de top 300 komen 19 bedrijven voor met standplaats Nederland waar gezamenlijk 28 vrouwelijke topbestuurders werken. Twee jaar geleden waren dat er nog 15, een toename van 6,5% naar 12,3%. Nederland stijgt daarmee van de tiende naar de vijfde plaats op de ranglijst van 17 Europese landen.

Balkenende pleit voor nieuw arbeidsethos

Er is een nieuw arbeidsethos nodig om de toekomstige behoefte aan arbeidskrachten te kunnen opvangen. Premier Jan Peter Balkenende heeft dat onlangs gezegd bij de opening van het academisch jaar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. “Werk hoort bij het leven. Het geeft gevoel van eigenwaarde,” zei de premier. “Werk is geen noodzakelijk kwaad. Geen bijverschijnsel. Werk helpt ons om te worden wie we zijn. Ons karakter groeit op de werkvloer.” Balkenende wees erop dat de beroepsbevolking krimpt, terwijl het aantal arbeidsplaatsen groeit. Voor het eerst in de geschiedenis zullen er structureel minder mensen beschikbaar zijn om te werken dan er banen zijn. Over zeven jaar komt Nederland al 375.000 werknemers tekort.

Minder strenge CO2-eisen auto’s

Nieuwe auto’s hoeven minder snel aan strenge Europese CO2-eisen te voldoen dan gepland, vindt het Europees Parlement. De eisen voor een lagere CO2-uitstoot hoeven niet in 2012 in te gaan, maar worden, tot 2015, gefaseerd ingevoerd. Bovendien moet er een uitzondering komen voor fabrikanten die minder dan 300 duizend wagens per jaar maken, zoals producenten van exclusieve sportwagens. Dat blijkt uit een compromisstandpunt van de milieu- en industriespecialisten in het Europees Parlement. Het parlement wil hierover deze en komende maand met de EU-landen overleggen. Het plan van de Europese Commissie was dat nieuwe auto’s in 2012 nog maar 130 gram CO2 per kilometer mogen uitstoten. Nu is dat gemiddeld 158 gram. Porsche is koploper met 297 gram. Vooral Duitse en Franse Europarlementariërs zijn de motor achter de afzwakking, met het oog op behoud van werkgelegenheid.

| september 2008 | business news |

Belastingdienst gaat aangiften voorinvullen

De Belastingdienst gaat voor meer mensen de aangifte van de inkomstenbelasting al zelf invullen. In 2009 zal de dienst bij wijze van proef voor iedereen die nu via internet zijn aangifte doet, al een deel van zijn gegevens invullen. Zij kunnen die informatie digitaal ophalen en aanvullen. Voor een deel zal de fiscus de aangifte al volledig invullen.

Dat heeft staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) onlangs in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Het voorinvullen van de gegevens moet de aangifte voor belastingplichtigen makkelijker maken. Een kleinere proef was volgens De Jager positief.

Met de auto naar het werk

De auto blijft veruit het meest populaire vervoermiddel om naar het werk te gaan. Vorig jaar waren drie van de vijf verplaatsingen naar het werk met de auto. Dit aandeel is al jaren constant. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs heeft gepubliceerd. Over kleine afstanden is ook fietsen naar het werk populair. In 2007 werd een kwart van de verplaatsingen naar het werk met de fiets afgelegd. Gemiddeld ging het over ruim vier kilometer. Ook dit aandeel is al jaren constant.

In 2000 bedroeg het aantal verplaatsing per fiets eveneens een kwart. Een op de tien keer wordt de afstand naar het werk met het openbaar vervoer overbrugd. Als de afstand minder dan een kilometer bedraagt, lopen of fietsen Nederlanders vaak naar het werk. Toch wordt nog bijna een op de vijf verplaatsingen onder kilometer met de auto afgelegd. Als de afstand naar het werk een tot vijf kilometer is, gaan werknemers nauwelijks nog te voet.

Rebeko Machine overgenomen

Rebeko Machine Revisie Bedrijf uit Nieuwegein met in totaal 11 medewerkers, is onlangs overgenomen door de Numac Groep. Met deze nieuwe acquisitie telt het concern nu ruim 1100 medewerkers en een veertiental bedrijven die een gezamenlijke jaaromzet realiseren van circa 90 miljoen euro. De bedrijven binnen de groep richten zich op ontwerp, softwareontwikkeling, engineering en onderhoud van technische installaties met een bijzondere focus op machines in de industriële sector. Rebeko zal onderdeel uit gaan maken van Numac Nederland BV. Algemeen Directeur Numac Nederland Frank Snijders is enthousiast over de geslaagde overname: “Binnen Numac hebben wij een dertigtal technisch onderhoudsspecialisten op het vlak van metaalbewerkingsmachines. Met de acquisitie van Rebeko kunnen wij onze strategie om landelijke dekking te hebben met deze specialisatie verder vormgeven.”

| BUSINESS | noord limburg | |

De bedrijvendokter

voor ondernemers

Elke ondernemer heeft zo nu en dan behoefte aan wat extra ondersteuning. Jonge starters die kampen met opstartproblemen, maar ook ervaren ondernemers die even willen sparren over de te varen koers. Als het allemaal tegenzit, als het even niet lukt, kunnen ze contact opnemen met het Ondernemerscollectief, een landelijk netwerk van ex-ondernemers die hun sporen reeds verdiend hebben. Wat kunnen ze precies voor u betekenen? Noord Limburg vroeg het aan Piet Fleuren, consulent voor deze regio.

| | noord limburg | BUSINESS|

| interview | Ondernemersklankbord | september 2008 |

Wat houdt het

Ondernemersklankbord precies in?

“Het is een stichting die al sinds 1979 actief is. In feite is het een netwerk van ervaren ex-ondernemers en managers die hun kennis en kunde ter beschikking stellen aan bedrijven. We worden hierin gesteund door de Kamers van Koophandel, MKB Nederland, VNO-NCW en het Ministerie van Economische Zaken. We werken met ruim tweehonderd consulenten in rayons die gelijk zijn aan die van de KvK. De stichting begon ooit onder de naam ‘kleinood’, maar later werd dat Het Ondernemersklankbord. Jaarlijks helpen we ruim tweeduizend ondernemers en alleen al in Limburg gaat het om 200 dossiers per jaar. Onze kerntaak: ondernemers in het MKB helpen om succes te behalen. Dat doen we geheel gratis en belangeloos; ondernemers betalen enkel een klein bedrag aan onkostenvergoeding.”

Wat kunnen jullie betekenen

voor ondernemers en bedrijven?

“Wij helpen MKB’ers in elke denkbare fase van het ondernemerschap: opstarten, groeien, uitbreiden, afbouwen, fusies, faillissementen en bedrijfsbeëindiging. Bedenk dat de gemiddelde ondernemer het dagelijks te druk heeft om voortdurend bezig te zijn met bijvoorbeeld de boekhouding, terwijl dat wel belangrijk is. Ook houden ondernemers hun problemen liever binnenshuis; je loopt er zeker niet mee te koop. In zo’n geval is het een uikomst om met een onafhankelijke en ervaren partij om tafel te gaan. De consulenten hebben dezelfde fase doorgemaakt en hebben met dezelfde problemen geworsteld. We komen bij de ondernemers langs en in één of meerdere sessies komen we gezamenlijk tot een oplossing. Zo’n traject kan soms weken of zelfs maanden in beslag nemen, want we gaan pas weg als er een oplossing is gevonden.”

Ik kan me voorstellen dat

commerciële adviesbureaus

niet blij zijn met jullie.

Jullie werken gratis, terwijl

zij geld rekenen voor hun diensten

“Voor de duidelijkheid; zodra er concrete werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, verwijzen we door naar specialisten. Het is dus niet zo dat we zelf de administratie op orde maken of een juridisch geschil oplossen. Daar zijn accountants en advocaten voor. Zoals onze naam al aangeeft, vervullen we vooral een klankbordfunctie; spiegelen en sparren met iemand die met een frisse blik naar de materie kijkt. Vervolgens kunnen we die ondernemer doorverwijzen naar specialisten binnen ons netwerk. Commerciële adviseurs hebben juist baat bij ons. Niemand heeft immers iets aan een bedrijf dat over de kop gaat, terwijl dat wellicht voorkomen had kunnen worden. Hoe succesvoller een bedrijf, hoe meer behoefte er is aan adviseurs.”

Waarom bent u ooit actief

geworden voor het

Ondernemersklankbord?

“Ik ben algemeen directeur geweest bij een technische handelsonderneming. Ik ben nu bijna zestig jaar en reeds vier jaar actief als consulent. Ik werd destijds benaderd door de Kamers van Koophandel. Die opperden: ‘Joh Piet, nu je gaat stoppen met het bedrijf, is het Ondernemerscollectief misschien iets voor je. En ze hadden gelijk want ik vind het erg leuk werk. Ik ben ruim vijfendertig jaar ondernemer geweest, dus ik heb enige ervaring. Het is echt fantastisch om die waardevolle kennis door te geven aan de ondernemers van nu. Fascinerend ook om te merken dat de problemen waar ik ooit mee worstelde, dezelfde zijn als die van vandaag. Ik merk dat ondernemers problemen soms als torenhoog ervaren, terwijl de oplossing voor mij gesneden koek is.”

Toch kan ik me voorstellen dat

zakendoen vandaag de dag anders is als dertig jaar geleden.

“Absoluut! Ik noem alleen al internet, dat de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Tegenwoordig kan geen enkel bedrijf zonder e-mail, servers, mobiele telefoons en navigatie. Ik heb toevallig een case bij de hand gehad waarbij we de mogelijkheden van internet optimaal benut hebben. Die mogelijkheden had je twintig jaar geleden niet. Ook qua wetgeving is er natuurlijk veel veranderd; vandaag de dag heb je als ondernemer te maken met een woud aan voorschriften, regels, richtlijnen en certificeringen. Het maakt ondernemen er niet gemakkelijker op.”

Van alle ondernemers die een

bedrijf starten, gaat ruim de helft binnen afzienbare tijd failliet. Wordt er te makkelijk over

gedacht?

“Gedeeltelijk klopt dat wel. De overheid stimuleert mensen om een eigen bedrijf te beginnen en er zijn tal van ondersteunende fondsen en subsidies, terwijl ik vind dat je goed moet nadenken voordat je de stap zet. Er komt zoveel meer bij kijken. Ondernemers zijn vaak goed in hun vak, maar vergeten dat een bedrijf gaande houden veel meer vraagt; administratie, personeelsbeleid, investeren en noem maar op. Bovendien zijn ondernemers eigenwijs; je kan nog zo vaak zeggen dat iets niet verstandig is, hij doet het toch. Aan de andere kant hoort dat er ook een beetje bij. Een ondernemer die niet gelooft in zichzelf zal het ook niet maken.”

Tot slot: geeft u eens uw top

vijf van gouden tips voor de

ondernemer van nu?

“Het zijn eigenlijk vanzelfsprekende richtlijnen, maar helaas merk ik dat lang niet alle ondernemers er echt werk van maken.”

1 Een geordende administratie

2 Tijdig begroten en budgetteren

3 Betrek personeel bij de organisatie. Zorg dat ze zich gewaardeerd voelen.

4 Besteed aandacht aan je marketing. Zorg dat mensen je weten te vinden.

5 Blijf innoveren. Blijf vernieuwen.

Het consulententeam van Noord Limburg

| september 2008 | Ondernemersklankbord | interview |

| BUSINESS | noord limburg | |

Piet Fleuren

delen:
Algemene voorwaarden